Příklady: Ořez u obrázkových boxů

Obraz se nachází přímo na linii ořezu! Zkontrolujte jeho pozici!
Obraz má dostatečný odstup od linie ořezu.
Obraz se nachází daleko od linie ořezu a může být čistě "ořezán".

Příklady: Ořez u textového pole

Textové pole je příliš blízko linie ořezu!
Textové pole má dostatečný odstup od linie ořezu.

Umístěte Váš objekt. Pokud bude obrázek umístěn blízko ořezové čáry, zobrazí se varování a linie bude v daném místě červeně zvýrazněna. Pokud bude obrázek přímo na čáře, může dojít k nesouměrným bílým okrajům.

Tipy:

  • Umístěte obrázky vždy v dostatečné vzdálenosti od čáry ořezu nebo přes čáru ořezu.
  • Využijte funkce automatického umístění!