Prohlášení o ochraně osobních údajů

1) Informace o  shromažďování osobních a kontaktních údajů správcem údajů

 

1.1 Těší nás, že jste navštívili naše stránky a děkujeme Vám za Váš zájem. V následujícím textu Vás budeme informovat o zacházení s Vašimi osobními údaji v případě, že využijete našich nabídek. Osobními údaji jsou myšlena všechna data, která umožňují Vaši osobní identifikaci.

1.2 Správcem údajů pro činnosti zpracování na této webové stránce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Saal Digital Fotoservice GmbH, Weidenauer Straße 160, 57076 Siegen, Německo, E-Mail: asistence@saal-digital.cz. Správce údajů zpracovávající osobní údaje je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Příjemce veškerých osobních údajů je Saal Digital Fotoservice GmbH. Převod údajů třetím stranám probíhá pouze v rámci zákonných ustanovení. Pokud předáváme data třetím stranám, můžete to vidět v příslušných částech tohoto prohlášení o ochraně údajů (například správce přepravy). Kromě toho používáme také subdodavatele. Pokud se osobní údaje předávají v rámci zpracování objednávek, předávají se na základě smlouvy o zpracování objednávek ve smyslu čl. 28 DSGVO. Pokud má subdodavatel bydliště ve třetí zemi (třetí zemi), zajistíme, aby byla zavedena odpovídající ochranná opatření v souladu s články 44 a násl. DSGVO.

2) Sběr dat při návštěvě naší webové stránky

 

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu osobních údajů a jiného důvěrného obsahu (např. objednávky či dotazy na správce údajů) používá tato webová stránka SSL, příp. TLS šifrování. Šifrované připojení poznáte pomocí znaků „https://“ a symbolu zámku ve Vašem adresním řádku prohlížeče.

V případě pouhého informativního využití naší webové stránky, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám jiným způsobem neposkytnete informace, shromážďujeme pouze ty údaje, které přenáší Váš prohlížeč na náš server (tzv. „protokoly serveru“). Při návštěvě našeho webu shromažďujeme následující informace, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení webových stránek:

- naše navštívená webová stránka
- datum a čas v době přístupu
- množství dat odeslaných v bajtech
- zdroj / odkaz, ze kterého jste se dostali na webovou stránku
- použitý prohlížeč
- použitý operační systém
- použitá IP adresa v anonymní podobě

Zpracování je prováděno v souladu s DPRG, čl. 6 odst. 1 písm. f na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Údaje nebudou předány nebo jinak využity žádnou třetí stranou. Vyhrazujeme si však právo zpětně kontrolovat protokoly serveru, pokud budou konkrétní důkazy poukazovat na nezákonné použití. 

3) Cookies

 

Aby byla návštěva našeho webu na pohled atraktivní a aby bylo možné využít určité funkce, používáme na různých stránkách tzv. cookies . Jedná se o krátké textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači. Některé soubory cookies, které používáme, jsou smazány na konci relace prohlížení, tedy po uzavření prohlížeče (tzv. krátkodobé cookies). Ostatní cookies zůstávají ve Vašem počítači a umožňují nám nebo naší partnerské společnosti (tzv. cookies třetí strany) rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší příští návštěvě (dlouhodobé cookies). Pokud jsou cookies přítomny, shromažďují a zpracovávají určité informace o uživateli, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze, stejně jako údaje o IP adrese. Dlouhodobé cookies jsou automaticky vymazány po uplynutí stanové doby, která se může lišit v závislosti na cookies.

V některých případech se cookies používají ke zjednodušení procesu objednávání díky uložení nastavení (např. zapamatováním obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu).

 V případě, že i osobní údaje jsou zpracovávány jednotlivými cookies, které jsme implementovali, zpracování je prováděno v souladu s DPRG čl. 6 odst. 1 písm. b pro splnění smlouvy, nebo v souladu s DPRG čl. 6 odst. 1 písm. f  pro zachování našich oprávněných zájmů o nejlepší možnou funkčnost webových stránek, stejně tak jako prozákaznický a efektivní design webové stránky při její návštěvě.

