Rozměry fotoknihy

Pro profesionální tvůrce, grafiky nebo fotografy nabízíme také profesionální nahrávání. Tak můžete Vaše fotoknihy upravit například v InDesignu, Photoshopu, QuarkXPressu nebo jiném programu. Pro úplné rozvržení stránek je důležité, aby jste dodržovali informace napsané v našem návodu (níže). Pouze tak Vám můžeme zajistit perfektní výsledek.

Přenos dat/Objednávky: Nové nahrání fotoknih najdete v našem přímém nahrávání. Po nahrání a vyplnění můžete změnit pořadí stránek dle Vašeho přání a nakonec objednávku jednoduše nahrát.

Profesionální informace k tvorbě dat:

 • Vkládejte Vaše data vždy v sRGB. 
 • V našem webshopu můžet nahrát formát PDF, jpg nebo tiff (také zazipované).
 • Neumisťujte žádné prvky přímo na ořezovou linii. Doporučujeme, abyste prvky umístili buď za ořezovou linii (pak budou oříznuty), nebo asi 1 cm od ořezu. V opačném případě může dojít k ztrátě důležitých prvků z důvodu ořezu.
 • Minimální velikost písma: Vemte prosím na vědomí, že různé typy písma mají také různé velikosti. U bezpatkového lineárního písma by měl být normální a tučný styl písma minimálně ve velikosti 8 pt (měřeno pro písmo Arial). U lineárního serifového písma použijte velikost minimálně 10 pt pro normální a tučný styl (měřeno pro písmo Times New Roman).
 • Tloušťka podtržení: tloušťka podtržení by neměla být menší než 1 pt.
 • Prosím vkládejte Váš dokument bez ořezových či křížových značek!
 • Uvedené čísla stránek u fotoknih nezahrnují obal (přední/zadní stranu).
 • Údaje o ořezu a švu mají vždy hodnotu jedné stránky a musejí být proto brány v úvahu na každé dvoustránce (např. hodnota x 2 pro levou a pravou stránku).
 • U fotoknih je zapotřebí fotografie na vazbě (přední a zadní strana), pro koženou vazbu platí samostatné požadavky (viz níže).
 • Vnitřní stránky vazby (u fotoknih) jsou vyvolány také fotoreprodukcí. Chcete-li tyto stránky ponechat bílé, nechte tyto stránky prázdné. (Kniha začíná přímo na první vnitřní dvojstránce).
 • Soubory PDF musí být po exportu vždy optimalizované přes Adobe Acrobat Pro (návod je uvedený níže).
 • Nahrání není omezeno velikosti dat. V případě otázek neváhejte kontaktovat náš asistenční tým: asistence@saal-digital.cz
 • Před objednáním musí být každá stránka zkontrolována. Pokud se vyskytnou nesrovnalosti, obraťte se prosím na náš asistenční tým. Ve 100% náhledu můžeme Vaše soubory překontrolovat. U chyb, které jsou patrné již v náhledu, nebudete mít nárok na uplatnění reklamace. 
Zadání na export

Optimalizovat PDF

V samostatném souboru PDF zvolte příkaz Soubor > Uložit jako jiný > Optimalizovaný PDF a proveďte následující nastavení:

Kompatibilita na: „Zachovat stávající“

 • Fotografie: Tady dororučujeme bikubické převzorkování fotografií z 300 dpi na 300 dpi příp. 301 dpi (JPEG, maximální kvalita)
 • Písma: Vyberte "Nerušit vložení žádného písma"
 • Průhlednost: tady vyberte „Vysoké rozlišení“
 • Vypustit objekty: vybrat všechny možnosti, kromě
  - převedení hladkých linií do zaoblených
  - rozpoznat a sloučit obrazové fragmenty
 • Vypustit uživatelská data: vybrat všechny možnosti
 • Vyčistit: Ve volbě komprese objektů vyberte vše kromě „Komprese struktury dokumentu“ 
  - ve streamech, které používají kódování LZW, použít místo toho Flate
  - vypustit pojmenovaná cílová místa
  - optimalizovat PDF pro rychlé zobrazování z webu

Speciálně pro Photoshop
Pokud pracujete v programu pro úpravu obrázků jako je Photoshop, doporučujeme Vám uložit dvoustránky jako jpg (kvalita 10). Dále máte možnost nahrát data v ZIP nebo tiff.  Označte Vaše snímky čísly (01..., 02..., ...). Pomocí těchto čísel pak můžete knihu automaticky vyplnit.

Exportovat vícestránkové PDF z Photoshopu
V CS3/CC/CS6: Ve Photoshopu máte možnost uložit více dokumentů do vícestránkového souboru PDF. Jděte na Soubor -> Automatizovat -> Prezentace PDF. Klikněte na tlačítko "Přidat otevřené soubory", aby byly všechny otevřené soubory uloženy. Kromě toho musíte vybrat "vícestránkový dokument".
V CS4: V CS4 je tato funkce v Adobe Bridge integrována. Vyberte ve složce požadované soubory. Přejděte na panel výstupu (Okno -> Pracovní plocha -> Výstup; zobrazí se na pravé straně). Vyberte PDF a v menu "Předlohy" nastavte "Vlastní nastavení". Nyní musíte zadat přesnou velikost stránek. V oblasti "Layout (Rozvržení)" musíte nastavit odstup textu (nahoře, dole ...) na nulu. U "Překrývání", "Záhlaví", "Zápatí" a "Kopie" by nemělo být nic označeno. Oblast vodotisku můžete ignorovat a dokument uložit. 

Speciálně pro Scribus
Počínaje verzí 1.4.4 může být do PDF vloženo písmo. U všech starších verzí musí být písmo vždy převedeno před exportem PDF na obrysy, protože Scribus nemůže Vaše písmo u PDF exportu vložit.

Upozornění: Skladba vícestránkových fotoproduktů ve Scribusu je sice možná, ale u PDF exportu jsou dvojstránky exportovány jako samostatné jednotlivé stránky. Soubor PDF (u fotoknih) je ale ve webshopu potřebný se souvisejícími dvojstránkami. Abyste mohli přesto Vaše soubory vytvořit ve Scribusu, doporučujeme Vám vložit jednotlivé stránky ve formátu dvojstránek a označit je odpovídající pomocnou linií.

Další profesionální tipy?

Nyní s námi můžete sdílet Vaše profesionální tipy.
Zašlete Vaši připomínku, námět na zlepšení nebo doplnění na náš e-mail: asistence@saal-digital.de