Blokování objednávek a nahrazení obrázků

Blokování objednávek a nahrazení obrázků

Saal Photo Portal vám nabízí různé možnosti kontroly objednávek vašich zákazníků a umožňuje vám manuálně odblokovat objednávky, pokud si to přejete, čímž vám dává plnou kontrolu nad vašimi obrázky. Existují dva způsoby blokování objednávek.

Nahradit obrázky před objednáním

Díky této možnosti můžete ušetřit čas při úpravách fotografií a místo při nahrávání souborů. Umožňuje nahrát snímky bez úprav a v nízkém rozlišení jako náhled. Po vytvoření objednávky můžete před jejím schválením nahrát finální obrázky upravené a ve vysoké kvalitě. Tuto možnost najdete v nastavení prodeje vybrané galerie.

Možnosti a informace v rámci galerie

Je třeba aktivovat možnost Nahradit obrázky před objednáním. Tímto způsobem obdržíte oznámení o změně obrázku při vytvoření objednávky. Po aktivaci je třeba kliknout na tlačítko Uložit.

Nastavení prodeje v galerii

Jakmile zákazník dokončí nákup z této galerie, obdržíte e-mail s oznámením o objednávce. Chcete-li ji zpracovat, můžete kliknout na uvedený odkaz nebo se přihlásit na fotoportál a přejít na správu objednávek v rámci prodeje.

Panel správy objednávek

Zde najdete objednávku, kterou váš zákazník učinil, se stavem Čeká na výrobu obrázku. Pokud na ni kliknete, zobrazí se všechny podrobnosti objednávky.

Objednávka čeká na výrobní obrázek

Zde je třeba nahrát upravené, vysoce kvalitní soubory pro tisk. V případě, že je ještě nemáte vyretušované, můžete si stáhnout soubor CSV. S tímto souborem software, který si vyberete k retušování fotografií, například Lightroom, otevře pouze snímky, které si klient vybral, což vám ušetří spoustu času při hledání souborů. Pokud jste je již vyretušovali, stačí je pouze nahrát. Můžete je nahrát po jednom klepnutím na tlačítko Nahrát obrázek u každého z nich. V případě, že se vaše finální soubory určené k nahrání jmenují stejně jako soubory, které mají být nahrazeny, můžete je nahrát všechny najednou kliknutím na možnost Hromadně nahrát všechny obrázky.

Tlačítko pro hromadné nahrání všech obrázků

Po nahrání se stav obrázků odpovídajícím způsobem změní.

Objednávka s nahranými obrázky

Dokonce můžete provést poslední oříznutí finálního obrázku podle poměru požadovaného v objednávce kliknutím na ikonu upravit obrázek.

Ořezaná fotografie

Pro dokončení zakázky stačí kliknout na Schválit zakázku pro výrobu. Po návratu do správy zakázek uvidíte, že stav zakázky byl aktualizován.

Objednávka schválená do výroby

Ruční schvalování objednávky

Pokud jsou obrázky nahrané do všech vašich galerií finální, vyretušované, vysoce kvalitní soubory a chcete každou zakázku schválit ručně, můžete tuto možnost také snadno aktivovat. Stačí přejít do nastavení prodeje a účtování v rámci prodeje a aktivovat možnost Manuálně schvalovat objednávky.

Panel nastavení prodeje a účtování

Po aktivaci budou muset být všechny zakázky zadané vašimi klienty před odesláním do výroby manuálně schváleny vámi ve správě zakázek.