Co je správa barev (Softproof) na obrazovce a jaký profil bych měl vložit do souboru?

Co je systém správy barev  (softproof)?

Správa barev (softproof) představuje správný kolorimetrický výstup digitálních produkčních dat na monitoru. Pomocí správy barev můžete  již na monitoru posoudit, jaké barvy Váš produkt bude mít. Každý ICC profil vytvořený pro test barev zohledňuje vlastnosti produktu, na který se rozhodnete své fotografie vytisknout. Ve skutečnosti ani nejnovější technológie expozice nezaručují stejný jas na monitoru. Proto je důležité kalibrovat Váš monitor, aby bylo možné správně posoudit, jak bude konečný produkt vypadat.

Jaký barevný profil mám vložit do svého souboru?

Obrazový soubor musí mít integrovaný barevný profil buď sRGB (sRGB IEC61966-2.1), Adobe RGB (1998) nebo ProPhoto RGB. Barevným testem je možné následně vybrat profil ICC produktu, který chcete objednat, a provést tak na monitoru simulaci, jak bude výsledný produkt vypadat. 

Je důležité, aby ICC profil pro správu barev nebyl vložen do souboru. Vaše data budou odeslána do výrobního stroje v barevném prostoru sRGB, Adobe RGB (1998) nebo ProPhoto RGB a budou vyrobena v stroji s odpovídajícím profilem. To samo o sobě zajišťuje správnou reprodukci barev.

Začlenění ICC profilu pro kontrolu barev v souboru by mohlo vést k nesprávnému rozpoznání strojem pro výrobu a následně k barevnému posunu. Pro dosažení shodných barev je nutné, abyste nám poslali Vaše data v sRGB, Adobe RGB (1998) nebo ProPhoto RGB a za žádných okolností do souboru nevložili profil ICC.

Kromě toho musí být soubory zasílány v barevném prostoru RGB a v žádném případě v barevném prostoru CMYK. V takovém případě by barvy nebyly reprodukovány správně.

Jakým způsobem funguje správa barev?

Potřebujete software, který podporuje korektury, například Adobe Photoshop nebo Lightroom a také dobře kalibrovaný monitor. Zde naleznete další informace o kalibraci monitoru.

ICC profily pro správu barev 

ICC profily ke stažení pro korektury Photoshopu nebo Lightroomu najdete v následujícím článku:

Nastavte profily ICC ve Photoshopu

 

Další informace naleznete v následujících článcích:

Nastavte profily ICC ve Photoshopu

Kontrolní náhled v Lightroomu