Za určitých okolností spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají vytvářet naše nabídky na internetu tak, aby byly pro Vás zajímavější. Z tohoto důvodu dochází během Vaší návštěvy našich webových stránek k uložení cookies také od partnerských společností (cookies třetí strany) na Vašem pevném disku. V případě, že budeme spolupracovat s uvedenými reklamními partnery, budete individuálně a jednotlivě informováni o používání těchto cookies a také o rozsahu shromážděných informací v následujících odstavcích.

Vezměte prosím na vědomí, že můžete nastavit Váš prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a mohli se tak jednotlivě rozhodnout o jejich přijetí, případně vyloučit jejich přijetí  jen pro určité případy nebo všeobecně. Každý prohlížeč spravuje nastavení cookies jiným způsobem. Toto je popsáno v nápovědě každého prohlížeče, kde Vám bude vysvětleno, jak můžete změnit nastavení cookies.

4) Zpracování dat během zahájení zpracování smlouvy

 

V souladu s GDPR čl. 6 písm. b budou osobní údaje dále shromažďovány a zpracovávány v případě, pokud nám budou poskytnuty z Vaší strany za účelem splnění smlouvy. Která konkrétní data budou zhromáždována, záleží na to, které údaje jsou pro zpracování smlouvy vyžadovány. Jedná se zpravidla o jméno, příjmení, ulici, číslo domu, poštovní směrovací číslo, město, e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně oslovení a název společnosti. V jednotlivých případech (inkaso), bankovní údaje, předmět objednávky a obrazová data. 

Vaše obrazová data zaslaná za účelem vytvoření fotoproduktů budou po nahrání automaticky uložena po dobu 30-ti dnů v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů v Německu. Obrazová data budou použita jen pro tento účel a nebudou předána třetí straně. Po dokončení a doručení objednávky budou Vaše obrazová data uchovávána pro výrobní oddělení po dobu 4 týdnů, aby bylo možné zpracovat případné reklamace nebo doobjednání. V případě podání reklamace je tato doba prodloužena o další 4 týdny. 

5) Kontaktování

 

V případě kontaktování z Vaší strany (např. přes kontaktní formulář nebo e-mail) budou Vaše osobní údaje shromážďovány. Jedná se o údaje jako oslovení, křestní jméno, příjmení a e-mailová adresa. V závislosti na formuláři, resp. předmětu, budou shromážďovány  i další údaje, které vychází z kontaktního fomuláře.  Tyto údaje jsou ukládány a používány výhradně za účelem zodpovězení Vaší žádosti, resp. zodpovězení kontaktního formuláře a s tím související technické administrativy. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f. Je-li důvod kontaktování z Vaší strany uzavření smlouvy, dodatečným právním základem pro zpracování smlouvy je GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b. Vaše údaje budou smazány 3 roky po ukončení Vaší žádosti, pokud není uložena zákonná povinnost tyto údaje zachovat. Uchovávání dat slouží k zajistění kvalitních služeb.

6) Použití Vašich údajů pro přímý marketing

 

Údaje o Vaší objednávce, tak jako o Vašem uživatelském chování při využívání zpravodaje a webové stránky budou z naší strany analyzovány, abychom Vám mohli poskytnout ten nejlepší možný obsah. Může se jednat například o informace o cenách nebo informace o nových produktech, tyto informace mohou být zaslány jako oznámení přes e-mail nebo také jako příloha k balíčku.

6.1 Registrace k našemu zpravodaji zasílaným přes e-mail

Pokud se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje přes e-mail, budeme Vám zasílat informace o našich nabídkách. Požadovaný údaj pro zaslání zpravodaje je pouze Vaše e-mailová adresa. Podání dodatečných údajů je dobrovolné a bude použito pro účely osobního oslovení. Pro zasílání zpravodaje používáme tzv. double opt-in, tedy dvou-krokové přihlášení. To znamená, že Vám zpravodaj nezašleme přes e-mail do té doby, dokud nám výslovně nepotvrdíte, že souhlasíte se zasíláním zpravodaje. My Vám zašleme potvrzovací e-mail, kde kliknutím na odkaz potvrdíte, že máte v budoucnu zájem o zasílání zpravodaje.

Aktivováním potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas k používání Vašich osobních údajů v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1 písm. a. Při registraci k  zpravodaji uložíme vaši IP adresu, registrovanou u poskytovatele internetových služeb (ISP), a také datum a čas registrace, abychom mohli později dodatečně vysledovat jakékoli zneužití Vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromažďujeme při registraci ke zpravodaji, slouží výhradně k reklamním účelům prostřednictvím zpravodaje. Odběr zpravodaje můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu uvedeného ve zpravodaji nebo odpovídající právou zaslanou na výše úvedeného správce údajů. Po úspěšném odhlášení bude Vaše e-mailová adresa okamžině z našeho seznamu vymazána, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím Vašich ůdajů  nebo jsme si nevyhradili právo k jakémukoliv použití dat, které je právně povoleno a o kterém Vás informujeme v tomto prohlášení. 

6.2 Zaslání zpravodaje přes e-mail stálým zákazníkům

Pokud jste nám při nákupu zboží nebo služeb poskytli Vaši e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo na zasílání pravidelných nabídek na podobné zboží nebo služby z našeho sortimentu,  které jste již u nás zakoupili, a to na Váš e-mail. V souladu se zákonem proti nekalé soutěži (UWG § 7 odst. 3)  od Vás nemusíme získat samostatný souhlas. Zpracování údajů probíhá výhradně na základě našeho oprávněného zájmu o osobnější přímou reklamu v souladu s GPDR čl. 6 odst. 1 písm. f. Pokud jste se na začátku vznesli námitku proti použití Vaší e-mailové adresy pro tento účel, příslušné e-maily Vám nebudou zasílány. Máte právo kdykoliv vznést namítku proti použití Vaší e-mailové adresy k výše uvedenému účelu reklamy, a to sdělením této skutečnosti jmenovanému správci údajů.  Za tímto účelem vzniknou pouze náklady na předání informací v souladu se základními tarify. Po obdržení námitky bude použití Vaší e-mailové adresy pro reklamní účely okamžitě přerušeno.

7) Zpracování dat během zpracování objednávek

 

7.1 Během zpracování Vaší objednávky spolupracujeme s následujícími poskytovateli služeb, kteří nás zcela nebo zčásti podporují v realizaci uzavírání smluv. Těmto poskytovatelům služeb jsou předávány jisté osobní údaje v souladu s následujícími informacemi. Osobní údaje, které shromažďujeme v rámci zpracování objednávky, budou předány přepravní společnosti, která je zodpovědná za dodání zásilky, pokud je to nezbytné pro doručení zboží. Vaše platební údaje předáme pověřené bankovní instituci v rámci zpracování plateb, pokud je to nezbytné pro zpracování plateb. V případě využití poskytovatelů platebních služeb Vás budeme o této skutečnosti informovat. Právním základem pro předávání údajů je GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b.

7.2 Využití poskytovatelů platebních služeb

-Paypal
Nabízíme možnost platby přes PayPal. Platby se uskutečňují prostřednictvím služby PayPal (Europe) S.A.R.L. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen "PayPal "). Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů služby PayPal: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-prev

-Computop
Nabízíme možnost platby pomocí kreditní karty. Platbu provádí Computop GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, Německo. Další informace, ke kterým se vztahuje právo na ochranu údajů, mimo jiné k využitým bankovním registrům, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů od společnosti Computop: https://www.computop.com/uk/data-privacy/

7.3 Předávání osobních údajů poskytovatelům doručovacích služeb

V závislosti na adrese doručení se poskytovatel přepravní služby může při zadání zakázky lišit od uvedeného poskytovatele přepravních služeb. Pro přepravu zásilek jsou pověřeni následující poskytovatelé přepravních služeb:

- DHL/Deutsche Post
Pokud je zboží dodáno poskytovatelem přepravní služby DHL/Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Německo), předáváme společnosti DHL/Deutsche Post za účelem doručení v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b telefonní číslo, jméno, e-mailovou adresu a doručovací adresu příjemce. K předání údajů dochází z toho důvodu, jelikož jsou při doručení s DHL/Deutsche Post tyto údaje potřebné pro dodání zboží/doručování pošty.

