Odchylky při ořezu a ohybu

Výrobním a technickým odchylkám se bohužel nedá vyhnout, i když se o to snažíme. Odchylky se vyskytují v každé výrobě a představují přípustné hodnoty, které při výrobě vznikají.

Odchylky při ořezu a ohybu: 

V důsledku strojového zpracování může dojít k určitým odchylkám při ořezávání a skládání. Tolerance +/- 1 mm jsou v mezích, které je nutné akceptovat. Pokud je výrobek ořezán nakřivo, neexistuje žádná přípustná odchylka při ořezu.

 

Jak mohu zabránit odchylce při ořezu? 

Pokud chcete mít kolem fotografie bílý nebo barevný rámeček, doporučujeme, aby byl rámeček dostatečně velký. Doporučujeme použít rámeček o tloušťce 1 cm. Všechny důležité prvky umístěte buď zcela do oblasti uvnitř ořezové linie, nebo alespoň dostatečně daleko od ní. 

Odchylky při ořezu a ohybu

Co je ořez? 

Ořez je doplněk ke konečnému formátu. Soubor (včetně všech obrázků a barevných ploch) se zvětší na všech stranách, aby se při konečném ořezu kvůli odchylkám řezu neobjevily bílé pruhy.