Použití rámečků a masek

Použití rámečků a masek

K obrázkům a výplním rámečků lze přidávat rámečky a masky. Rámečky umožňují měnit tvar rámečku obrázku a zdobit jej, což je velmi užitečné pro zvýraznění prvků na pozadí. Masky umožňují rozmazat okraj rámečku obrázku, což lze použít například k vytvoření přechodů.

Rámečky

Chcete-li přidat rámeček do rámečku obrázku nebo výplně, vyberte jej a klepněte na tlačítko Rámečky v pravé nabídce. V pravém sloupci se zobrazí několik možností rámečků. Klepnutím na jednu z nich ji použijete na vybraný prvek. V závislosti na vybraném rámečku se v horní části nabídky Rámečky zobrazí různé možnosti přizpůsobení. Můžete zde najít nástroje pro změnu neprůhlednosti rámečku, jeho barvy, tloušťky čáry, poloměru nebo zarovnání.

Obrázek s použitým rámečkem a zobrazenými nástroji rámečku

Masky

V nabídce Rámečky přejděte až na konec sloupce, kde najdete možnosti masky. Klepnutím na jednu z nich ji použijete na obrázek nebo výplň rámečku. Stejně jako u rámečků bude možné v závislosti na vybrané masce ovládat Neprůhlednost jeho zvětšením nebo zmenšením podle potřeby.

Obrázek s použitou maskou a zobrazenými nástroji masky

Použití rámečku nebo masky na více prvků

Po nastavení rámečku nebo masky na obrázku nebo výplňovém poli je možné je použít na více prvků současně s nastavenými parametry. Vyberte obrázek nebo výplňové pole, které má rámeček nebo masku, jež chcete použít na ostatní prvky. V horní části nabídky Rámečky se zobrazí tlačítko Na vše. Po jeho kliknutí získáte možnost Použít rámeček a masku na všechny objekty na aktuální stránce nebo na všechny objekty v projektu. Kliknutím na jednu z těchto možností se rámeček nebo maska použije na všechny obrázky a výplňová pole vybrané možnosti.

Tlačítko Na vše zobrazené v pravém sloupci

Tato funkce je dostupná také po kliknutí pravým tlačítkem myši na obrázek nebo pole výplně obsahující rámeček nebo masku, které mají být použity. Otevře se nabídka s několika tlačítky, je třeba vybrat možnost Přiřadit vlastnost všem objektům na této stránce nebo v tomto projektu a kliknout na Rámečky.

Kontextová nabídka obrázku

Kliknutím na Odstranit rámeček v této nabídce po kliknutí pravým tlačítkem myši nebo v nabídce Rámečky v pravém sloupci odstraníte aplikovaný rámeček nebo masku z vybraného obrázku nebo výplňového pole.