Výměna obrázků na stránce v softwaru Saal Designer

Máte vícero možností jak vyměnit obrázky na ploše návrhu v programu Saal designer. 

  • Podržením levého tlačítka myši

    Klikněte na obrázek levým tlačítkem myši a podržte jej, dokud se nezobrazí zmenšený náhled snímku. Zatímco stále držíte stisknuté tlačítko myši, můžete přejít na jeden z dalších obrázků v oblasti návrhu a pak tlačítko uvolnit. Tímto se oba obrázky prohodí.


  • Výměnou vybraných obrázků pomocí panelu nástrojů

    Zvolte si dva obrázky, které se mají vyměnit. Poté klikněte na panelu nástrojů nahoře na možnost "Vyměnit vybrané snímky" a oba obrázky se tímto prohodí.