Žádost o sponzorství

Saal Digital podporuje projekty, které se zabývají tématem "fotografie". 

Snažíme se podpořit tolik projektů, kolik je možné. Bohužel, z důvodu četných žádostí, které denně obdržíme, není možné vyhovět všem, i kdybychom to rádi udělali.

S cílem usnadnění komunikace a rovněž včasného vyřízení požadavku, bychom Vás chtěli požádat, abyste nám žádosti o sponzorství zasílali na adresu: marketing@saal-digital.cz.

Do své žádosti prosím napište (uvedeny jsou pouze příklady):

A. všeobecné informace (Vaše kontaktní údaje, jak jste se o nás dozvěděli)

B. informace o Vašem projektu: Např.: o jaký projekt se jedná, kde bude probíhat případná výstava, kdy a jak dlouho Váš projekt potrvá, kolik návštěvníků se očekává, jakou cílovou skupinu má Váš projekt, pracovali jste již na podobném projektu, ...

C. informace ke sponzorství: Např.: obdrželi jste již sponzorství od Saal Digital - pokud ano, kdy a v jaké formě, vidíte Saal Digital jako hlavního sponzora nebo máte i jiné sponzory, jaké cíle chcete Vaším projektem dosáhnout, jaké náklady má Váš projekt, proč by měl být Saal Digital tím správným sponzorem pro Vás, co nám můžete nabídnout Vy, ...

D. informace k reklamě: Např. jak propagujete svůj projekt...

E. způsob sponzorství: Např. které produkty potřebujete ke svému projektu (tisk fotografií, fotokniha, fotoobrazy, plakáty, kalendář, ...), napište prosím také podrobnější informace o počtu, formátu a povrchu, také prosím uveďte datum, do kterého budete tyto produkty potřebovat, jak budete odkazovat na Saal Digital, ...

podobný produkt