Vytvářejte galerie

Vytváření galerií

Galerie umožňují ukládat, organizovat, sdílet a prodávat snímky z jediného online úložiště.

Vytvoření galerie

Panel galerie

Chcete-li vytvořit galerii, musíte přejít do sekce Galerie a kliknout na tlačítko +Přidat. Zobrazí se vyskakovací nabídka, která vám umožní napsat název, popis a vybrat Typ fotografie. Po vyplnění je třeba kliknout na tlačítko Vytvořit.

Přidat novou nabídku galerie

Nová galerie se objeví ve vašich Galeriích.

Nová galerie na panelu Galerie

Novou galerii otevřete kliknutím na ni. Uvidíte, že nová galerie je prázdná.

Prázdná galerie

Chcete-li přidat snímky, musíte kliknout na +Přidat, Přidat snímky a vybrat místo, kde jsou fotografie uloženy. Nebo můžete fotografie přidat přímo tak, že je přetáhnete ze složky a upustíte do galerie.

Možnosti přidání obrázkůGalerie s obrázky

Vytvoření dílčí galerie

Kromě galerií máte možnost vytvářet v rámci galerie dílčí galerie. Velmi užitečné pro uspořádání fotografií nebo pro výběr fotografií, které chcete poslat určitým skupinám lidí. Chcete-li vytvořit dílčí galerie, musíte kliknout na tlačítko +Přidat a vybrat možnost Přidat novou dílčí galerii.

Tlačítko Přidat dílčí galerii

Zobrazí se vyskakovací nabídka, která vám umožní napsat název, popis a vybrat typ fotografie. Zde můžete také aktivovat nebo deaktivovat možnost automatického sdílení dílčí galerie při sdílení hlavní galerie. Po vyplnění je třeba kliknout na tlačítko Vytvořit.

Nové menu dílčí galerie

Uvnitř galerie se objeví nová dílčí galerie. Novou dílčí galerii otevřete kliknutím na ni. Uvidíte, že tato nová dílčí galerie je prázdná. Fotografie můžete přidat kliknutím na tlačítko +Přidat podle galerie.

Vytvořena nová dílčí galerie

A můžete vybrat fotografie z hlavní galerie a umístit je do dílčí galerie. Stačí se vrátit do hlavní galerie kliknutím na ni.

Horní menu galerie

A vybrat fotografie, které chcete přesunout do dílčí galerie. Chcete-li vybrat více než jednu fotografii, musíte kliknout na zaškrtávací políčko Vybrat více fotografií a poté je vybrat. Po výběru snímku se v pravé nabídce objeví možnost kopírovat, přesunout do a odstranit. Chcete-li vybrané fotografie přidat do dílčí galerie, vyberte podle potřeby možnost kopírovat nebo přesunout.