- DHL Express
Pokud je zboží dodáno poskytovatelem přepravní služby DHL Express (DHL Express Germany GmbH, Heinrich-Brüning-str. 5, 53113 Bonn, Německo), předáváme společnosti DHL Express za účelem doručení v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b telefonní číslo, jméno,e-mailovou adresu a doručovací adresu příjemce. K předání údajů dochází z toho důvodu, potože při doručení s DHL Express  jsou  tato data potřebné pro dodání zboží.

- DTC
Pokud je zboží dodáno poskytovatelem přepravní služby DTC (DTC Projekt-Logistik GmbH & Co. KG, Donaustr. 126, 90451 Nürnberg, Německo), předáváme společnosti DTC za účelem doručení v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b telefonní číslo, jméno a doručovací adresu příjemce. K předání údajů dochází z toho důvodu, potože při doručení s  DTC jsou tyto údaje potřebné pro dodání zboží. 

- MRW
Pokud je zboží dodáno poskytovatelem přepravní služby MRW (Mensajerías Reunidas Worldwide S.L., Polígono Industrial Argualas, Nave 38, 50012, Zaragoza, Španělsko), předáváme společnosti MRW za účelem doručení v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b telefonní číslo, jméno a doručovací adresu příjemce. K předání údajů dochází z toho důvodu, potože při doručení s  MRW jsou tyto údaje potřebné pro dodání zboží. 

- ÖSTERREICHISCHE POST
Pokud je zboží dodáno poskytovatelem přepravní služby Österreichische Post (Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1,1030, Wien, Rakousko), předáváme společnosti Österreichische Post za účelem doručení v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b telefonní číslo, e-mailovou adresu, jméno, e-mailovou adresu a doručovací adresu příjemce. K předání údajů dochází z toho důvodu, potože při doručení s  Rakouskou poštou jsou tyto údaje potřebné pro dodání zboží. 

- Post CH
Pokud je zboží dodáno poskytovatelem přepravní služby POST CH (Post CH AG, Wankdorfallee 4, 3030 Bern, Švýcarsko), předáváme společnosti Post CH za účelem doručení v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b telefonní číslo,  jméno a doručovací adresu příjemce. K předání údajů dochází z toho důvodu, potože při doručení se  Švýcarskou poštou jsou tyto údaje potřebné pro dodání zboží.

- trans-o-flex
Pokud je zboží dodáno poskytovatelem přepravní služby Österreichische Post trans-of-flex (trans-o-flex Express GmbH, Hertzstraße 10, 69469 Weinheim, Nemecko), předáváme společnosti trans-o-flex za účelem doručení v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b telefonní číslo, e-mailovou adresu, jméno a doručovací adresu příjemce. K předání údajů dochází z toho důvodu, potože při doručení se trans-o-flex poštou jsou tyto údaje potřebné pro dodání zboží. 

- Tourline Express
Pokud je zboží dodáno poskytovatelem přepravní službyTransportdienstleister Tourline Express (C/ Ciencies N.º 140, 08908 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona), předáváme společnosti Tourline Express za účelem doručení v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b telefonní číslo, e-mailovou adresu,  jméno a doručovací adresu příjemce. K předání údajů dochází z toho důvodu, potože při doručení se Tourline Express jsou tyto údaje potřebné pro dodání zboží. 

8) Použítí sociálních médií: videa

 

Použití videí na Youtube
Tato webová stránka používá funkci YouTube k prohlížení a přehrávání videí od poskytovatele služeb YouTube, který patří ke společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Zde je použit rozšířený režim ochrany osobních údajů, který podle informací poskytovatele začíná ukládat informace o uživateli až při přehrávání videa/videí. Jakmile je spuštěno přehrávání vložených Yotube videí,  využívá poskytovatel „Youtube“ cookies ke shromažďování informací o chování uživatelů. Podle „Youtube“ jsou tyto informace používány, mimo jiné, k evidenci videostatistik, ke zlepšení uživatelského prostředí a  k znemožnění neoprávněného chování. Pokud jste přihlášeni ke Googlu, Vaše data budou přímo propojena s Vaším účtem, jakmile kliknete na video. Pokud si nepřejete propojení k Vašemu profilu na Youtube, musíte se před aktivování tlačítka odhlásit. Google ukládá Vaše data (i od nepřihlášených uživatelů) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Toto hodnocení se provádí zejména v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f na základě oprávněných zájmů společnosti Google na zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo na požadovaném designu internetových stránek. Máte právo na zamítnutí tvorby těchto uživatelských profilů, tuto námitku musíte se však vznést přímo u společnosti YouTube.

