Tolerance při ořezu a barevná tolerance

Toleranci při produkci a výrobní toleranci se bohužel nedá zcela vyhnout, i když se je snažíme minimalizovat. Tolerance jsou přítomny u každé produkce, z toho vyplývá přípustná odchylka.  

Tolerance při ořezu a ohybu: 

Z důvodu strojního zpracování může dojít k toleranci při ořezu a ohybu. Tolerance zde představuje rozsah +/- 1 mm a je potřebné ji akceptovat. Pokud je výrobek zakřivený, není zde tolerance při ořezu.  

 

Jak mohu zabránit toleranci při ořezu? 

Pokud chcete kolem Vaší fotografie ponechat bílý nebo barevný okraj, doporučujeme Vám navrhnout rámeček, který je dostatečně velký. Jako doporučení byste měli zvolit tloušťku rámu 1 cm. Umístěte také všechny důelžité prvky zcela uvnitř nebo za ořezovou linii.

Tolerance při ořezu a barevná tolerance

Co je ořez? 

Ořez je doplněk finálního formátu. Soubor (včetně všech obrázků a barevných ploch) je zvětšený na všech stranách, aby se zajistilo, že na konci ořezu nedojde k bílému probleskování skrz toleranci při ořezu.

Nyní objednat