Pole výplně

Pole výplně

Všechny výplňové boxy ve fotografickém produktu si můžete přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašemu návrhu. To provedete kliknutím na tlačítko Přidejte výplň v horní nabídce softwaru nebo použitím již existujícího rozvržení. Jakmile máte políčko výplně vybrané, můžete jeho nastavení upravit kliknutím na tlačítko Upravit výplň nad ním nebo pomocí tlačítka Pole vyplnění v pravé nabídce. Tyto možnosti vám umožní přizpůsobit výplňové pole podle vašich preferencí.

Přidání pole vyplnění a zobrazení nástrojů v pravé nabídce

Jakmile se zobrazí nabídka konfigurace výplňového pole, můžete si vybrat mezi barvou, přechodem nebo texturou.

Barva

Existuje několik způsobů, jak vybrat jednotnou barvu rámečku výplně:

1. Klikněte na jednu z barev zobrazených v této nabídce.

2. Kliknutím na tlačítko Barva se zobrazí nabídka s dalšími barvami a různými nástroji. Zde najdete nástroj pipeta. Kliknutím na tuto ikonu se myš promění v pipetu. Kliknutím na libovolnou barvu ji vyberete jako barvu pro výplňové pole. To je velmi užitečné pro výběr barvy z fotografie a její nastavení jako barvy pro výplňové pole.

Možnosti barvy výplňového pole

3. Po kliknutí na tlačítko Barva najdete vedle nástroje pipeta tlačítko Výběr barvy. Zde můžete vybrat požadovanou barvu z nabízené palety barev, zadat její hodnotu HSB, RGB nebo kód. Výplňové pole se vyplní zvolenou barvou.

Nástroj pro výběr barvy

Poslední 4 použité barvy se zobrazí v prvním řádku pod nadpisem Nejnověji použité. Lze je snadno vyhledat a vybrat v dalších vytvořených výplňových polích.

Nejnověji použitá barva výplňového pole

Napravo od tlačítka Barva se nachází pole Neprůhlednost. Změnou jeho hodnoty se mění průhlednost výplňového pole.

Přechod

Kliknutím na jednu z možností barevného přechodu v této nabídce se jím automaticky vyplní pole výplně.

Možnosti barevného přechodu výplňového pole

Barvy pro gradient lze vybrat v polích Barva 1 a Barva 2. Kliknutím na jedno z těchto políček s barvou se zobrazí nabídka, ve které můžete vybrat barvu ze zobrazených, použít k výběru barvy nástroj pipeta nebo kliknutím na Výběr barvy vybrat konkrétní barvu z této nabídky.

Výběr barvy přechodu

Pole Rotace umožňuje nastavit stupeň natočení gradientu, přičemž jedna barva je na jednom konci a druhá na opačném konci. Pole Neprůhlednost umožňuje nastavit stupeň průhlednosti výplně gradientu.

Otočené pole barevného přechodu

Stejně jako v části Barva budou poslední 4 použité gradienty viditelné v prvním řádku pod nadpisem Nejnověji použité.

Textura

Tato nabídka zobrazuje různé textury, z nichž si můžete vybrat pro pole výplně. Kliknutím na jednu z nich nastavíte tuto texturu jako výplň.

Možnosti textury výplňového pole

Neprůhlednost lze upravit v poli Neprůhlednost. Nástroj Zabarvit zabarví tóny vybrané textury barvou vybranou v tomto poli. Její intenzitu lze nastavit v tlačítku Zabarvit (neprůhlednost). Klepnutím na tlačítko Obnovit obnovíte výchozí hodnoty.

Vyplňte pole barevnou texturou

Poslední 3 použité textury se zobrazí pod nadpisem Nejnověji použité.

 

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím:

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím: