Oznámení a přání

V nabídce Oznámení a přání najdete několik možností. Vyberte si motiv a použijte linie designu, které vám pomohou rychle vytvořit personalzovaná oznámení a přání. Pokud vyberete možnost Oznámení a přání, Pohlednice nebo Skládací fotokoláž, navrhnete ji stejným způsobem jako ostatní fotografické produkty pomocí softwaru.

Nabídka oznámení a přání ve výběru produktů

Oznámení a přání s motivem

Po výběru tématu oznámení nebo přání, například Svatba, Dítě, Křest, Narozeniny nebo Přijímání, se otevře konfigurátor. V něm se zobrazí konkrétní linie designu podle zvoleného tématu. Každá designová řada nabízí rozvržení v jednotném stylu a kompozici. Ty můžete později v návrháři změnit.

Konfigurátor svatebních oznámení

V pravém menu najdete konfigurační nástroje. Vyberte typ oznámení, které chcete vytisknout. V části Objednané množství vyberte požadovaný počet oznámení, které chcete objednat. Můžete také zvolit konkrétní množství výběrem možnosti Vlastní a zadáním požadované hodnoty. Objednané množství lze později změnit. Pokud vyberete možnost Vzorek zdarma, obdržíte po dokončení návrhu a odeslání objednávky zdarma vzorku s vodoznakem SAMPLE (Vzorek). To vám umožní zkontrolovat konfiguraci a ujistit se, že konečný výsledek splňuje vaše očekávání, než přistoupíte k větší objednávce.
V části Typ papíru vyberte papír pro vaše oznámení. Obálka je již součástí balení. Volba Speciální povrchová úprava zlatá umožňuje aktivovat speciální efekt povrchové úpravy. Po aktivaci lze tuto speciální povrchovou úpravu zlatá použít na objekty v návrháři výběrem speciální barvy. Aplikovanému objektu dodá elegantní reliéf a jedinečnou povrchovou úpravu.

Speciální povrchová úprava zlatá

Po dokončení konfigurace oznámení klikněte na tlačítko Navrhování. Otevře se návrhář s nakonfigurovaným oznámením a výchozím rozložením z vybrané linie designu. V pravé nabídce můžete vybrat jiné rozložení. Kliknutím na pole Linie designu se zobrazí všechny návrhové řady pro vybraný motiv. Kdykoli můžete přepnout na jinou linii designu.

Výchozí rozložení v návrháři

Stejně jako u jiných fotoproduktů se při přidávání fotografií na kartu rozvržení aktualizují a zobrazují se šablony s rámečky pro obrázky odpovídající počtu přidaných fotografií. Vyberte si rozvržení, které preferujete. Přizpůsobte všechny objekty obsažené ve vybraném rozvržení — přidejte filtry, rámečky, stíny, změňte jejich polohu nebo přidejte/odstraňte kliparty, text, pozadí či výplňové rámečky. Další informace naleznete v souvisejícím článku.

Oznámení a přání bez motivu

Výběrem možnosti Oznámení a přání v okně Výběr produktu se zobrazí Konfigurátor oznámení a přání bez linií designu. Jakmile je oznámení nakonfigurováno, kliknutím na tlačítko Navrhování se otevře okno s liniemi designu, ze kterých si můžete vybrat. Po výběru se v návrháři otevře prázdné oznámení, které můžete navrhnout od začátku. V nabídce Návrhy se vybere linie designu a podle toho se zobrazí šablony. Stejně jako u ostatních produktů můžete zvolit jinou linii designu, vybrat šablony, které se vám nejvíce líbí, změnit, upravit nebo odstranit objekty obsažené v šabloně, případně jej navrhnout od začátku.

Oznámení otevřené v návrháři

Typy oznámení a přání

V konfigurátoru si můžete vybrat mezi různými typy oznámení a přání.

Typy oznámení a přání v konfigurátoru

Oznámení a přání se skládají z jedné stránky. Přední a zadní stranu navrhnete výběrem z dolní nabídky programu.

Oznámení a přání v softwaru

Přání — otevření zprava doleva má přehyb s otevíráním směrem doleva. Ve spodní nabídce najdete dvě oblasti pro návrh nazvané Vnější strana a Vnitřní strana, z nichž každá je rozdělena na dvě stránky. Přední a zadní strana jsou v oblasti Vnější.

Přání — otevření zprava doleva v softwaru

Přání — otevření zdola nahoru má přehyb s otevíráním směrem nahoru. V programu je reprezentováno třemi návrhovými oblastmi ve spodní nabídce: Přední strana, Zadní strana a Vnitřní strana, které odpovídají dvěma vnitřním stranám.

Přání — otevření zdola nahoru v softwaru

Dvojité skládací oznámení je dvakrát přeložené, což je v softwaru označeno čarami. Je rozdělena na dvě navrhovatelné oblasti, které lze ve spodní nabídce vybrat jako Přední a Zadní. Každá oblast je dále rozdělena na tři strany s odpovídajícími názvy v horní části. Při navrhování je důležité vzít toto v úvahu.

Dvojité skládací oznámení v softwaru