Použít filtry

Použít filtry

Chcete-li provést barevné úpravy obrázků a objektů ve fotografickém produktu, můžete použít filtry. Tyto filtry umožňují upravit kontrast, barvu a sytost objektů po jejich umístění. Chcete-li použít filtry, vyberte objekt a klikněte na tlačítko Filtr vpravo, čímž se otevře nabídka filtrů.

Úpravou Jas můžete zvýšit až na hodnotu 100 (maximální bílý bod) nebo snížit až na hodnotu -100 (maximální černý bod). Tato univerzální úprava je užitečná nejen pro obrázky, ale také pro kliparty. Můžete například změnit černý klipart na bílý tím, že maximalizujete jeho jas, nebo naopak, změnit bílý klipart na černý tím, že snížíte jeho jas.

Filtr aplikovaný na klipart, zvýšený jas

Nastavením hodnoty kontrastu můžete zvýšit nebo snížit kontrast objektu, a to v rozsahu od 0 (žádná změna) až po minimum -200 a maximum 500.
Změna hodnoty Sytost ovlivňuje intenzitu barev. Při výchozí hodnotě 100 se nastavením na 0 stane obrázek nebo objekt černobílým, zatímco jejím zvýšením lze zvýšit sytost barev až na hodnotu 300.

Filtry použité na obrázek

Úprava hodnoty Barevný tón (stupeň) mění odstín obrázku, což umožňuje upravit tón obrázku nebo vytvořit umělecký výsledek. V rámci pole Zabarvit můžete vybrat odstín, který zabarví vybraný objekt, a jeho intenzitu lze ovládat pomocí pole Zabarvit (neprůhlednost). Úpravou polí Barevný tón a Zabarvit u klipartů nebo políček s texturní výplní můžete snadno dosáhnout barevné harmonie v návrhu fotografického produktu.

Filtr Zabarvení aplikovaný na kliparty

Kromě toho se pod nástroji zobrazují některé možnosti šablon filtrů. Stisknutím tlačítka Krok zpět v horní části obnovíte původní hodnoty objektu.