Co je to barevný profil?

Hodnota barvy RGB se skládá ze tří číslic. První hodnota představuje červenou složku (R), druhá zelenou složku (G) a třetí modrou složku (B). Výsledkem 255-255-255 je tedy barva "čistě bílá" a 0-0-0 barva "čistě černá". Každý, kdo pracoval s programy pro úpravu obrázků, se s tímto způsobem výběru barvy již setkal. 

Relativně vzato je tak vzájemný poměr v pixelových souborech jasný: každému pixelu je přiřazena hodnota RGB, vyšší čísla odpovídají vyššímu jasu příslušné barevné složky. Ale co vlastně znamená "čistě bílá"? Hodnota RGB určuje pouze relativní poměry v souboru. Která skutečná hodnota barvy je ve skutečnosti určena hodnotami 255-127-0, je doplňková informace, kterou lze uložit do tzv. "barevného profilu".

Barevný profil je tabulka, která přiřazuje hodnotám RGB standardní hodnoty barev standardního barevného prostoru, například L*A*B*, sRGB nebo AdobeRGB (1998). Kombinace hodnoty RGB a barevného profilu tak poskytuje kompletní informaci o skutečně míněných hodnotách barev, které lze měřit pouze pomocí poměrně drahých speciálních měřicích přístrojů, tzv. spektrofotometrů.