Snímky ve stupních šedi

Pokud chcete ve Vašich fotoproduktech využít čisté stupně šedi, měli byste je připravit odpovídajícím způsobem.

  • Váš snímek může být odeslán v barevném prostoru RGB, ale také ve stupních šedi, s tím, že mohou být zpracovány tyto barevné profily: 
    RGB: sRGB (sRGB IEC61966-2.1), Adobe RGB (1998) a ProPhoto RGB Stupně šedi: Dot Gain 15%, Gray Gamma 1.8 / 2.2
  • Ujistěte se prosím, že jsou barevné hodnoty Vašeho černo-bílého snímku konzistentní v barevném prostoru sRGB.

Příklad (RGB): Čistá bílá by měla mít barevnou hodnotu R 255 G 255 B 255. Střední šedá by měla mít barvy R 150 G 150 B 150. Pokud by zde zůstala odchylka, jako např. R 150 G 152 B 151, může při výrobě Vašich fotografií dojít k barevnému nádechu.

Správné hodnoty barev

Graustufen Bilder

Barevný nádech finální fotografie

Graustufen Bilder

Správný převod

Pokud máte sRGB snímek, ve kterém se liší hodnoty stupňů šedi (například: R 150 G 152 B 151), postupujte prosím následovně (příklad pro program Photoshop)

  1. Otevřete Photoshop
  2. Otevřete snímek
  3. "Úpravy" > "Převést do profilu", jako cílový prostor vyberte "Pracovní stupně šedi - Gray Gamma 2.2"  a potvrďte s "OK"
  4. Nyní je snímek zobrazen v čistých stupních šedi
  5. "Úpravy" > "Převést do profilu", jako cílový prostor vyberte "sRGB IEC61966-2.1" a potvrďte s "OK".
  6. Uložte soubor jako jpg a snímek vložte do Vašeho fotoproduktu.