Přidávání a úpravy obrázků

Přidávání a úpravy obrázků

Online návrhář umožňuje vybrat obrázky z různých zdrojů a začlenit je do vašeho fotografického produktu.

Výběr obrázků

V levém sloupci najdete nabídku Obrázky se dvěma kartami. Na kartě Projekt se zobrazují obrázky, které jste vybrali k přidání do svého fotoproduktu. Chcete-li zde přidat fotografie, klikněte na tlačítko Přidat obrázky a vyberte mezi výběrem fotografií ze zařízení, použitím online zdrojů nebo nahráním ze smartphonu.
Pokud zvolíte možnost Nahrát z chytrého telefonu, budete muset telefonem naskenovat poskytnutý QR kód a podle pokynů přidat obrázky z telefonu do projektu. Tyto snímky se zobrazí v levém sloupci, kde je můžete vybrat a přidat do svého fotografického produktu. QR kód můžete sdílet s ostatními, aby mohli do projektu nahrát své snímky z telefonu.

Možnosti přidání obrázků

Po výběru se na záložce Projekt zobrazí miniatury fotografií. Můžete je seřadit podle názvu, data nebo použití. Chcete-li změnit velikost miniatur, klikněte na tlačítko Zobrazit a vyberte preferovanou velikost. Můžete také zapnout nebo vypnout možnost Zobrazit názvy souborů.

Možnosti zobrazení na záložce Projekt

Chcete-li se vyhnout duplicitám, můžete aktivovat možnost Skrýt použité obrázky. Tím se skryjí fotografie, které již byly do projektu přidány, a zabrání se jejich opětovnému přidání. Pokud je tato funkce vypnutá, přidané fotografie budou označeny číslem udávajícím počet jejich použití.

Miniatura s počtem použití fotografie

Po výběru fotografie z tohoto sloupce se v dolní části zobrazí nabídka. Tlačítka v nabídce se aktualizují podle počtu vybraných fotografií. V této nabídce můžete snadno vložit výběr do fotoproduktu, zrušit výběr aktuálního výběru, vybrat všechny fotografie v tomto sloupci a odstranit aktuálně vybrané snímky.

Dva vybrané snímky

Pokud jste přihlášeni a máte fotografie ve svých galeriích, můžete je přidat do fotoproduktů. Kliknutím na záložku Galerie zobrazíte své galerie. V horní části sloupce se zobrazí seznam vašich vytvořených galerií. Výběrem galerie se zobrazí fotografie, které obsahuje. Upozorňujeme, že když přidáte obrázek z galerie do svého fotoproduktu, bude automaticky přidán a zobrazen na záložce Projekty.

Záložka Galerie

Přidání obrázků do fotoproduktu

Do fotoproduktu můžete přidávat obrázky několika způsoby:

1. Výběrem požadovaných fotografií v levém sloupci a kliknutím na tlačítko Vložit snímky. Můžete vybrat více fotografií najednou a vložit je všechny najednou.

Vložení více než jedné fotografie

2. Výběr obrázku z levého sloupce a jeho přetažení na pracovní plochu. Pokud se v produktu fotografie již nachází obrázek a přetáhnete do něj jiný obrázek, zobrazí se možnost Nahradit obrázek. Přetažením přetaženého obrázku na tuto možnost se stávající obrázek nahradí novým.

Přetahování obrázků a možnosti Nahradit obrázek

3. Klepnutím na tlačítko Přidat obrázek v horní části se zobrazí nabídka s možnostmi pro přidání obrázků ze zařízení nebo online zdrojů. Výběrem obrázku jej přidáte do pracovní oblasti a také do sloupce Obrázky.

Horní nabídka Přidat obrázky

4. Pokud jste předtím vybrali rozložení v pravém sloupci, bude na produkt s fotografií umístěn rámeček s obrázkem. Na tyto boxy s obrázky můžete přetáhnout fotografie z levého sloupce nebo kliknutím na ikonu Přetáhnout obrázek sem vybrat jinou fotografii ze zařízení nebo jiného online zdroje.

Umístění prázdného rozvržení

Umístění a oříznutí obrázků

Po výběru obrázku ve fotoproduktu se v horní části zobrazí nabídka. Obsahuje název obrázku, tlačítka pro úpravu obrázku, jeho odstranění z produktu a povolení nebo zakázání funkce Vylepšení obrazu. Ikona kouzelné hůlky s šedým pozadím označuje, že je aktivní vylepšení obrázku. Další podrobnosti naleznete v článku Vylepšení obrazu. V nabídce se také zobrazuje kvalita obrázku, která závisí na velikosti a rozlišení produktu. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme, aby byla kvalita obrazu zobrazena jako velmi dobrá.

Vybraný obrázek, horní nabídka

Klepnutím na tlačítko Upravit obrázek se zobrazí okno s informacemi a nástroji pro úpravu fotografie. Vlevo najdete tlačítka s příslušnými nástroji, vpravo se zobrazí náhled obrázku s rámečkem pro jeho oříznutí, který znázorňuje rámeček obrázku. Chcete-li rámeček obrázku upravit, najeďte na malé čtverečky v modrém rámečku a kurzor se změní na dvojitou šipku. Podržte stisknuté tlačítko myši a pohybem kurzoru do stran změňte velikost rámečku. Chcete-li změnit polohu rámečku obrázku, umístěte nad něj kurzor myši, dokud se kurzor nezmění na křížek, pak podržte tlačítko myši a přetáhněte obrázek na nové místo.

Okno úprav obrázku pomocí zlatého řezu

Základní: Zobrazuje odhalující nástroje, které vám pomohou změnit orientaci obrázku v rámečku obrázku, a to následujícím způsobem:

  • Mřížka: Možnost Mřížka nabízí výběr mezi pravidlem třetin, zlatým řezem nebo bez mřížky. Vybraná mřížka se zobrazí v rámečku obrázku vpravo.
  • Otočit o 90º: Otočí obrázek o 90 stupňů. Dvěma kliknutími obrázek invertujete, třemi kliknutími jej otočíte o 180 stupňů oproti původní orientaci.
  • Zrcadlit vertikálně: Otočí obrázek vertikálně.
  • Zrcadlit horizontálně: Otočí obrázek horizontálně.

Filtry: Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí kompletní sada nástrojů pro filtrování, stejná, jaká se zobrazí v online návrháři po výběru fotografie a kliknutí na tlačítko Filtr. Zde můžete upravit jas, kontrast, sytost, odstín a dokonce zvolit použití zabarvení.

Pro: Po kliknutí na tuto položku se zobrazí všechny podrobnosti o snímku a histogram. Můžete také aktivovat nebo deaktivovat funkci vylepšení obrazu zaškrtnutím políčka a zkontrolovat kvalitu obrazu.

Okno Úpravy obrázku se čtvercovým rámečkem

Po dokončení klepněte na tlačítko OK pro uložení změn nebo na tlačítko Zrušit pro jejich zrušení.

Stejně jako v okně Upravit obrázek se po výběru fotografie v produktu Fotografie kolem obrázku zobrazí modrý rámeček s malými obdélníky v rozích a po stranách. Podržením tlačítka myši nad jedním z obdélníků a pohybem kurzoru do stran můžete zvětšit nebo zmenšit velikost obrázku. Chcete-li ručně změnit polohu obrázku, umístěte nad něj kurzor myši tak, aby se z něj stal křížek. Podržte stisknuté tlačítko myši a přetáhněte obrázek na požadované místo.

Obrázek vybraný v online návrháři