Vzdálenosti v programu Saal Designer

V programu Saal designer máte možnost stanovit si u vybraného pole objektu různé vzdálenosti.

 

Vzdálenost:
Zde bude nastavena vzdálenost pole objektu k dalšímu poli objektu.
Pokud zadáte, tak jak to je uvedeno v příkladu dole, vzdálenost 2 cm, můžete přetáhnout pole objektu k dalšímu poli a při stanovené vzdálenosti se zobrazí pomyslná pomocná čára.

Vzdálenosti v programu Saal Designer

Vzdálenost (okraj):
Zde bude nastavena vzdálenost pole objektu k okraji stránky (k ořezové čáře).
Přetáhněte pole objektu ve směru k okraji dokud se objekt nepřichytí k nastavené vzdálenosti.

 

Vzdálenosti v programu Saal Designer

Vzdálenost (střed):
Zde bude nastavena vzdálenost pole objektu ke středu stránky.
Přetáhněte pole objektu ve směru ke středu stránky dokud se objekt nepřichytí k nastavené vzdálenosti.

Vzdálenosti v programu Saal Designer

Jednotlivé typy vzdáleností je možné také kombinovat, tak je možné zároveň nastavit např. vzdálenost od okraje stránky a dalšího pole objektu.

Vzdálenosti v programu Saal Designer