Pozadí

Pozadí lze přidat k vašim fotografickým produktům a zvýšit tak jejich vizuální přitažlivost. Na rozdíl od výplňových rámečků, které lze libovolně umisťovat a měnit jejich velikost, pozadí ve fotoproduktu vyplní celou stránku. K různým možnostem pozadí se dostanete kliknutím na tlačítko Pozadí v pravé nabídce.

Nabídka Pozadí v pravém sloupci

V horní části nabídky Pozadí naleznete tlačítko Odstranit, které slouží k odstranění pozadí z fotoproduktu. U vícestránkových produktů, jako jsou například fotoknihy, se po kliknutí na tlačítko Použít na všechny stránky použije pozadí na všechny stránky ve fotoproduktu. Kliknutím na tlačítko Odstranit vše odstraníte všechna použitá pozadí.
Je důležité si uvědomit, že pozadí se použijí na obě strany vícestránkového fotoproduktu. Pokud chcete přizpůsobit pozadí pro jednu stránku, musíte přidat pole výplně a nakonfigurovat je podle svých představ.

Rámeček výplně jako pozadí jedné stránky

Stejně jako pole výplně lze pozadí vybrat a nakonfigurovat jako Barva, Gradient a Textura. Pro pozadí můžete také vybrat možnost Obrázek. Po výběru této možnosti z nabídky Pozadí se zobrazí tlačítko Přidat obrázek. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí možnost přidat obrázek z místního zařízení nebo online zdrojů.

Nabídka Obrázek jako pozadí

Po výběru bude fotografie umístěna jako pozadí. V nabídce Pozadí se na kartě Obrázek nachází pole Neprůhlednost. Můžete nastavit, jak průhledný nebo neprůhledný se obrázek zobrazí. Obrázek na pozadí lze upravit tak, že jej vyberete a klepnete na tlačítko Upravit obrázek.

Příklad obrázku jako pozadí

Stejně jako u ostatních obrázků můžete obrázek převrátit na výšku i na šířku, otočit jej o 90 stupňů, aktivovat vylepšení obrázku, změnit jeho polohu nebo jej v případě potřeby odstranit.

Úprava obrázku na pozadí

Alternativní způsob použití obrázků jako pozadí

Jako pozadí je možné přidat obrázky přímo z levého sloupce. Po přetažení fotografie odtud se zobrazí možnost jako pozadí. Přetažením fotografie sem se fotografie umístí jako pozadí fotoproduktu.

Přetažení obrázku zobrazující možnost jako pozadí