Jak v programu Saal designer změním fotografii na černobílou

Při změně barevné fotografie na neutrální černobílou v programu Saal designer postupujte násedovně:

Nejprve v softwaru vyberte požadovaný obrázek a poté přejděte na horní liště na položku Úprava barev.
Poté nastavte sytost ze "100" na "0" a v případě potřeby můžete ještě upravit černobílý obraz pomocí jasu a kontrastu.

Upozorňujeme, že fotografie musí být vložena v jednom z našich předem určených RGB barevných profilů.
Další informace k barevným profilům najdete zde.

Jak v programu Saal designer změním fotografii na černobílou

Nyní objednat