Přichycení, zarovnání a uzamčení objektů

Přichycení, mřížka a uzamčení objektů

Po kliknutí na tlačítko Strany vpravo se zobrazí nabídka, která umožňuje uzamknout a zobrazit všechny objekty na stránce, zapnout mřížku a použít přichycení objektů, které vám pomůže při umisťování objektů.

Přichytávání

Ve výchozím nastavení má program povoleno přichytávání, které vám pomáhá snadno umisťovat objekty na stránky. V nabídce Nastavení v části Navrhování můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci Objekty automaticky zapadnou k okrajům.

Možnost Přichycení v nabídce Nastavení

Je-li tato možnost aktivována, pokud objekt přesunete do blízkosti jiného objektu, automaticky se zarovná s okrajem nebo středem tohoto objektu. Totéž platí, když se objekt přiblíží k okraji fotografického produktu. Zobrazí se vodítka označující zarovnání a vzdálenost mezi objekty. To je užitečné zejména pro přesné umístění objektů vůči sobě.

Přesun obrázku pomocí vodítek pro přichycení

Můžete nastavit konkrétní vzdálenost, kterou má přichycení zohlednit. V nabídce Strany v části Zablokovat vzdálenost mezi objekty najdete tři vstupy, které umožňují definovat vzdálenosti, které se mají brát v úvahu, když se objekty přiblíží k různým prvkům:

  • Vzdálenost: Vzdálenost, která se bere v úvahu při přiblížení k jiným objektům.
  • Vzdálenost od okraje stránky: Vzdálenost, která se bere v úvahu při přiblížení k okraji stránky.
  • