Kontrolní náhled v Lightroomu

Kontrolní náhled je k dispozici od verze Lightroom 4 per RGB profil.

Kontrolní náhled v Lightroomu (od verze 4)

Stáhněte si odpovídající profil pro Váš produkt, příslušný ICC profil je zazipován.

Klikněte zde pro přehled ICC profilů

Upozornění: Barevný profil pro fotoobrazy (akrylátové sklo, hliníková deska, pěněná PVC deska, fotoplátno), pro tištěné produkty a pro všechny oznámení a přání nemusí být zobrazen, protože jsou tyto v profilu CMYK. Pokud chcete i tak využít funkci kontrolního náhledu pro zmíněné produkty, použijte prosím Photoshop. V každem případě musí být obrazové data zaslány v RGB.

1. Instalace profilu

Po stáhnutí musíte profil rozbalit a následně importovat:

  • MAC OS X: Kopírování souborů do adresáře/Library/ColorSync/profilů 
  • Windows: Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a vyberte si možnost "Instalovat profil"

2. Příprava

Vyberte si v programu Lightroom vpravo nahoře záložku "Develop"  a aktivujte možnost Soft proofing. Barva pozadí se změní na bílou, a tak se projeví, že se nacházíte v kontrolním náhledu. Také se objeví popisek "Proof Preview" vpravo nahoře.


Kontrolní náhled v Lightroomu

Kontrolní náhled v Lightroomu

Kontrolní náhled v Lightroomu

3. Použijte kontrolní náhled

Nyní můžete na ovládacím panelu nahoře vpravo "Soft proofing" provést Vaše nastavení.
Upozorňujeme , že na základě zvoleného produktu je potřebné zvážit správnou "priority". Také je potřebné zvážit, zda má být vybrána možnost "Simulate Paper & Ink". Tyto informace lze nalézt v tabulce výše. 

4. Exportování finálního obrázku

Pokud je Vaše fotografie v kontrolním náhledu zobrazena správně a podleho Vašeho přání, můžete ji exportovat.
Vyberte si File -> Export a zadejte požadované nastavení.

Upozorňujeme, že v nastavení souboru musí být jako barevný prostor zvolený některý RGB barevný prostor a nesmí být nastaven SaalDigital profile.

Kontrolní náhled v Lightroomu

5. Objednání u Hall Digital

Na závěr si můžete Vaše snímky objednat pomocí programu Hall designér nebo pomocí přímého nahrávání.