Bez ohledu na přehrávání vložených videí, pokaždé, když otevřete tuto webovou stránku, bude připojena k platformě Google „DoubleClick“, což může spustit další zpracování dat bez jakéhokoliv našeho vlivu.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je zertifikovaná pro americko-evropskou úmluvu o o ochraně údajů „Privacy Shield, která zajišťuje soulad se standardy ochrany údajů platnými v EU.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů "YouTube" naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de

9) Online-Marketing

 

9.1 DoubleClick od společnosti Google

Tato webová stránka používá online marketingový nástroj DoubleClick od společnosti Google, provozovatel Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("DoubleClick").

DoubleClick používá cookies k zobrazení uživatelsky relevantních reklam, zlepšení přehledů o výkonech kampaní, nebo aby se zabránilo uživateli vidět stejné reklamy vícekrát. Pomocí ID sobourů cookies společnost Google zaznamenává, které reklamy se zobrazují v jakém prohlížeči, a může jim zabránit, aby se zobrazovaly vícekrát. Zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu na optimální marketing na našich webových stránkách v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f.

Kromě toho může platforma DoubleClick s pomocí ID souborů cookies zaznamenávat tzv.  konverze, které souvisejí s požadavky na reklamu. Jedná se o případ, kdy uživatel uvidí  DoubleClick reklamu a později pomocí stejného prohlížeče otevře webové stránky inzerenta a něco zde koupí. Podle společnosti Google neobsahují DoubleClick cookies žádné osobní údaje.

Díky použitým marketingovým nástrojům Váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Google. My nemáme žádný vliv na rozsah a další používání údajů shromažďovaných společností Google pomocí tohoto nástroje, a proto Vás o tomto informujeme na základě našich znalostí: začleněním služby DoubleClick obdrží společnost Google informace, že jste se přihlásili k příslušné části našich webových stránek, nebo že jste klikli na naši reklamu. Pokud jste registrováni ke službě Google, může společnost Google přiradit Vaši návštěvu k Vašemu účtu. I když nejste registrováni nebo nejste přihlášeni ke Googlu, je možné, že poskytovatel bude i v tomto případě znát a uchovávat Vaši IP adresu.

Pokud si přejete odhlásit svoji účast z tohoto procesu sledování, můžete deaktitovat sledování konverzí soubory cookies, a to nastavením Vašeho prohlížeče tak, aby blokoval cookies z domény www.googleadservices.com, https://adssettings.google.com/authenticated, při odstanění Vašich cookies dojde k vymazání tohoto nastavení. Případně můžete kontaktovat Digital Advertising Alliance na internetové adrese www.aboutads.info, kde najdete informace o nastavení souborů cookies a provést toto nastavení. Nakonec můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a mohli se individuálně rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí cookies pro určité případy či všeobecně. Nepřijetí souborů cookie může omezit funkčnost našich webových stránek.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je zertifikovaná pro americko-evropskou úmluvu o o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zajišťuje soulad se standardy ochrany údajů platnými v EU.

Na níže uvedečné stránce stránce naleznete další informace o ochraně osobních údajů od Google DoubleClick: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de

9.2 Použití funkce sledování konverzí od Google Adwords

Tato webová stránka používá online reklamní službu Google „AdWords“ v rámci Google AdWords sledování konverzí od Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Nabídku služby Google AdWords používáme k upoutání pozornosti na naše atraktivní nabídky s pomocí reklamních médií (tzv. Google AdWords) na externích webových stránkách. Ve vztahu k údajům reklamních kampaní můžeme určit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Máme zájem na tom, ukazovat Vám reklamu, která je pro vás zajímavá, také vytvářet naše webové stránky tak,  aby byly pro Vás zajímavější a také dosáhnout férového výpočtu reklamních nákladů.

