Aktivace vylepšení obrazu v softwaru Saal Designer

Máte možnost aktivovat vylepšení obrazu pro obrázky umístěné v softwaru Saal designer.

Aby bylo možné tuto funkci aktivovat, musí být obrázek umístěn na návrhovou plochu softwaru. Jakmile vyberete obrázek, na horním panelu nástrojů se zobrazí možnost "Vylepšení obrazu":

Aktivace vylepšení obrazu v softwaru Saal Designer

 

Po kliknutí na políčko a po zaškrtnutí se aktivuje vylepšení obrazu. Vylepšení obrazu se automaticky aktivuje u snímků, které nebyly upraveny v programu pro úpravu fotografií.

V podnabídce můžete navíc zvolit, zda chcete aktivovat vylepšení obrazu pouze pro aktuální snímek nebo pro všechny snímky v projektu.

 

Aktivace vylepšení obrazu v softwaru Saal Designer