Nastavení prodeje a účtů

Nastavení prodeje a fakturace

Saal Digital se postará o celý proces prodeje zcela zdarma, takže se můžete věnovat svému podnikání. V této nabídce však najdete různé možnosti týkající se procesu prodeje a vyúčtování pro větší přizpůsobení a kontrolu vašeho podnikání a značky.

Panel nastavení prodeje a fakturace

Nastavení vyúčtování

Pokud si přejete, můžete přidat své logo, které se bude zobrazovat v horním rohu faktury. Takto bude vaše značka přítomna a viditelná pro vaše zákazníky během procesu placení.

Tlačítko Nahrát obrázek

Stačí kliknout na tlačítko Nahrát obrázek a nahrát logo pomocí zadaných parametrů. Po nahrání bude váš obrázek k dispozici zde.

Logo v nastavení účtu

Logo můžete nahradit kliknutím na tlačítko Nahrát obrázek nebo odstranit kliknutím na tlačítko Odstranit. Pokud kliknete na Upravit obrázek, budete moci nastavit konkrétní ořez, který chcete použít, a případně provést některé úpravy.

Editor loga

Manuální schvalování objednávek

Pokud chcete mít plnou kontrolu nad svými objednávkami tím, že každou z nich před odesláním do výroby ručně schválíte, můžete tak učinit aktivací této možnosti.

Možnost manuálního schvalování objednávek

Všechny objednávky zadané vašimi zákazníky se zobrazí na panelu Správa objednávek a budou čekat na vaše manuální schválení. O každé zadané objednávce také obdržíte e-mailové oznámení.

Panel pro správu objednávek s čekajícími objednávkami

Jediné, co musíte udělat, je schválit objednávku pro výrobu, aby byla dokončena, nebo v případě potřeby objednávku zrušit.

Objednávka čekající na schválení

Vyzvednutí na prodejně

Pokud chcete, aby byly objednávky zasílány na konkrétní adresu, a nikoli na místo určení vybrané zákazníkem, můžete tuto možnost aktivovat. To je velmi užitečné, pokud máte kamenný obchod nebo chcete objednávky doručovat zákazníkům osobně.

Možnost vyzvednutí na prodejně

Po aktivaci stačí vyplnit adresu a všechny objednávky z vašich galerií a projektů budou zasílány na tuto adresu.

Funkce sdílení - neutrální odkaz pro sdílení

Tato možnost vám umožní posílat sdílené odkazy vašim zákazníkům zcela neutrálním způsobem, bez jakéhokoli odkazu na Saal Digital. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Saal Digital. To znamená, že všechny sdílené odkazy na vaše galerie a projekty budou pod doménou saal-digital.net.
Pokud vyberete možnost Photo Portal, budou vaše sdílené odkazy pod doménou photo-portal.shop. To znamená, že vaši zákazníci při návštěvě vašeho obsahu neuvidí žádný odkaz na Saal Digital.

Funkce sdílení

Tato funkce se týká veškerého vašeho obsahu, galerií i projektů, a také vaší profilové stránky.

Galerie s neutrálním odkazem