Kalibrace monitoru

Monitor by měl být nastaven na barevnou teplotu 5000 stupňů Kelvina (D50). Důležité je také, aby k porovnání fotografií k tisku nebo hotovému produktu byla brána do úvahy stejná světělná teplota (5000 stupňů kelvina). 5000 stupňů kelvina (D50) je standardem v průmyslu.

Často se používá také 6500 stupňů Kelvina, tato barevná teplota je o něco chladnější (do modra) a může zkreslit výsledek.

Stupně Kelvina jsou měrnou jednotkou pro teplotu. D50 představuje 5000 stupňů Kelvina za denního světla. D65 odpovídá teplotě 6500 stupňů Kelvina a je výrazně modřejší než D50.

Shrnutí kalibrace:

Aby správa barev fungovala v pořádku, je potřebné správně nastavit Váš monitor:

  • Jas monitoru by měl být nastaven na hodnotu mezi 90 a 120 kandelů/m čtvereční
  • Barevná teplota by měla být na 5000 stupňů Kelvina (D50)
  • Pro hodnotu gamma by mělo být použito 2.2