Vyměnit snímky v programu Saal designér

Máte vícero možností jak vyměnit snímky na ploše návrhu v programu Saal designér. 

 • Podržením levého tlačítka myši

  Klikněte na snímek levým tlačítkem myši a podržte ho, dokud se nezobrazí zmenšený náhled snímku. Následně, při držení tlačítka myši, přesunte snímek na jiný snímek na ploše návrhu a tlačítko uvolněte. Poté budou obě fotografie vyměněny. 

 • Kliknutím na středové tlačítko myši

  Klikněte se středovým tlačítkem myši na snímek. Zobrazí se zmenšený náhled snímku.
  Na závěr klikněte myší na jiný obrázek na ploše návrhu a obě fotografie budou vyměněny.

 • Výměnou vybraných obrázků pomocí pracovní lišty

  Zvolte si obě fotografie, které mají být vyměněny. Poté klikněte na pracovní liště nahoře na možnost "Vyměnit vybrané fotografie" a obě fotografie budou vyměněny.
Nyní objednat