Snímky jsou v porovnání s obrazovkou příliš tmavé

Vzhledem k tomu, že snímky jsou na monitoru podsvícené, což samozřejmě není případ Vašeho fotografickéhoproduktu, dochází i přes kalibrovaný monitor k mírnému rozdílu v jasu. Z tohoto důvodu nabízíme profily ICC, které simulují papír a způsobují, že se obraz jeví o něco tmavší, takže jej lze odpovídajícím způsobem zesvětlit.

Doporučujeme následující nastavení monitoru:
Jas: 90 - 120 cd / m2
Teplota barev: 5 000 Kelvinů (D50)
Hodnota gama: 2.2

Kontrola korekce tonality snímků:

Jako další kontrolu doporučujeme zkontrolovat korekci tonality snímků. Pomocí korekce tónových hodnot můžete zjistit, zda jsou tónové hodnoty přítomny ve všech oblastech fotografie. Pokud zjistíte, že ve světlých nebo tmavých odstínech nejsou žádné tonální hodnoty, znamená to, že kalibrace monitoru je chybná (monitor je nastaven příliš světlý nebo příliš tmavý). Pokud v souboru nejsou žádné světlé nebo tmavé body, doporučujeme soubor přepracovat, dokud nebudou ve světlých bodech viditelné první tonální hodnoty.

Pokud nemáte možnost obrázky přepracovat, doporučujeme aktivovat automatické vylepšení obrázků.

Zde je několik příkladů:

Absence světla:

Obraz se bude zobrazovat nevýrazný a málo kontrastní:

Snímky jsou v porovnání s obrazovkou příliš tmavé

Chybí světlo, obraz je obecně příliš tmavý:

V tomto příkladu jsou zachovány pouze střední a nízké tóny, obraz bude vypadat velmi tmavě a s nízkým kontrastem.

Snímky jsou v porovnání s obrazovkou příliš tmavé

Chybějící stíny:

Obraz má nízký kontrast a hloubky se ztrácejí:

 

Snímky jsou v porovnání s obrazovkou příliš tmavé

V následujícím příkladu jsou tonální hodnoty v obraze dobře rozloženy a přítomny ve všech oblastech bez problémů:

Snímky jsou v porovnání s obrazovkou příliš tmavé

Pokud jsou tonální hodnoty správně rozloženy, může být příčinou příliš jasný monitor. 

Další příčinou příliš tmavých snímků může být nesprávný nebo žádný vložený barevný profil.
Veškeré informace o barevných profilech, které můžete použít, naleznete zde.