Soubory cookies pro sledování konverzí jsou nastaveny, když uživatel klikne na reklamu AdWords zobrazenou službou Google. Cookies jsou krátké textové soubory, které jsou uloženy Ve vašem systému počítače. Platnost cookies obvykle vyprší po 30 dnech a neslouží pro osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost cookies dosud nevypršela, společnost Google a my můžeme vidět, kdy uživatel kline na reklamu a je přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiné soubory cookies. V důsledku toho nemohou být soubory cookies sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace získané pomocí konverzních cookies se používají k vytvoření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci vidí celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku s označením pro sledování konverzí. Neobdržíte však žádné informace, se kterými by bylo umožněno uživatele osobně identifikovat. Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete toto použití zablokovat, a to deaktivováním Google cookies pro sledování konverzí ve Vašem  prohlížeči, v části pro uživatelské nastavení.  Poté nebudete zahrnuti do statistiky sledování konverzí. Google AdWords používáme na základě našeho oprávněného zájmu o cílenou reklamu v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je zertifikovaná pro americko-evropskou úmluvu  o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zajišťuje soulad se standardy ochrany údajů platnými v EU.

Na níže uvedečné stránce stránce naleznete další informace o ochraně osobních údajů od Google DoubleClick: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de

Soubory cookies pro přednastavení reklam můžete trvale deaktivovat tím, že je zablokujete v nastavení prohlížeče nebo stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:

https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=cs

Vezměte prosím na vědomí, že je možné, že některé funkce této webové stránky nemohou být využity nebo mohou být omezeny, pokud jste deaktivovali používání cookies.

10) Nástroje pro analýzu webových stránek

 

Google (Universal) Analytics

- Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, nástroj pro analýzu webových stránek společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a umožňují analyzovat využívání těchto webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem využívání této webové stránky (včetně zkrácené IP adresy) se obvykle přenášejí na server společnosti Google ve Spojených státech a zde se ukládají.

Tato webová stránka používá Google Analytics výhradně s příponou "_anonymizeIp () ", který zajišťuje anonymitu IP adresy zkrácením a vylučuje přímou identifikaci. Díky této příponě bude vaše IP adresa společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných smluvních států, které jsou součástí dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google ve Spojených státech a zde bude zkrácena. V těchto výjimečných případech se toto zpracování provádí v souladu s GDPR čl. 6 odst 1 písm. f na základě našeho oprávněného zájmu o statistickou analýzu chování uživatelů pro optimalizační a marketingové účely.

Společnost Google použije tyto informace v našem zastoupení k vyhodnocení využívání webové stránky z Vaší strany, k vytvoření reportů o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a Internetu. IP adresa zprostředkovaná Vaším prohlížečem v rámci nástroje Google Analytics nebude sloučena s jinými daty od společnosti Google.

Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče. Nicméně tímto zdůrazňujeme, že v tomto případě je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit Googlu v evidování dat generovaných soubory cookies a dat souvisejících s Vaším využíváním webové stránky (včetně vaší IP adresy), tak jako zabránit v zpracování těchto dat společností Google, a to stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Alternativně, k pluginu prohlížeče nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních, klikněte prosím na následující odkaz pro nastavení tzv. opt-out cookie, který zabrání Google Analytics vstupu na tuto stránku v budoucnu (tento opt-out cookie funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu, pokud odstraníte soubory cookies v tomto prohlížeči, musíte kliknout na tento odkaz znovu): Google Analytics deaktivovat

Společnost Google LLC se sídlem v USA je zertifikovaná pro americko-evropskou úmluvu o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zajišťuje soulad se standardy ochrany údajů platnými v EU.

Více informací o způsobu zpracování uživatelských dat z Google Analytics naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl

11) Retargeting/ Remarketing/ Reklama formou doporučení

 

Google AdWords Remarketing

Naše webová stránka využívá funkcí od Google AdWords Remarketing, my propagujeme tyto stránky ve výsledcích vyhledávání přes Google a také na webových stránkách třetích stran. Poskytovatelem je  Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Za tímto účelem Google nastavuje cookies v prohlížeči Vašeho počítače, který automaticky s pomocí pseudonymího ID cookies a na základě Vámi navštívených stránek povoluje zájmově orientované reklamy. Zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu o optimální marketing našich webových stránek v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f.

Jakékoli zpracování dat probíhá pouze v případě, kdy jste dali souhlas společnosti Google,  že historie prohlížeče a aplikace od Google bude propojena s Vaším Google účtem a informace z Vašeho Google účtu  budou použity za účelem personalizace reklamy, která je zobrazena na webu. Pokud jste při návštěvě naší webové stránky přihlášeni do Googlu, společnost Google Vaše data použije společně s daty Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. Za účelem vytvoření cílových skupin bude společnost Google dočasně propojovat Vaše osobní údaje s daty služby Google Analytics.

Soubory cookies pro přednastavení reklam můžete trvale deaktivovat tím, že je zablokujete v nastavení prohlížeče nebo stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://adssettings.google.com/authenticated

Případně můžete kontaktovat Digital Advertising Alliance na internetové adrese www.aboutads.info, kde najdete informace o nastavení souborů cookies a provést toto nastavení. Nakonec můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a mohli se individuálně rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí cookies pro určité případy či všeobecně. Nepřijetí souborů cookie může omezit funkčnost našich webových stránek

Společnost Google LLC se sídlem v USA je zertifikovaná pro americko-evropskou úmluvu  o ochraně údajů „Privacy Shield“, která zajišťuje soulad se standardy ochrany údajů platnými v EU.

Podrobnější informace a zásady ochrany osobních údajů týkající se reklamy a Google si můžete prohlédnout zde:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs

12) Použití systému Live-Chat

 

LiveChat (LiveChat Software S.A.)

Na této webové stránce jsou s pomocí technologie společnosti  LiveChat Software S.A., al. Dębowa 3, 53-134 Wrocław, Polsko (www.livechatinc.com) shromážďovány a ukládány anonymní údaje pro účely analýzy webu a k provozu systému Life-Chat, který slouží k zodpovězení otázek v rámci online asistence. Z těchto anonymních údajů mohou být vytvořeny uživatelské profily pod pseudonymem. Pro tento účel mohou být použity cookies. Cookies jsou krátké textové soubory uložené lokálně v mezipaměti prohlížeče návštěvníka stránky. Cookies umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Pokud takto shromážděné informace obsahují osobní údaje, zpracování bude provedeno v souladu s GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f na základě našeho oprávněného zájmu o efektivní péči o zákazníky a o statistickou analýzu chování uživatelů pro optimalizační účely.

Údaje shromážděné s pomocí technologie Live-Chat nebudou použity bez samostatného souhlasu dotyčné osoby k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky a nebudou spojeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Aby nedocházelo k ukládání Live chat cookies, můžete nastavit Váš prohlížeč tak, aby žádné soubory cookies nemohly být v budoucnu uloženy, příp. aby byly již uložené cookies odstraněny. Vypnutí všech souborů cookies však může způsobit, že některé funkce na našich webových stránkách nebudou fungovat. Shromážďování a uchovávání dat  za účelem vytvoření pseuedonymního uživatelského profilu lze kdykoliv s účinností do budoucna zrušit, a to zasláním Vaší námitky neformálně přes e-mail na adresu uvedenou v sekci impresum.

13) Práva subjektu údajů

 

13.1 Platné nařízení o ochraně údajů vám uděluje (vůči správci údajů) komplexní práva (na informaci a intervenci) týkající se zpracování Vašich osobních údajů, o kterých Vás informujeme níže:

- právo na přístup k osobním údajům v souladu s GDPR čl. 15: máte právo zejména na informace o osobních údajích, které zpracováváme, o účelech zpracování, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly či budou zveřejněny, o plánované době uložení údajů, příp. o kritériích pro stanové této doby, o existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového orgánu, informace o zdroji Vašich údajů, pokud nebyly získány námi jako správcem údajů, existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování a případně smysluplné informace o užité logice týkající se použitého postupu a rozsah a předpokládané důsledky takového zpracování, stejně jako oznamovací povinnost, které záruky v souladu s  DPGR čl.  46 existují v případě předávání údajů do třetích zemí;

- právo na opravu v souladu s GDPR čl. 16: máte právo opravit jakékoliv nesprávné údaje a/nebo doplnit neúplné údaje, které jsou u nás uloženy;

- právo na výmaz v souladu s GDPR čl. 17: máte právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky v souladu s GDPR čl. 17 odst. 1. Toto právo však nelze aplikovat zejména v případech, kdy je zpracování vyžadováno k uplatnění práva na svobodu projevu a informací, k plnění zákonné povinnosti z důvodů veřejného zájmu nebo k uplatnění, výkonu nebo k obhajobě právních nároků;

- právo na omezení zpracování v souladu s GDPR čl. 18: máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, za předpokladu, že je správnost Vašich údajů ověřena, dále pokud je zpracování dat protiprávní a vy jste odmítli výmaz Vašich dat  a místo toho vyžadujete omezit zpracování Vašich údajů, pokud potřebujete Vaše údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, poté, co již nepotřebujeme tyto osobní údaje po dosažení účelu, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování a dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody nepřevažují;

- oznamovací povinnost v souladu s GDPR čl. 19: pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vůči správci údajů, je povinen informovat všechny příjemce, jímž byly osobní údaje zpřístupněny, ohledně veškerých oprav, výmazů osobních údajů nebo o omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být o těchto příjemcích informováni.

- právo na přenositelnost údajů v souladu s GPDR čl. 20: máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo je převést na jiného správce, je-li to technicky proveditelné;

- právo odvolat souhlas v souladu s GDPR čl. 7 odst. 3: máte právo kdykoli odvolat daný souhlas se zpracováním údajů s účinkem do budoucna. V případě odvolání neprodleně vymažeme příslušné údaje, pokud další zpracování není založeno na právním základu pro zpracování bez souhlasu. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu zpracování až do odvolání. Odvolání může být provedeno zasláním zprávy na kontaktní údaje správce údajů;

- právo podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s GDPR čl. 77: pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje GDPR, máte právo, aniž je dotčen jakýkoliv jiný prostředek správní nebo soudní ochrany, podat stížnost u některého dozorového úřadu,  zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo v místě údajného protiprávního jednání.

13.2 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

POKUD V RÁMCI VYVÁŽENÍ ZÁJMŮ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠICH PŘEVAŽUJÍCÍCH OPRÁVNĚNÝCH DŮVODŮ, MÁTO PRÁVO KDYKOLIV Z DŮVODŮ, KTERÉ SE TÝKAJÍ VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE, VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA.

POKUD VYUŽITJETE SVÉHO PRÁVA NA VZNESENÍ NÁMITKY, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚDAJŮ. NICMÉNĚ, DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ JE VYHRAZENO, POKUD PROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY NEBO PRÁVY A SVOBODAMI.

POKUD JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  PRO TENTO MARKETING. MŮŽETE VZNÉST NÁMITKU JAK JE POPSÁNO VÝŠE.

POKUD VYUŽITJETE SVÉHO PRÁVA NA VZNESENÍ NÁMITKY, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU.

14) Doba uchovávání osobních údajů

 

Doba uchovávání osobních údajů je stanovena podle příslušné zákonné doby uchovávání (např. zákonná lhůta pro archivaci daňových a obchodních dat). Po uplynutí této lhůty budou příslušné údaje rutinně vymazávány, pokud již nejsou nezbytné pro plnění nebo zahájení smlouvy a/nebo z naší strany neexistuje oprávněný zájem na dalším uchování.

15) Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Vyhrazujeme si právo přiležitostně upravit toto prohášení o ochraně osobních údajů za účelem dodržení aktuálních právních požadavků nebo implementovat změny v našich službách uvedených v prohlášení o ochraně osobních údajů, jako např. zavedení nových služeb. Nové prohlášení o ochraně osobních údajů je pro Vás platné při opětovné návštěvě.

16) Použitelnost

Tento překlad je určen pouze pro informativní účely a není právně závazný. Původní ustanovení jsou obsažena v originální německé verzi.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

THALES Rechtsanwälte.Datenschutz
Dr. Christian Szidzek & Partner
Place-de-Caen 11
97084 Würzburg
E-Mail: info(at)thales-datenschutz.de

 

 

Stav: 

25.09.2019