Nastavení galerie

Nastavení galerie

V této nabídce můžete nastavit prezentační aspekty galerie.

Nabídka nastavení galerie

Nejprve najdete Základní nastavení, kde můžete změnit název, přidat popis a vybrat typ fotografie pro vaši galerii. Níže najdete různá nastavení galerie. Máte možnost zobrazit obrázek jako záhlaví galerie, které bude viditelné v horní části sdíleného odkazu galerie.

Galerie

Pokud chcete, můžete aktivovat možnost používat tento obrázek v záhlaví výhradně pro tuto funkci a nezobrazovat jej uvnitř galerie.

Možnost zobrazení titulního obrázku

Fotografie uvnitř galerie mohou obsahovat název a popis. Lze je přidat při výběru fotografie v pravém sloupci.

Pravý sloupec galerie

V nastavení galerie můžete aktivovat možnost zobrazení názvu a popisu fotografie v galerii.

Možnost titulní fotografie v galerii

Kromě toho zde můžete aktivovat vodoznak v galerii. A povolit komentáře v galerii. Za těmito možnostmi najdete nástroje pro úpravu vzhledu galerie.

Zobrazit možnosti

Máte dokonce možnost samostatně zvolit režim zobrazení na mobilních zařízeních.

Zobrazení v mobilu

Po dokončení konfigurace nastavení galerie klepněte na tlačítko Uložit. Konfigurace hlavního obrázku galerie. V nabídce vpravo uvidíte, že je zde předvybraný obrázek. Tento obrázek bude ve výchozím nastavení fungovat jako záhlaví galerie po jejím sdílení.

Hlavní obrázek galerie

Kliknutím na Změnit hlavní obrázek můžete zvolit jiný obrázek. Zobrazí se okno, ve kterém můžete vybrat jiný obrázek z galerie nebo se rozhodnout nahrát jiný obrázek, který bude fungovat jako hlavní obrázek galerie.

Možnosti hlavní fotografie

Hlavní obrázek galerie můžete také upravit kliknutím na tlačítko Upravit obrázek.

Upravit hlavní obrázek galerie

Pokud je vaše galerie již sdílená a otevřete sdílený odkaz, zobrazí se hlavní obrázek galerie fungující jako záhlaví galerie.

Galerie s hlavním obrázkem

Pokud chcete, máte možnost záhlaví galerie odstranit. Chcete-li to provést, musíte otevřít nastavení galerie a deaktivovat možnost Zobrazit hlavní obrázek. V nastavení galerie můžete také aktivovat možnost Hlavní obrázek pouze jako záhlaví, aby hlavní obrázek fungoval pouze jako záhlaví galerie.

Možnost hlavního obrázku pouze jako záhlaví