Kvalita obrazu

Kvalita obrazu

Obrázky umístěné v softwaru Saal Designer zobrazují miniaturu obrázku a nezobrazují se v plném rozlišení. Proto je možné, že se obrázky při zvětšení v softwaru Saal Designer budou zdát rozmazané. Původní soubor bude samozřejmě použit ve své původní kvalitě pro výrobu vašeho fotografického produktu.
V softwaru Saal Designer vždy zkontrolujte ukazatel kvality. Přístup k němu získáte výběrem obrázku v pracovní oblasti. Pro dosažení nejlepších výsledků by kvalita obrázku měla být velmi dobrá.

Příklady možností indikátoru kvality obrazu

Upozorňujeme, že při kontrole kvality obrázku se bere v úvahu pouze rozlišení. Ostatní faktory (rozmazaný nebo roztřesený obraz) nejsou brány v úvahu. Doporučujeme, abyste si ostrost a kvalitu snímků zkontrolovali předem.
Srovnání softwaru Saal Designer s příkladem Photoshopu:

Porovnání softwaru Saal Designer s Photoshopem

 

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím:

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím: