Oznámení a přání

V nabídce Oznámení a přání najdete několik možností. Vyberte si motiv a použijte designové linie, které vám pomohou rychle vytvořit personalizovaná oznámení nebo přání. Pokud si vyberete Oznámení a přání, Pohledy nebo Mini Leporello, navrhnete je stejným způsobem jako ostatní fotografické produkty pomocí online návrháře.

Nabídka pro výběr produktů

Tématická oznámení a přání

Po výběru tématu přání, například Svatba, Dítě, Křest, Narozeniny, Vánoce nebo Přijímání, se otevře konfigurátor. V něm se zobrazí konkrétní designové linie podle zvoleného tématu. Každá designová linie nabízí rozvržení v jednotném stylu a kompozici. Ty můžete později v návrháři změnit.

Konfigurátor svatebních oznámení

V pravém menu najdete konfigurační nástroje. Vyberte typ přání, které chcete vytisknout. V části Objednané množství vyberte požadovaný počet, který chcete objednat. Můžete také zvolit konkrétní množství výběrem možnosti Individuální a zadáním požadované hodnoty. Objednané množství lze později změnit. Pokud vyberete možnost Vzorek zdarma, obdržíte po dokončení návrhu a odeslání objednávky zdarma vzorek s vodoznakem SAMPLE (Vzorek). To vám umožní zkontrolovat konfiguraci a ujistit se, že konečný výsledek splňuje vaše očekávání, než přistoupíte k větší objednávce.
V části Typ papíru vyberte papír pro váš produkt. Obálka je již součástí balení. Možnost Speciální povrchová úprava umožňuje aktivovat speciální efekt povrchové úpravy. Po aktivaci lze tuto speciální povrchovou úpravu použít na text v návrháři výběrem speciální barvy. Přidá použitému objektu elegantní reliéf a jedinečnou povrchovou úpravu.

Speciální povrchová úprava zlatá

Po dokončení konfigurace klikněte na tlačítko Navrhování. Otevře se návrhář s nakonfigurovaným oznámením nebo přáním a výchozím rozložením z vybrané designové linie. V pravé nabídce můžete vybrat jiné rozložení. Kliknutím na pole Linie designu se zobrazí všechny designové linie pro vybraný motiv. Kdykoli můžete přepnout na jinou designovou linii.

Výchozí rozložení v online návrháři

Stejně jako u jiných fotoproduktů se při přidávání fotografií na oznámení rozvržení aktualizují a zobrazují se šablony s obrazovými poli odpovídajícími počtu přidaných fotografií. Vyberte si rozvržení, které preferujete. Přizpůsobte všechny objekty obsažené ve vybraném rozvržení — přidejte filtry, rámečky, stíny, změňte jejich polohu nebo přidejte/odstraňte kliparty, text, pozadí či výplňové boxy. Další informace naleznete v souvisejícím článku.

Oznámení a přání bez motivu

Výběrem možnosti Oznámení a přání v okně Výběr produktů se zobrazí Konfigurátor oznámení a přání bez designových linií. Jakmile je oznámení nebo přání nakonfigurováno, kliknutím na tlačítko Navrhování se otevře okno s designovými liniemi online návrháře, ze kterých si můžete vybrat. Po výběru se v online návrháři otevře prázdny projekt, který můžete navrhnout od začátku. V nabídce Návrhy se vybere designová linie a podle toho se zobrazí rozvržení. Stejně jako u ostatních produktů si můžete vybrat jinou designovou linii, vybrat rozvržení, které se vám nejvíce líbí, změnit, upravit nebo odstranit objekty obsažené v rozvržení, případně jej navrhnout od začátku.

Oznámení otevřené v návrháři

Typy oznámení a přání

V konfigurátoru si můžete vybrat mezi různými typy oznámení a přání.

Oznámení a přání nemají žádné záhyby a skládaí se z jedné stránky. Přední a zadní stranu navrhnete výběrem z dolní nabídky programu.

Oznámení a přání v online návrháři

Přání — otevření zprava doleva je přeloženo směrem doleva. V dolní nabídce najdete dvě návrhové oblasti nazvané Vnější strana a Vnitřní strana, z nichž každá je rozdělena na dvě stránky. Přední a zadní strana se nachází v oblasti Vnější strana.

Přání — otevření zprava doleva v online návrháři

Přání — otevření zdola nahoru je přeloženo směrem dolů. V programu jej představují tři návrhové oblasti ve spodní nabídce: Přední strana, Zadní strana a Vnitřní strana, které odpovídají dvěma vnitřním stranám.

Přání — otevření zdola nahoru v online návrháři

Dvojité skládací oznámení má dva záhyby, které jsou v softwaru označeny čarami. Je rozdělené na dvě navrhovatelné oblasti, které lze ve spodní nabídce vybrat jako Přední a Zadní. Každá oblast je dále rozdělena na tři strany s odpovídajícími názvy v horní části. Při navrhování je důležité vzít toto v úvahu.

Dvojité skládací oznámení v online návrháři

 

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím:

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím: