Přidávání a úpravy obrázků

Přidávání a úpravy fotografií

Online návrhář umožňuje vybrat fotografie z různých zdrojů a začlenit je do vašeho fotografického produktu.

Výběr fotografií

V levém sloupci najdete nabídku Obrázky se dvěma záložkami. Na záložce Projekt se zobrazují fotografie, které jste vybrali k přidání do svého fotoproduktu. Chcete-li zde přidat fotografie, klikněte na tlačítko Přidat obrázky a vyberte mezi výběrem fotografií ze zařízení, použitím online zdrojů nebo nahráním ze smartphonu.
Pokud zvolíte možnost Nahrát z chytrého telefonu, budete muset telefonem naskenovat poskytnutý QR kód a podle pokynů přidat fotografie z telefonu do projektu. Tyto fotografie se zobrazí v levém sloupci, kde je můžete vybrat a přidat do svého fotografického produktu. QR kód můžete sdílet s ostatními, aby mohli do projektu nahrát své fotografie z telefonu.

Možnosti přidání fotografií

Po výběru se na záložce Projekt zobrazí miniatury fotografií. Můžete je seřadit podle názvu, data nebo použití. Chcete-li změnit velikost miniatur, klikněte na tlačítko Zobrazit a vyberte preferovanou velikost. Můžete také zapnout nebo vypnout možnost Zobrazit názvy souborů.

Možnosti zobrazení na záložce Projekt

Chcete-li se vyhnout duplicitám, můžete aktivovat možnost Skrýt použité obrázky. Tím se skryjí fotografie, které již byly do projektu přidány, a zabrání se jejich opětovnému přidání. Pokud je tato funkce vypnutá, přidané fotografie budou označeny číslem udávajícím počet jejich použití.

Miniatura s počtem použitých fotografií

Po výběru fotografie z tohoto sloupce se v dolní části zobrazí nabídka. Tlačítka v nabídce se aktualizují podle počtu vybraných fotografií. V této nabídce můžete snadno vložit výběr do fotoproduktu, zrušit výběr aktuálního výběru, vybrat všechny fotografie v tomto sloupci a odstranit aktuálně vybrané snímky.

Dvě vybrané fotografie

Pokud jste přihlášeni a máte fotografie ve svých galeriích, můžete je přidat do fotoproduktů. Kliknutím na záložku Galerie zobrazíte své galerie. V horní části sloupce se zobrazí seznam vašich vytvořených galerií. Výběrem galerie se zobrazí fotografie, které obsahuje. Upozorňujeme, že když přidáte obrázek z galerie do svého fotoproduktu, bude automaticky přidán a zobrazen na záložce Projekty.

Záložka Galerie

Přidání obrázků do fotoproduktu

Do fotoproduktu můžete přidávat fotografie několika způsoby:

1. Výběrem požadovaných fotografií v levém sloupci a kliknutím na tlačítko Vložit obrázky. Můžete vybrat více fotografií najednou a vložit je všechny najednou.

Vložení více než jedné fotografie

2. Výběr fotografie z levého sloupce a jeho přetažení na pracovní plochu. Pokud se v produktu již fotografie nachází a přetáhnete do něj jinou, zobrazí se možnost Nahradit obrázek. Přetažením přetaženého obrázku na tuto možnost se stávající obrázek nahradí novým.

Přetahování obrázků a možnosti Nahradit obrázek

3. Klepnutím na tlačítko Přidat obrázek v horní části se zobrazí nabídka s možnostmi pro přidání obrázků ze zařízení nebo online zdrojů. Výběrem obrázku jej přidáte do pracovní oblasti a také do sloupce Obrázky.

Horní nabídka Přidat obrázky

4. Pokud jste předtím vybrali rozložení v pravém sloupci, bude na produkt s fotografií umístěn rámeček s obrázkem. Na tyto boxy s obrázky můžete přetáhnout fotografie z levého sloupce nebo kliknutím na ikonu Přetáhnout obrázek sem vybrat jinou fotografii ze zařízení nebo jiného online zdroje.

