Návrhy

Návrhy jsou předpřipravené šablony, které umožňují pohodlné uspořádání obrázků a textu ve vašem fotografickém produktu. Tyto šablony jsou vytvořeny za účelem zjednodušení procesu navrhování. Šablony rozložení lze přizpůsobit a personalizovat podle individuálních preferencí. V závislosti na zvoleném tématu návrhu mohou rozvržení obsahovat pozadí a kliparty. Pro přístup do nabídky Návrhy, která nabízí řadu konfiguračních nástrojů, stačí přejít do pravé nabídky.

Nabídka Návrhů v pravém sloupci

Linie designu

Nabídka Návrhy nabízí výběr rozvržení v závislosti na počtu obrázků již umístěných na stránce. Kliknutím na položku Linie designu se zobrazí nabídka s různými návrhy vzhledu, ze kterých si můžete vybrat. Chcete-li návrhy filtrovat podle kategorií, otevřete nabídku v levém horním rohu. Po výběru designové linie se zobrazí řada návrhů využívajících různé designové prvky. Motiv můžete kdykoli změnit.

Možnosti designových linií

Používání návrhů

Posunutím pravé nabídky dolů zobrazíte další rozvržení s více obrázky. Návrhy můžete také filtrovat podle počtu obrázků otevřením nabídky Počet snímků. Po výběru návrhu z této nabídky se umístí do produktu s fotografiemi s prázdnými rámečky pro obrázky. Chcete-li přidat obrázek, je třeba přetáhnout obrázky z levé nabídky nebo kliknout na políčko s obrázkem a stisknout tlačítko Vybrat fotografii.

Návrh použitý s vybraným rámečkem pro obrázek

Fotografie již umístěné na stránce se automaticky přizpůsobí rozložení.

Všimněte si, že ve výchozím nastavení se v pravém sloupci jako první zobrazí možnosti návrhu s počtem fotografií již umístěných ve fotoproduktu, pokud je možnost Počet snímků variabilní. To znamená, že v příkladu, kdy jsou ve fotoproduktu tři obrázky, se v pravé nabídce jako první zobrazí rozložení se třemi obrázky. Rozložení je možné filtrovat podle počtu obrázků otevřením pole Počet snímků a výběrem počtu obrázků.

Po umístění lze rozvržení zrcadlit horizontálně kliknutím na tlačítko Zrcadlit šablonu v horní části nabídky Návrhy.

Použité uspořádání a další možnosti zobrazené v pravém sloupci

Návrh s textem

Chcete-li zobrazit možnosti návrhu s textem, musíte nejprve do fotografického produktu přidat text. Klepnutím na tlačítko Přidat text přidáte do fotoproduktu textové pole. Po přidání stáhněte nabídku Návrhy v pravém sloupci. Zobrazené možnosti rozvržení budou obsahovat textové pole.

Návrhy s možnostmi textu v pravém sloupci

Pokud přidáte druhý text opětovným kliknutím na Přidat text, budou zobrazené možnosti rozvržení obsahovat dvě různá textová pole.

Návrhy se dvěma textovými poli

Kliknutím na jednu z možností bude rozvržení přidané k fotoproduktu obsahovat prázdná textová pole. Můžete do nich psát poklepáním na textové pole nebo jeho vybráním a otevřením textového editoru. V této nabídce je také možné změnit styl textu. Text lze přizpůsobit také výběrem textového pole a otevřením nabídky Textové pole vpravo. Další informace naleznete v článku Text.

Přizpůsobený text v návrhu

Oblíbené návrhy

Pod každým návrhem je ikona srdíčka. Kliknutím na ni uložíte návrh jako oblíbený. Pokud tedy filtrujete návrhy podle počtu obrázků, oblíbené návrhy se zobrazí v horní části sloupce, pokud počet obrázků vybraných v poli Počet snímků odpovídá počtu obrázků v oblíbených návrzích. Například výběrem dvou v poli Počet snímků se návrh se zaškrtnutým srdíčkem a obsahující dvě pole obrázků zobrazí jako první.

Oblíbené návrhy vybrané pomocí ikony srdíčka

Pokud je pole Počet snímků variabilní, oblíbené návrhy se zobrazí v horní části nabídky Návrhy, pokud se počet obrázků již přidaných do fotoproduktu shoduje s počtem obrázků v oblíbených rozloženích. Pokud například kliknete na srdce rozvržení se dvěma políčky pro obrázky, zobrazí se tato šablona v nabídce Návrhy jako první, když jsou do fotoproduktu přidány dva obrázky.

Opětovným kliknutím na ikonu srdce rozložení z oblíbených odstraníte.

Oblíbené použité návrhy

Úprava návrhu

Výběrem šablony z pravé nabídky umístíte objekty vybraného návrhu do fotoproduktu. Po umístění do fotoproduktu lze tyto objekty libovolně přesouvat a konfigurovat. Například můžete odstranit klipart umístěný při výběru rozvržení a vybrat jiný klipart z nabídky klipartů. K obrázku můžete také přidat rámeček, nebo dokonce přidat další objekty, například výplňový rámeček, který bude sloužit jako pozadí jedné stránky.

Vytvoření a uložení vlastního rozvržení

Kromě dodaných rozvržení můžete vytvářet a ukládat vlastní rozvržení. To vám umožní například uložit změny, které jste provedli v rozvržení, vytvořením vlastních verzí. Jakmile jsou všechny objekty ve fotografickém produktu umístěny podle potřeby, otevřete nabídku Nárvhy a klikněte na tlačítko Uložit šablonu. Tím se otevře nabídka s nastavením exportu nového návrhu, který má být uložen, a náhledem objektů umístěných na fotoproduktu, které budou tvořit novou šablonu.

Okno nastavení exportu návrhu

Pole Kategorie nabízí různé již vytvořené kategorie pro výběr, kam se má šablona uložit. Novou kategorii lze vytvořit kliknutím na ikonu +. Otevře se nabídka, kde můžete zadat název nové kategorie. V poli Téma můžete vybrat jednu z vytvořených linií návrhu a uložit do ní novou šablonu. Stejně jako u kategorie je možné vytvořit novou designovou linii kliknutím na ikonu +. K dispozici je také několik vlastností šablony, které můžete povolit nebo zakázat zaškrtnutím příslušného políčka, například povolit Začátek sekce, přidat rámeček a masky, výplň polí, kliparty, textová pole, textový obsah a možnost nahradit pozadí. Po nastavení všech možností stiskněte tlačítko Uložit.

Použité uložené návrhy

Nové uložené rozvržení se zobrazí ve sloupci Návrhy v rámci vybraného řádku návrhu. Pokud jste vytvořili novou kategorii nebo téma, zobrazí se v nabídce designové linie.

Uložené téma dostupné v nabídce linií designu

Chcete-li uložené rozložení upravit, klikněte na ikonu klíče pod ním v nabídce Návrhy. Odstranit jej lze kliknutím na ikonu koše. Kliknutím na tlačítko Manažer šablon v horní části sloupce Návrhy můžete spravovat vytvořená rozložení a linie. V tomto okně je možné je odstranit, importovat a exportovat.

Okno manažera šablon

Tato nová rozvržení se v programu uloží a lze je použít při každém vytváření článku se stejnými vlastnostmi. Pokud například uložené rozložení odpovídá fotoknize 28x28, bude toto uložené rozložení k dispozici pokaždé, když vytvoříte fotoknihu této velikosti.

 

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím:

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím: