Zaostřování v aplikaci Lightroom

Při zpracování fotografií (souborů RAW) v aplikaci Lightroom máte možnost nastavit ostrost snímků již během samotného procesu zpracování. Ujistěte se však, že fotografie nejsou příliš ostré, jinak může při výrobě vzniknout moiré efekt.

Při exportu fotografií je k dispozici možnost "výstupní ostrost", tato možnost by měla být deaktivována, protože doostření pro určitý papír není nutné.

Nachschärfen im Lightroom

Automatické vylepšení obrazu:

Pokud jste fotografie upravili sami, deaktivujte automatické vylepšení obrazu v programu Saal Designer. Nezapomeňte zkontrolovat při profesionálním nahrávání, zda je automatické vylepšení obrazu deaktivováno.