Prohlášení o ochraně osobních údajů

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce údajů

1.1 Vážíme si vaší návštěvy a děkujeme za váš zájem. V následujícím textu vás informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji při využívání naší nabídky. Osobními údaji jsou všechny údaje, pomocí kterých vás lze osobně identifikovat.

1.2 Správcem údajů odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Saal Digital Fotoservice GmbH, Zeppelinstraße 36, 91187 Röttenbach, Německo, e-mail: asistence@saal-digital.cz. Správce údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s dalšími osobami rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Příjemcem veškerých osobních údajů je Saal Digital Fotoservice GmbH. K předání třetím osobám nedochází, pokud není uvedeno jinak. Údaje budou předávány třetím stranám, pokud k tomu budeme ze zákona nebo na základě smlouvy povinni. Pokud údaje předáváme třetím stranám, můžete to zjistit z příslušných pododdílů tohoto prohlášení o ochraně údajů (např. správce expedičních služeb). Kromě toho využíváme také smluvní zpracovatele. Pokud jsou osobní údaje předávány v rámci zpracování objednávek, děje se tak na základě smlouvy o zpracování objednávek v souladu s čl. 28 GDPR. Pokud se zpracovatel nachází v nečlenském státě EU (třetí země), zajišťujeme, aby byly zavedeny vhodné záruky v souladu s čl. 44 a násl. nařízení GDPR.

2) Sběr dat při návštěvě naší webové stránky

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu osobních údajů a jiného důvěrného obsahu (např. objednávky či dotazy na správce údajů) používá tato webová stránka SSL, příp. TLS šifrování. Šifrované připojení poznáte pomocí znaků „https://“ a symbolu zámku ve Vašem adresním řádku prohlížeče.

V případě pouhého informativního využití naší webové stránky, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám jiným způsobem neposkytnete informace, shromážďujeme pouze ty údaje, které přenáší Váš prohlížeč na náš server (tzv. „protokoly serveru“). Při návštěvě našeho webu shromažďujeme následující informace, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení webových stránek:

- naše navštívená webová stránka
- datum a čas v době přístupu
- množství dat odeslaných v bajtech
- zdroj / odkaz, ze kterého jste se dostali na webovou stránku
- použitý prohlížeč
- použitý operační systém
- použitá IP adresa v anonymní podobě

Zpracování je prováděno v souladu s DPRG, čl. 6 odst. 1 písm. f na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Údaje nebudou předány nebo jinak využity žádnou třetí stranou. Vyhrazujeme si však právo zpětně kontrolovat protokoly serveru, pokud budou konkrétní důkazy poukazovat na nezákonné použití.

3) Cookies

Aby byla návštěva našeho webu na pohled atraktivní a aby bylo možné využít určité funkce, používáme na různých stránkách tzv. cookies . Jedná se o krátké textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači. Některé soubory cookies, které používáme, jsou smazány na konci relace prohlížení, tedy po uzavření prohlížeče (tzv. krátkodobé cookies). Ostatní cookies zůstávají ve Vašem počítači a umožňují nám nebo naší partnerské společnosti (tzv. cookies třetí strany) rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší příští návštěvě (dlouhodobé cookies). Pokud jsou cookies přítomny, shromažďují a zpracovávají určité informace o uživateli, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze, stejně jako údaje o IP adrese. Dlouhodobé cookies jsou automaticky vymazány po uplynutí stanové doby, která se může lišit v závislosti na cookies.

V některých případech se cookies používají ke zjednodušení procesu objednávání díky uložení nastavení (např. zapamatováním obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu).

V případě, že i osobní údaje jsou zpracovávány jednotlivými cookies, které jsme implementovali, zpracování je prováděno v souladu s DPRG čl. 6 odst. 1 písm. b pro splnění smlouvy, nebo v souladu s DPRG čl. 6 odst. 1 písm. f  pro zachování našich oprávněných zájmů o nejlepší možnou funkčnost webových stránek, stejně tak jako prozákaznický a efektivní design webové stránky při její návštěvě.

Za určitých okolností spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají vytvářet naše nabídky na internetu tak, aby byly pro Vás zajímavější. Z tohoto důvodu dochází během Vaší návštěvy našich webových stránek k uložení cookies také od partnerských společností (cookies třetí strany) na Vašem pevném disku. V případě, že budeme spolupracovat s uvedenými reklamními partnery, budete individuálně a jednotlivě informováni o používání těchto cookies a také o rozsahu shromážděných informací v následujících odstavcích.

Vezměte prosím na vědomí, že můžete nastavit Váš prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a mohli se tak jednotlivě rozhodnout o jejich přijetí, případně vyloučit jejich přijetí  jen pro určité případy nebo všeobecně. Každý prohlížeč spravuje nastavení cookies jiným způsobem. Toto je popsáno v nápovědě každého prohlížeče, kde Vám bude vysvětleno, jak můžete změnit nastavení cookies.

4) Zpracování dat během zahájení zpracování smlouvy

V souladu s GDPR čl. 6 písm. b budou osobní údaje dále shromažďovány a zpracovávány v případě, pokud nám budou poskytnuty z Vaší strany za účelem splnění smlouvy. Která konkrétní data budou zhromáždována, záleží na to, které údaje jsou pro zpracování smlouvy vyžadovány. Jedná se zpravidla o jméno, příjmení, ulici, číslo domu, poštovní směrovací číslo, město, e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně oslovení a název společnosti. V jednotlivých případech (inkaso), bankovní údaje, předmět objednávky a obrazová data.

Vaše obrazová data zaslaná za účelem vytvoření fotoproduktů budou po nahrání automaticky uložena po dobu 30-ti dnů v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů v Německu. Obrazová data budou použita jen pro tento účel a nebudou předána třetí straně. Po dokončení a doručení objednávky budou Vaše obrazová data uchovávána pro výrobní oddělení po dobu 4 týdnů, aby bylo možné zpracovat případné reklamace nebo doobjednání. V případě podání reklamace je tato doba prodloužena o další 4 týdny.

5) Kontaktování

V případě kontaktování z Vaší strany (např. přes kontaktní formulář nebo e-mail) budou Vaše osobní údaje shromážďovány. Jedná se o údaje jako oslovení, křestní jméno, příjmení a e-mailová adresa. V závislosti na formuláři, resp. předmětu, budou shromážďovány  i další údaje, které vychází z kontaktního fomuláře. Tyto údaje jsou ukládány a používány výhradně za účelem zodpovězení Vaší žádosti, resp. zodpovězení kontaktního formuláře a s tím související technické administrativy. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f. Je-li důvod kontaktování z Vaší strany uzavření smlouvy, dodatečným právním základem pro zpracování smlouvy je GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b. Vaše údaje budou smazány 3 roky po ukončení Vaší žádosti, pokud není uložena zákonná povinnost tyto údaje zachovat. Uchovávání dat slouží k zajistění kvalitních služeb.

6) Použití vašich údajů pro přímou reklamu

Údaje o vašich objednávkách a chování při používání newsletteru a webových stránek budeme analyzovat, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší obsah. Může se jednat například o informace o cenách nebo informace o nových produktech, které mohou být předávány jako oznámení e-mailem nebo jako příbalový leták.

6.1 Přihlášení k odběru našeho e-mailového zpravodaje

Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového zpravodaje, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších případně údajů je dobrovolné a slouží k tomu, abychom vás mohli osobně oslovit. Pro zasílání newsletteru používáme tzv. double opt-in postup. To znamená, že vám e-mailový newsletter zašleme až poté, co nám výslovně potvrdíte, že se zasíláním newsletteru souhlasíte. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail, ve kterém vás požádáme, abyste kliknutím na příslušný odkaz potvrdili, že si přejete dostávat budoucí zpravodaje.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Při registraci k odběru newsletteru ukládáme vaši IP adresu zadanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a datum a čas registrace, abychom mohli později vysledovat případné zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromažďujeme při registraci k odběru newsletteru, budou použity výhradně za účelem oslovení v reklamě prostřednictvím newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného v newsletteru nebo zasláním zprávy výše uvedenému správci údajů. Po vašem odhlášení bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho distribučního seznamu newsletteru, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo použít údaje nad jejich rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

6.2 Zasílání e-mailového zpravodaje stávajícím zákazníkům

Pokud jste nám při nákupu zboží nebo služeb poskytli svou e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo pravidelně vám e-mailem zasílat nabídky na podobné zboží nebo služby z našeho sortimentu. V souladu s článkem 7 odst. 3 UWG (zákon proti nekalé soutěži) k tomu od vás nepotřebujeme získat zvláštní souhlas. V tomto ohledu se zpracování údajů provádí výhradně na základě našeho oprávněného zájmu na personalizované přímé reklamě podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud jste původně vyjádřili nesouhlas s použitím vaší e-mailové adresy pro tento účel, nebudeme vám e-mail zasílat. Jste oprávněni kdykoli s účinností do budoucna vznést námitku proti používání vaší e-mailové adresy pro výše uvedený reklamní účel, a to oznámením správci údajů uvedenému na začátku. Za to musíte uhradit pouze náklady na přenos podle základních tarifů. Po obdržení vaší námitky bude používání vaší e-mailové adresy pro reklamní účely okamžitě ukončeno.

7) Zpracování dat pro zpracování objednávek

7.1 Při zpracování vaší objednávky spolupracujeme s následujícími poskytovateli služeb, kteří nás zcela nebo částečně podporují při plnění uzavřených smluv. Některá osobní data jsou těmto poskytovatelům služeb předávána v souladu s následujícími informacemi. Námi shromážděné osobní údaje budou předány přepravní společnosti pověřené dodáním v rámci zpracování smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro dodání zboží. Vaše platební údaje předáme pověřené úvěrové instituci v rámci zpracování platby, pokud je to nezbytné pro zpracování platby. V případě využití poskytovatelů platebních služeb vás o tom níže výslovně informujeme. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

7.2 Využívání poskytovatelů platebních služeb

-Paypal
Nabízíme platbu prostřednictvím služby Paypal. Platbu provádí společnost PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal"). Další informace o zákonech o ochraně osobních údajů naleznete v prohlášení společnosti PayPal o ochraně osobních údajů: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.

- Computop
Nabízíme platbu kreditní kartou. Platbu provádí společnost Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, Německo. Další informace o zákoně o ochraně osobních údajů, včetně informací o používaných úvěrových agenturách, naleznete v prohlášení společnosti Computop o ochraně osobních údajů: https://www.computop.com/uk/data-privacy/.

7.3 Předávání osobních údajů poskytovatelům přepravních služeb

V závislosti na dodací adrese se poskytovatel přepravních služeb může lišit od zobrazeného poskytovatele přepravních služeb při zadávání objednávky. Dopravou jsou pověřeni následující poskytovatelé přepravních služeb:

- DHL/Deutsche Post
Pokud je zboží doručováno prostřednictvím poskytovatele přepravních služeb DHL/Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), předáváme společnosti DHL/Deutsche Post údaje o adrese příjemce za účelem doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Údaje jsou předávány, protože společnost DHL/Deutsche Post tyto údaje potřebuje pro doručení zboží.

- DHL Express
Pokud je zboží doručováno poskytovatelem přepravních služeb DHL Express (DHL Express Germany GmbH, Heinrich-Brüning-Str. 5, 53113 Bonn), předáváme údaje o adrese příjemce společnosti DHL Express za účelem doručení zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Údaje jsou předávány, protože společnost DHL Express tyto údaje potřebuje pro doručení zboží.

- Österreichische Post AG
Pokud je zboží doručováno společností Österreichische Post AG (Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1,1030, Vídeň, Rakousko), předáváme údaje o adrese příjemce společnosti Österreichische Post AG za účelem doručení zboží podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Tyto údaje jsou předávány, protože je společnost Österreichische Post AG potřebuje pro doručení zboží.

- POST CH
Pokud zboží doručuje poskytovatel přepravních služeb POST CH (Post CH AG, Wankdorfallee 4, 3030 Bern, Švýcarsko), předáváme společnosti Post CH adresní údaje příjemce za účelem doručení zboží podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Tyto údaje jsou předávány, protože je společnost POST CH vyžaduje pro doručení zboží.

- trans-o-flex
Pokud zboží doručuje poskytovatel přepravních služeb trans-of-flex (trans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA, Hertzstraße 10, 69469 Weinheim, Německo), předáváme údaje o adrese příjemce společnosti trans-of-flex za účelem doručení zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Údaje budou předány, protože je společnost trans-of-flex potřebuje pro doručení zboží.

- CTT
Pokud zboží doručuje poskytovatel přepravních služeb CTT Expresso-Serviços Postais e Logística S.A. (dále jen "CTT"; CTT, Avenida Europa número 9, 28821 Coslada, Madrid), předáváme společnosti CTT údaje o adrese příjemce za účelem doručení zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Údaje budou předány, protože je CTT potřebuje pro doručení zboží.

- BRT S.p.A.
Pokud zboží doručuje poskytovatel přepravních služeb BRT S.p.A. (BRT S.p.A., Foro Buonoparte 67, 20121 Milano), předáváme společnosti BRT S.p.A. údaje o adrese příjemce za účelem doručení zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Údaje budou předány, protože je společnost BRT S.p.A. potřebuje pro doručení zboží.

- DPD Deutschland GmbH
Pokud je zboží doručováno poskytovatelem přepravních služeb DPD Deutschland GmbH (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), předáváme společnosti DPD Deutschland GmbH údaje o adrese příjemce za účelem doručení zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Údaje budou předány, protože je společnost DPD Deutschland GmbH potřebuje pro doručení zboží.

8) Používání sociálních médií: Videa

Používání videí na YouTube
Tyto webové stránky používají funkci vkládání YouTube k zobrazování a přehrávání videí od poskytovatele "YouTube", který patří společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Je zde použit rozšířený režim ochrany dat, který podle poskytovatele neiniciuje ukládání informací o uživateli, dokud není video (videa) přehráno. Pokud je spuštěno přehrávání vložených videí YouTube, poskytovatel používá soubory cookie "YouTube" ke shromažďování informací o chování uživatele. Ty podle "YouTube" slouží mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, ke zlepšení uživatelské přívětivosti a k prevenci zneužití. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje po kliknutí na video přímo spojeny s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje spojeny s vaším profilem na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako profily používání a vyhodnocuje je. Takové vyhodnocování probíhá zejména podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google při vkládání personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu svých webových stránek orientovaného na poptávku. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube.

Bez ohledu na přehrávání vložených videí je při každém přístupu na tyto webové stránky navázáno spojení se sítí Google "DoubleClick", které může bez našeho vlivu vyvolat další operace zpracování údajů.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Další informace o ochraně údajů na "YouTube" naleznete v prohlášení poskytovatele o ochraně údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=uk.

9) Online marketing

9.1 DoubleClick od společnosti Google

Tato webová stránka používá online marketingový nástroj DoubleClick by Google provozovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. ("DoubleClick").

DoubleClick používá soubory cookie k zobrazování reklam relevantních pro uživatele, ke zlepšení přehledů o výkonu kampaní nebo k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly stejné reklamy vícekrát. Společnost Google používá ID souboru cookie ke sledování toho, které reklamy se zobrazují ve kterém prohlížeči, a k zabránění jejich opakovanému zobrazení. Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu na optimálním marketingu našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Kromě toho může společnost DoubleClick používat ID souborů cookie ke shromažďování konverzí souvisejících s reklamními požadavky. To je například případ, kdy uživatel vidí reklamu DoubleClick a později navštíví web inzerenta pomocí stejného prohlížeče a něco si tam koupí. Podle společnosti Google neobsahují soubory cookie DoubleClick žádné osobní údaje.

Vzhledem k použitým marketingovým nástrojům prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Google. Na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím tohoto nástroje nemáme žádný vliv, a proto vás informujeme podle úrovně našich znalostí: Díky integraci nástroje DoubleClick získává společnost Google informace o tom, že jste zavolali na příslušnou část naší internetové prezentace nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u některé ze služeb Google, může společnost Google spojit vaši návštěvu s vaším účtem. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel získá a uloží vaši IP adresu.

Pokud se tohoto sledování nechcete účastnit, můžete soubory cookie pro sledování konverzí zakázat nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads, které budou smazány, pokud smažete soubory cookie. Případně se můžete obrátit na Digital Advertising Alliance na adrese www.aboutads.info, kde se dozvíte, jak soubory cookie nastavit, a provést příslušná nastavení. Nakonec můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout, zda je chcete přijmout, nebo zda chcete přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučit. Pokud soubory cookie nepřijmete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti DoubleClick by Google naleznete na adrese www.google.com/policies/privacy/

9.2 Používání sledování konverzí Google AdWords

Tato webová stránka používá online reklamní program "Google AdWords" a v rámci Google AdWords sledování konverzí společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Službu Google Adwords využíváme k upozornění na naše atraktivní nabídky pomocí reklamních materiálů (tzv. Google Adwords) na externích webových stránkách. V souvislosti s údaji o reklamních kampaních můžeme určit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Máme zájem na tom, aby se vám zobrazovaly reklamy, které vás zajímají, aby pro vás byly naše webové stránky zajímavější a abychom dosáhli spravedlivého výpočtu nákladů na reklamu.

Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu AdWords, kterou mu nabízí společnost Google. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v systému vašeho počítače. Platnost těchto souborů cookie obvykle vyprší po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my i společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci vidí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, které by uživatele osobně identifikovaly. Pokud si nepřejete účastnit se sledování konverzí, můžete jej zablokovat deaktivací souboru cookie sledování konverzí Google prostřednictvím internetového prohlížeče v části Nastavení uživatele. Pak nebudou zahrnuty do statistik sledování konverzí. Službu Google Adwords používáme z důvodu našeho oprávněného zájmu na cílené reklamě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese www.google.com/policies/privacy/

Soubory cookie pro reklamní preference můžete trvale deaktivovat tak, že jim zabráníte příslušným nastavením softwaru prohlížeče nebo stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem:

www.google.com/settings/ads/plugin.

Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce těchto webových stránek nelze používat nebo je lze používat pouze v omezené míře, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

10) Webové analytické služby

Google (Universal) Analytics

- Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek (včetně zkrácené IP adresy) se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics výhradně s rozšířením "_anonymizeIp()", které zajišťuje anonymizaci IP adresy zkrácením a vylučuje přímý osobní vztah. V důsledku tohoto rozšíření bude vaše IP adresa dříve zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. V těchto výjimečných případech se toto zpracování provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na statistické analýze chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.

Společnost Google bude z našeho pověření používat tyto informace k vyhodnocování používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nespojuje s jinými údaji společnosti Google.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby tyto údaje zpracovávala společnost Google, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jako alternativu k pluginu prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních klikněte na následující odkaz, abyste nastavili soubor cookie opt-out, který zabrání budoucímu shromažďování údajů službou Google Analytics v rámci této webové stránky (tento soubor cookie opt-out funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu, pokud v tomto prohlížeči odstraníte soubory cookie, musíte na tento odkaz kliknout znovu): Vypněte službu Google Analytics

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

11) Retargeting/remarketing/reklama s doporučením

Remarketing Google AdWords

Naše webové stránky využívají funkce Google AdWords Remarketing, které používáme k inzerci těchto webových stránek ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran. Poskytovatelem je společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Za tímto účelem umisťuje společnost Google do prohlížeče vašeho koncového zařízení soubor cookie, který automaticky používá pseudonymní ID souboru cookie a navštívené stránky, aby umožnil reklamu založenou na zájmech. Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu na optimálním marketingu našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Jakékoli další zpracování bude probíhat pouze v případě, že jste se společností Google souhlasili s tím, že historie prohlížení internetu a aplikací Google bude propojena s vaším účtem Google a informace z vašeho účtu Google budou použity k personalizaci reklam, které si na webu prohlížíte. Pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke službě Google, bude společnost Google používat vaše údaje spolu s údaji služby Google Analytics k vytváření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem společnost Google dočasně propojí vaše osobní údaje s údaji služby Google Analytics a vytvoří cílové skupiny.

Případně se můžete obrátit na Digital Advertising Alliance na adrese www.aboutads.info, kde se dozvíte, jak nastavit soubory cookie, a provést příslušná nastavení. Nakonec můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout, zda je chcete přijmout, nebo zda chcete přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučit. Pokud soubory cookie nepřijmete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Další informace a předpisy o ochraně údajů týkající se reklamy a společnosti Google si můžete prohlédnout zde:

www.google.com/policies/technologies/ads/

12) Použití systému živého chatu

LiveChat (LiveChat Software S.A.)

Tyto webové stránky používají technologie společnosti LiveChat Software S.A., al. Dębowa 3, 53-134 Wrocław, Polsko (www.livechatinc.com) ke shromažďování a ukládání anonymních údajů za účelem analýzy webu a k provozu systému živého chatu, který odpovídá na požadavky živé podpory. Tyto anonymní údaje lze použít k vytvoření uživatelských profilů pod pseudonymem. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka. Soubory cookie umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Pokud jsou takto shromážděné informace osobní, jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním zákaznickém servisu a statistické analýze chování uživatelů pro účely optimalizace.

Údaje shromážděné pomocí technologií LiveChat nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek a nebudou kombinovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez samostatně uděleného souhlasu dotyčné osoby. Abyste se vyhnuli ukládání souborů cookie LiveChat, můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby se soubory cookie v budoucnu již nemohly ukládat do vašeho počítače, nebo aby se již uložené soubory cookie vymazaly. Deaktivace všech souborů cookie však může mít za následek, že některé funkce na našich internetových stránkách již nebude možné spustit. Proti shromažďování a ukládání údajů za účelem vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu můžete kdykoli s budoucí účinností vznést námitku, a to tak, že nám ji neformálně zašlete e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v tiráži.

13) Práva subjektu údajů

\
13.1 Platný zákon o ochraně osobních údajů vám přiznává komplexní práva subjektů údajů (právo na informace a zásah) vůči správci údajů při zpracování vašich osobních údajů, o kterých vás informujeme níže:

- Právo na informace podle čl. 15 GDPR: Máte zejména právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme, k účelům zpracování, kategoriím zpracovávaných osobních údajů, příjemcům nebo kategoriím příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uložení nebo plánované době uložení, kritériím pro určení doby uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, stížnost k dozorovému úřadu, původ vašich údajů, pokud nebyly získány od vás, existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o použité logice a rozsahu týkajícím se vaší osoby a požadovaných účincích takového zpracování, jakož i vaše právo být informován o zárukách poskytovaných v souladu s článkem 46 GDPR pro předávání vašich údajů do třetích zemí;

právo na opravu podle článku 16 GDPR: Máte právo na okamžitou opravu nesprávných údajů, které se vás týkají, a/nebo na doplnění vašich neúplných údajů, které uchováváme;

- Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR: Máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud jsou splněny požadavky čl. 17 odst. 1 GDPR. Toto právo se však neuplatní zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;

- Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud je ověřena přesnost vašich údajů, které jsou předmětem sporu, pokud odmítnete vymazat vaše údaje z důvodu nepřípustného zpracování údajů a místo toho požadujete omezení zpracování vašich údajů, pokud potřebujete vaše údaje k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, poté, co tyto údaje po dosažení účelu již nepotřebujeme, nebo pokud jste podali námitku z důvodů vaší konkrétní situace, pokud ještě není jasné, zda převažují naše oprávněné důvody;

- Právo na informace podle čl. 19 GDPR: Pokud jste uplatnili své právo na to, aby správce údajů provedl opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je povinen o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být o těchto příjemcích informováni.

- Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR: Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, aktuálním a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné;

- Právo odvolat souhlas udělený podle čl. 7 odst. 3 GDPR: Máte právo kdykoli odvolat jednou udělený souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucna. V případě odvolání souhlasu dotčené údaje neprodleně vymažeme, pokud se další zpracování nemůže opírat o právní základ pro zpracování bez souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Odvolání lze provést zprávou na kontaktní údaje odpovědné osoby;

- Právo na odvolání podle článku 77 GDPR: Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týká, je v rozporu s GDPR, máte právo se odvolat k dozorovému úřadu, zejména v členském státě, kde máte bydliště, kde pracujete nebo kde máte podezření na porušení, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

13.2 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

POKUD V RÁMCI ZOHLEDNĚNÍ ZÁJMŮ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO PŘEVAŽUJÍCÍHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA Z DŮVODŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE.

POKUD UPLATNÍTE SVÉ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT. VYHRAZUJEME SI VŠAK PRÁVO NA DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ, POKUD PROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ DŮVODY HODNÉ OCHRANY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBRANĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY. MŮŽETE UPLATNIT ROZPOR, JAK JE POPSÁNO VÝŠE.

POKUD UPLATNÍTE SVÉ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME ZPRACOVÁVAT DOTČENÉ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.

14) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se řídí příslušnou zákonnou dobou uchovávání (např. obchodní a daňová doba uchovávání). Po uplynutí této doby budou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou nezbytné pro plnění nebo zahájení smlouvy a/nebo pokud již neexistuje žádný oprávněný zájem na dalším uchovávání z naší strany.

15) Změny prohlášení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo příležitostně upravit toto prohlášení o ochraně údajů tak, aby vždy odpovídalo aktuálním právním požadavkům, nebo provést změny našich služeb v prohlášení o ochraně údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové prohlášení o ochraně osobních údajů pak bude platit pro vaši další návštěvu.

16) Použitelnost

Tento překlad má pouze informativní charakter a není právně závazným dokumentem. Původní ustanovení jsou uvedena v originálním německém znění.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

THALES Rechtsanwälte.Datenschutz
Dr. Christian Szidzek & Partner
Place-de-Caen 11
97084 Würzburg
E-mail: Würzburg, tel: info@thales-datenschutz.de

Stav: 25.09.2019