Oříznutí fotografií

Upozorňujeme, že z výrobně-technických důvodů může dojít k přesahu 3%. Váš obraz bude proto při expozici o 3% zvětšen, takže ve finální verzi nebude na okrajích viditelná jeho minimální část. V programu Saal designer a v našem internetovém obchodu je tato oblast označena červenou čárou. 

Proto si v programu Saal designer a také v internetovém obchodu můžete vybrat mezi dvěma nastaveními:

  1. Ořezání
  2. Neořezání

1. Ořezání
Přesný poměr stran v pixelech je rozhodujícím faktorem pro škálování, a tím i možné ořezání. Hodnota dpi nehraje žádnou roli při výpočtu výřezu/měřítka. Pro jednoduchost zde uvádíme několik příkladů: Zákazník nahrál soubor s 1808 x 2787 pixelů (poměr stran 2:3) a chce tento soubor převést na formát 20 x 30 cm (s poměrem stran 2:3, velikost papíru v reálu 20,3 x 30,5 cm). Rozhodujícím kritériem je kratší strana (šířka původní fotografie). Program na online tisk převezme ze souboru jenom hodnotu pro kratší stranu (šířka papíru), jak je uvedeno, a přepočítá ze souboru hodnotu pro delší stranu v přesném poměru stran.

 

Oříznutí fotografií 
Přepočet: 20,3 : 1808 x 2787 = 31,29 cm
Vzorec: Šířka papíru děleno šířka fotografie v pixelech vynásobená délkou fotografie v pixelech = vypočtená délka papíru v předem stanovené šířce. Vypočtená hodnota se pak porovná s předem stanovenou hodnotou výstupního formátu. Výsledný rozdíl je následně viditelný při ořezání fotografie. V tomto případě (vypočtená délka ze souboru 31,29 cm / výstupní formát 30,5 cm) bude fotografie ořezaná o přibližně 8 mm. Z důvodu centrování obrazu je ořez proveden 4 mm vpravo a 4 mm vlevo. Vypočtení ořezávaní může být v praxi o něco větší, protože d-lab pracuje s tolerancí cca 2%.

Proč je ořez fotografie na delší straně tak velký?
Z důvodu převedení formátu 2 : 3 (analogový formát) na výstupní 3 : 4 formát
Příklad: Zákazník s velikostí fotografie 1808 x 2787 pixelů (poměr stran 2 : 3) chce tento soubor vytisknout ve výstupním formátu 20 x 27 cm (3:4).

Přepočet: 20,3 : 1808 x 2787 = 31,29 cm
Vzorec: Šířka papíru děleno šířka fotografie v pixelech vynásobená délkou fotografie v pixelech = vypočtená délka papíru v předem stanovené šířce. Výsledkem je celkové vykrojení 4,09 cm. To odpovídá rozdílu 31,29 cm délky fotografie ve formátu 2:3 ke 27,2 cm délky výsledného formátu. Proto bude z pravé a levé strany ořezáno 2,045 cm. 

Proč je ořez fotografie na kratší straně (šířka fotografie) tak velký?
Z důvodu převedení formátu 3 : 4 (digitální formát) na výstupní 2 : 3 formát
Příklad: Zákazník poskytne soubor o velikosti 1574 x 2098 pixelů (3:4 digitální formát). Má zájem o výstupní formát 10 x 15 cm. Jedná se o poměr stran 2:3 se skutečnou velkostí 10,2 x 15,2 cm. Program rozezná, že dříve užívaná klasifikace nevede k dobrému výsledku a změní klasifikaci, která přizpůsobí delší strany původní fotografie na výsledný formát.
Přepočet: 15,2 : 2098 x 1574 = 11,40 cm
Vzorec: Délka výstupního formátu dělená délkou původní fotografie v pixelech vynásobená šířkou fotografie v pixelech = vypočtená šířka papíru u předem stanovené délky. Výsledkem je ořezání o 1,2 cm na kratší straně (šířka papíru 10,2 cm), tedy 0,6 cm shora a zdola. 
Důležité: Vysoké formáty budou jako takové rozeznány a následně programem změněny. Možné výsledné ořezání je závislé výhradně na poměru stran a zvoleného způsobu ořezání.

2. Neořezání / Bílý okraj
Pokud si zvolíte režim celého obrazu, bude program usilovat o vložení celé fotografie do výsledného formátu. Rozhodujícím kritériem je délka strany původní fotografie s přihlédnutím na poměr stran. Pokud chcete změnit formát u fotografie 3:4 na formát 2:3, může se u výstupního formátu zobrazit bílý okraj na pravé a levé straně, pokud by dlouhá strana u původní fotografie neodpovídala výslednému formátu. Pokud se délka strany u původní fotografie shoduje s délkou strany u výsledného formátu, může se bílý okraj zobrazit shora a zdola. 

Oříznutí fotografií

Rozdíl mezi režimem celého obrazu a mezi režimem výřezu
Ukážeme ho na příkladu zákazníka, který si přeje výsledný formát 20 x 30 cm z fotografie o velikosti 1808 x 2787 pixelů. 1808 x 2787 pixelů (poměr stran je přibližně 2:3).
Přepočet: 30,5 : 2787 x 1808 = 19,78 cm
Vzorec: Délka výstupního formátu dělená délkou původní fotografie v pixelech vynásobená šířkou původní fotografie v pixelech = vypočtená šířka papíru u předem stanovené délky. Vypočtená hodnota je přesný poměr stran 2:3 odpovídající šířce pro stanovenou délku 2787 pixelů. Tak bude nově vypočtená velikost fotografie 19,78 x 30,5 cm změněna na výstupní formát 20,3 x 30,5 cm a horní a dolní okraje zůstanou prázdné (bude tam bílý okraj).

 

 

Nyní objednat