Kliparty

Pro použití ve vašich návrzích je k dispozici rozsáhlý výběr klipartů. Ty si můžete prohlédnout kliknutím na tlačítko Kliparty v pravém menu. Vyhledávání můžete upřesnit výběrem kategorie v poli Kategorie nebo zadáním konkrétního klíčového slova do pole Hledat.

Nabídka klipartů v pravém sloupci

Oblíbené kliparty můžete označit kliknutím na ikonu srdce v dolní části každého klipartu. Ikona srdce zešedne a oblíbené kliparty se zobrazí v horní části nabídky klipartů pro rychlý a snadný přístup. Chcete-li klipart z oblíbených odstranit, opětovným kliknutím na ikonu srdce jeho označení zrušíte.

Oblíbené kliparty vybrané pomocí ikony srdce

Chcete-li klipart přidat do fotoproduktu, vyberte jej podržením tlačítka myši a přetáhněte jej na fotoprodukt. Klipart bude umístěn na horní část produktu s výchozím nastavením. Možná bude nutné upravit jeho velikost a umístění tak, aby vyhovoval vašemu návrhu. Po výběru klipartu se nad ním zobrazí nabídka s možnostmi jeho převrácení na výšku, na šířku a odstranění.

Vybraný klipart s nástroji v horním a pravém sloupci

Stejně jako u ostatních objektů se po výběru klipartu v pravém sloupci zobrazí tlačítka s jeho nástroji. Barvy klipartu lze upravit použitím filtrů. Další informace naleznete v článku Použití filtrů. Nezapomeňte, že nabídka Pozice obsahuje nástroje zarovnání, vrstvy a krytí.