Tolerance při ořezu a barevná tolerance

Toleranci při produkci a výrobní toleranci se bohužel nedá zcela vyhnout, i když se je snažíme minimalizovat. Tolerance jsou přítomny u každé produkce, z toho vyplývá přípustná odchylka.  

Tolerance při ořezu a ohybu: 

Z důvodu strojního zpracování může dojít k toleranci při ořezu a ohybu. Tolerance zde představuje rozsah +/- 1 mm a je potřebné ji akceptovat. Pokud je výrobek zakřivený, není zde tolerance při ořezu.  

 

Jak mohu zabránit toleranci při ořezu? 

Pokud chcete kolem Vaší fotografie ponechat bílý nebo barevný okraj, doporučujeme Vám navrhnout rámeček, který je dostatečně velký. Jako doporučení byste měli zvolit tloušťku rámu 1 cm. Umístěte také všechny důelžité prvky zcela uvnitř nebo za ořezovou linii.

Tolerance při ořezu a barevná tolerance

Co je ořez? 

Ořez je doplněk finálního formátu. Soubor (včetně všech obrázků a barevných ploch) je zvětšený na všech stranách, aby se zajistilo, že na konci ořezu nedojde k bílému probleskování skrz toleranci při ořezu.

Přímá asistence

Pokud jste nenašli odpověď na Vaší otázku, můžete Váš požadavek napsat zde:

Moc Vám děkujeme za Vaší zprávu. Obratem obdržíte zprávu na Váš e-mail o stavu Vaší žádosti.
Při odevzdání formuláře došlo k chybě. Prosím zkontrolujte své údaje!
Prosím čekejte: Soubory se přenášejí.
Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány na základě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů pro „asistenční otázky“.
Musíte přijmout naše prohlášení o ochraně osobních údajů
Odeslat
1
image/*,application/pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document,text/plain,application/x-zip-compressed Přípona souboru dat není povolena. 5 Dosažen maximální počet nahraných souborů. 4MB Maximální povolená velikost souboru je 4 MB.
Snímek obrazovky
2
image/*,application/pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document,text/plain,application/x-zip-compressed Přípona souboru dat není povolena. 5 Dosažen maximální počet nahraných souborů. 4MB Maximální povolená velikost souboru je 4 MB.
Logfile
2
1
1
1
image/*,application/pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document,text/plain,application/x-zip-compressed Přípona souboru dat není povolena. 5 Dosažen maximální počet nahraných souborů. 4MB Maximální povolená velikost souboru je 4 MB.
Doklad v příloze
2