Umístění prázdného rozvržení

Umístění a oříznutí obrázků

Po výběru obrázku ve fotoproduktu se v horní části zobrazí nabídka. Obsahuje název obrázku, tlačítka pro úpravu fotografie, jeho odstranění z produktu a povolení nebo zakázání funkce Vylepšení obrazu. Ikona kouzelné hůlky s šedým pozadím označuje, že je aktivní vylepšení obrazu. Další podrobnosti naleznete v článku Vylepšení obrazu. V nabídce se také zobrazuje kvalita fotografie, která závisí na velikosti a rozlišení produktu. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme, aby byla kvalita fotografie zobrazena jako velmi dobrá.

Vybraná fotografie, horní nabídka

Klepnutím na tlačítko Upravit obrázek se zobrazí okno s informacemi a nástroji pro úpravu fotografie. Vlevo najdete tlačítka s příslušnými nástroji, vpravo se zobrazí náhled obrázku s rámečkem pro jeho oříznutí, který znázorňuje rámeček obrázku. Chcete-li rámeček obrázku upravit, najeďte na malé čtverečky v modrém rámečku a kurzor se změní na dvojitou šipku. Podržte stisknuté tlačítko myši a pohybem kurzoru do stran změňte velikost rámečku. Chcete-li změnit polohu rámečku obrázku, umístěte nad něj kurzor myši, dokud se kurzor nezmění na křížek, pak podržte tlačítko myši a přetáhněte obrázek na nové místo.

Okno úprav obrázku pomocí zlatého řezu

Základní: Zobrazuje odhalující nástroje, které vám pomohou změnit orientaci obrázku v rámečku obrázku, a to následujícím způsobem:

  • Mřížka: Možnost Mřížka nabízí výběr mezi pravidlem třetin, zlatým řezem nebo bez mřížky. Vybraná mřížka se zobrazí v rámečku obrázku vpravo.
  • Otočit o 90º: Otočí obrázek o 90 stupňů. Dvěma kliknutími obrázek invertujete, třemi kliknutími jej otočíte o 180 stupňů oproti původní orientaci.
  • Zrcadlit na výšku: Otočí obrázek na výšku.
  • Zrcadlit vodorovně: Převrátí obrázek vodorovně.

Filtry: Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí kompletní sada nástrojů pro filtrování, stejná, jaká se zobrazí v online návrháři po výběru fotografie a kliknutí na tlačítko Filtr. Zde můžete upravit jas, kontrast, sytost, odstín a dokonce zvolit použití kolorování.

Pro: Po kliknutí na tuto položku se zobrazí všechny podrobnosti o snímku a histogram. Můžete také aktivovat nebo deaktivovat funkci vylepšení obrazu zaškrtnutím políčka a zkontrolovat kvalitu obrazu.

Okno Úpravy obrázku se čtvercovým rámečkem

Po dokončení klepněte na tlačítko OK pro uložení změn nebo na tlačítko Zrušit pro jejich zrušení.

Stejně jako v okně Upravit obrázek se po výběru fotografie v produktu Fotografie kolem obrázku zobrazí modrý rámeček s malými obdélníky v rozích a po stranách. Podržením tlačítka myši nad jedním z obdélníků a pohybem kurzoru do stran můžete zvětšit nebo zmenšit velikost obrázku. Chcete-li ručně změnit polohu obrázku, umístěte nad něj kurzor myši, dokud se z něj nestane křížek. Podržte stisknuté tlačítko myši a přetáhněte obrázek na požadované místo.

Obrázek vybraný v aplikaci Online Designer

Výměna obrázků

Pokud jsou na fotoproduktu již umístěny dva nebo více obrázků, můžete jejich pozice prohodit. Vyberte fotografii, kterou chcete prohodit, tak, že na ni jednou kliknete. Kolem vybrané fotografie se zobrazí modrý rámeček. Poté na vybranou fotografii znovu klikněte a podržte tlačítko myši. Na ostatních fotografiích umístěných na fotoproduktu se zobrazí tlačítko Vyměnit obrázek. Musíte upustit fotografii, kterou držíte, nad tou, kterou chcete vyměnit.