Velikost a umístění obrázků a objektů

Velikost a umístění obrázků a objektů

Všechny objekty ve fotografickém produktu, včetně obrázků, klipartů, textů a výplňových polí, lze měnit velikost a polohu podle vašich potřeb.

Umístění pomocí myši

Když vyberete objekt, obklopí jej modrý rámeček s malými čtverečky v rozích a po stranách. Kliknutím a přetažením těchto čtverečků můžete snadno měnit velikost objektu a jeho kontejneru. U obrázků se mění velikost rámečku i samotného obrázku. U textu se velikost textu upravuje podle velikosti jeho rámečku, zejména pokud je v nabídce Textový editor povolena možnost Automatická velikost písma.

Je vybrán obrázek

Chcete-li změnit polohu objektu, klikněte a podržte tlačítko myši a zároveň objekt přetáhněte na požadované místo. Jakmile je objekt na požadovaném místě, tlačítko myši uvolněte.

Nástroje pro polohování

Objekty lze na fotografickém produktu umístit a změnit jejich velikost také pomocí nástrojů Pozice. K těmto nástrojům se dostanete tak, že vyberete objekt a otevřete nabídku Pozice vpravo.
Pole pro šířku a výšku umožňují upravit rozměry objektu. Pokud chcete zachovat původní proporce objektu, stačí kliknout na ikonu visacího zámku. Tím zajistíte, že si objekt zachová své proporce bez zkreslení, i když se jeden rozměr změní.
Pro přesné umístění upravte pozice X a Y a přesuňte objekt na konkrétní souřadnice. Pole pro rotaci navíc umožňuje vybraný objekt otočit zadáním požadovaného stupně otočení.

Nástroje pozice ve sloupci

Nástroje pro zarovnání

Nástroje Zarovnání v nabídce Pozice vám pomohou zarovnat objekty ve svislém a vodorovném směru v rámci fotografického produktu. Objekty můžete zarovnat k okrajům nebo na střed s ohledem na rozměry produktu.

Nástroje Zarovnání v nabídce Pozice

Pokud navrhujete fotoknihu, můžete objekty zarovnat vzhledem k jedné stránce zapnutím možnosti Jedna stránka nebo vzhledem k oběma stránkám jejím vypnutím.
Povolením možnosti Použít vzálenost můžete zadat vzdálenost v poli Vzdálenost. Tato vzdálenost bude zohledněna při zarovnávání prvků ve fotografickém produktu. Pokud například nastavíte odstup na 3 cm a zarovnáte objekt k pravému okraji, bude umístěn 3 cm od okraje.

Nástroje pro vrstvy

Nástroje vrstvy řídí pořadí, v jakém jsou objekty poskládány. Tlačítko Odeslat dozadu umístí vybraný objekt za ostatní dříve umístěné objekty. To znamená, že pokud jsou na něm umístěny objekty, vybraný objekt bude viditelný až za nimi. Kliknutím na tlačítko Přenést do popředí se vybraný objekt přenese do popředí, nad všechny ostatní objekty, a zakryje všechny prvky dříve umístěné pod ním.

Nástroje vrstvy v nabídce Pozice s příkladem

Tato nabídka navíc umožňuje nastavit neprůhlednost objektu, která je ve výchozím nastavení nastavena na 100 %. Objekt můžete také pojmenovat.