Použít filtry

Použití filtrů

Obrázky a objekty ve fotografickém produktu je možné barevně upravit pomocí filtrů. Tímto způsobem je možné provést konečné úpravy kontrastu, barev a sytosti objektů po jejich umístění, aniž by bylo nutné opustit software Saal Digital.

Chcete-li na objekt použít filtry, je třeba jej vybrat a kliknout na tlačítko Filtr, které se zobrazí vpravo a otevře nabídku s různými nástroji.

Změnou hodnoty Jas je možné zvýšit jas až na 100, což je maximální bílý bod, nebo jej snížit až na -100, což je maximální černý bod. Stejně jako u obrázků může být tato funkce velmi užitečná například pro převod černého klipartu na bílý zvýšením jeho jasu na maximum a naopak pro převod bílého klipartu na černý jeho snížením.

Použití filtru na kliparty, zvýšení jasu

Změna hodnoty kontrastu zvýší nebo sníží kontrast objektu, počínaje hodnotou 0, s minimální hodnotou -200 a maximální hodnotou 500. Změna hodnoty sytosti změní intenzitu barev. Snížením hodnoty na 0 bude obrázek nebo objekt černobílý. Sytost lze zvýšit až na hodnotu 300.

Filtry použité na obrázek

Změna hodnoty Barevný tón změní tón obrázku. To umožňuje v případě potřeby mírně korigovat tón obrázku nebo vytvořit umělecký tón fotografie. Pole Zabarvit slouží k výběru barvy, kterou se vybraný objekt zabarví. Intenzitu barvy lze upravit změnou hodnot v poli Zabarvit (Neprůhlednost). Úpravou polí Barevný tón a Zabarvit/ můžete změnit odstín klipartů a políček s texturní výplní a dosáhnout tak barevné harmonie v designu fotografického produktu.

Barevný filtr použitý na kliparty

Ve výchozím nastavení jsou některé možnosti šablony filtru zobrazeny pod nástroji. Kliknutím na ně se automaticky použijí na vybraný objekt. Pokud kliknete na tlačítko Náhodně v horní nabídce, všechny parametry se vyberou náhodně. To je velmi užitečné pro získání kreativního výsledku nebo pro inspiraci při úpravách. V obou případech je možné provádět změny automaticky nastavených parametrů. Stisknutím tlačítka Obnovit vrátíte objekt na původní hodnoty.

Stejně jako u rámečků, masek a stínů lze jednou nastavené filtry použít na více objektů najednou. Můžete je použít na všechny objekty na aktuální stránce nebo na všechny prvky v projektu kliknutím na tlačítko Na vše.