Ořezová linie

Ořezová linie

Všechny produkty v návrháři jsou ohraničeny červenou čarou velmi blízko okraje. Jedná se o ořezovou linii, kterou je třeba brát v úvahu při umisťování objektů. Obrázky a objekty se nikdy nesmí umisťovat na tuto čáru, protože by to mohlo mít za následek bílé okraje kolem obrázku na konečném výrobku. Všechny objekty a obrázky je nutné umisťovat s dostatečným odstupem od ořezové linie.

Příklady umístění:

Příklady špatného a správného umístění vzhledem k ořezové linii

  1. Obrázek se nachází přímo na ořezové linii. Této pozici se vyhněte. V konečném produktu se mohou objevit bílé okraje.
  2. Obrázek je daleko za ořezovou linií a lze jej čistě oříznout. Doporučujeme ponechat minimálně 10 mm (1 cm).
  3. Obrázek má dostatek místa k ořezu.

Ve výchozím nastavení je aktivováno upozornění na ořezání, aby se zabránilo umístění objektů na linii ořezu. Možnost upozornění na ořezání najdete v nabídce Nastavení jako Ukázat upozornění k ořezu.

Možnost Ukázat informaci k ořezu v nabídce Nastavení

Je-li tato možnost aktivní, pokud je obrázek, textové pole, klipart nebo výplňové pole umístěno příliš blízko ořezové linie, zobrazí se varovná zpráva a čára je zvýrazněna červeně.

Příklady špatného a správného umístění obrázku vzhledem k ořezové linii

I když jsou obrázky umístěny správně a nezobrazí se žádné varovné hlášení, měli byste při umisťování obrázků dávat pozor, abyste důležité motivy neumístili příliš blízko ořezové linie, aby nebyly příliš blízko okraje konečného produktu. Při umísťování textu je důležité, aby nikdy nepřesahoval ořezovou linii, aby se zabránilo jeho oříznutí v konečném produktu.
Text: Při umísťování textu je důležité, aby nikdy nepřesahoval ořezovou linii, aby se zabránilo jeho oříznutí v konečném produktu. Vezměte na vědomí, že upozornění na text se vztahuje na celé textové pole, nikoli pouze na písmena. I když je text daleko od ořezové linie, může se upozornění zobrazit, pokud je textové pole blízko ořezové linie.

Příklady špatné a správné pozice textu vzhledem k ořezové linii

 

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím:

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím: