Použití stínů na obrázky a objekty

Přidat stíny

Stíny lze použít na obrázky, kliparty, výplňová pole a text. Chcete-li přidat stín, vyberte objekt a klikněte na tlačítko Stín v pravé nabídce. Zobrazí se sloupec s různými nástroji pro úpravu stínů a přednastavenými možnostmi.

Obrázek s aplikovaným stínem a zobrazenými nástroji pro stínování

Barva: Chcete-li vybrat konkrétní barvu stínu, klikněte na pole Barva a vyberte jednu ze zobrazených možností nebo klikněte na možnost Výběr barvy a vyberte vlastní barvu.
Neprůhlednost: Nastaví neprůhlednost stínu.
Úhel: Změní úhel stínu vzhledem k objektu.
Vzdálenost: Mění vzdálenost stínu od objektu.
Rozostření: Změní intenzitu efektu rozmazání stínu. Zvýšením hodnoty rozostření bude stín více rozmazaný, snížením bude stín ostřejší.
Knokaut: Zviditelní pouze stín, samotný objekt bude neviditelný.

Kromě vytvoření základního stínu můžete tyto nástroje použít i ke kreativnímu tvoření. Můžete například upravit barvu a rozostření stínu a přidat tak barevný nádech do pozadí klipartu. Nebo můžete zvýšit vizuální působivost obrázku použitím fascinujícího efektu záře.

Stín s barvou aplikovaný na obrázek a klipart

Knokaut může být užitečný pro vizualizaci vzhledu stínu nebo pro vytvoření průhledných tvarů a textu.

Stín s aktivním knokautem

Chcete-li stín vypnout, jednoduše zrušte zaškrtnutí políčka Aktivovat stín v horní nabídce pravého menu.Stín s barvou aplikovaný na obrázek a klipart

Aktivací možnosti Knokaut bude viditelný pouze stín a samotný objekt bude neviditelný. To může být užitečné pro vizualizaci vzhledu stínu nebo vytváření průhledných tvarů a textu.

Stín s aktivním knokautem

Chcete-li stín vypnout, jednoduše zrušte zaškrtnutí políčka Aktivovat stín v horní nabídce pravého menu.

 

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím:

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím: