Kontakty a skupiny kontaktů

Kontakty a skupiny kontaktů

Kontakty a skupiny kontaktů můžete ukládat přímo na fotoportálu. Můžete jim tak posílat své snímky a projekty přímo z fotoportálu, aniž byste museli používat externí program. Kontakty a skupiny kontaktů se nacházejí na panelu Prodej v části Komunikace.

Kontakty

V nabídce Kontakty se zobrazuje seznam všech uložených kontaktů.

Nabídka kontaktů

Chcete-li přidat kontakt, stačí kliknout na tlačítko Přidat. Zobrazí se nabídka pro přidání osobních údajů kontaktu. Po vyplnění všech polí klikněte na tlačítko Uložit.

Okno s kontaktními údaji

Nový kontakt bude přidán do seznamu kontaktů. Klepnutím na kontakt můžete jeho údaje upravit a doplnit, případně odstranit.

Pokud je navíc v nastavení sdílení galerie aktivována možnost Vyžadovat registraci, bude při přístupu nového uživatele do této galerie automaticky přidán do vašeho seznamu kontaktů se stavem Nový.

Nový kontakt vytvořený na základě registrace

Skupiny kontaktů

Skupiny kontaktů jsou velmi užitečné pro uspořádání kontaktů do skupin, které fungují jako distribuční seznam. Obrázky a projekty lze rychle sdílet se skupinou kontaktů, aniž by bylo nutné je přidávat po jednom.

Novou skupinu kontaktů lze vytvořit klepnutím na tlačítko Přidat. Zobrazí se okno pro zadání názvu nové skupiny kontaktů. Po uložení se zobrazí v nabídce Skupiny kontaktů.

Nabídka skupin kontaktů

Chcete-li přidat kontakty do skupiny kontaktů, přejděte do nabídky Kontakty a klikněte na kontakt, který chcete do skupiny přidat. Všechny vytvořené skupiny kontaktů budou k dispozici k zaškrtnutí v okně Informace o kontaktech. Budou také zobrazeny při přidání nového kontaktu. Počet skupin, do kterých lze kontakt přidat, není omezen. Novou skupinu kontaktů je možné vytvořit také z okna s informacemi o kontaktu kliknutím na tlačítko Přidat. Po dokončení klepněte na tlačítko Uložit.

Contact group selected in contact

Používání kontaktů a skupin kontaktů

Chcete-li sdílet galerie a projekty s kontakty, otevřete nastavení sdílení.

Nastavení sdílení galerie

Existuje několik možností sdílení sdíleného odkazu. Po kliknutí na možnost Sdílet s kontakty se nabídnou k výběru všechny přidané kontakty a skupiny kontaktů. V případě potřeby lze přidat další kontakty.

Okno Vybrat kontakty