Vzdálenosti v programu Saal Designér

V programu Saal designér máte možnost stanovit si u vybraného pole objektu různé vzdálenosti.

 

Vzdálenost:
Zde bude nastavena vzdálenost pole objektu k dalšímu poli objektu.
Pokud zadáte, tak jak to je uvedeno v příkladu dole, vzdálenost 2 cm, můžete přetáhnout pole objektu k dalšímu poli a při napevno stanovené vzdálenosti se zobrazí pomyslná pomocná čára.

Vzdálenosti v programu Saal Designér

Vzdálenost (okraj):
Zde bude nastavena vzdálenost pole objektu k okraji stránky (k ořezové čáře).
Přetáhněte Vaše pole objektu ve směru k okraji dokud se objekt nepřichytí k nastavené vzdálenosti.

 

Vzdálenosti v programu Saal Designér

Vzdálenost (střed):
Zde bude nastavena vzdálenost pole objektu ke středu stránky.
Přetáhněte Vaše pole objektu ve směru ke středu stránky dokud se objekt nepřichytí k nastavené vzdálenosti.

Vzdálenosti v programu Saal Designér

Jednotlivé typy vzdáleností je možné také kombinovat, tak je možné zároveň nastavit např. vzdálenost od okraje stránky a dalšího pole objektu.

Vzdálenosti v programu Saal Designér

 

 

Nyní objednat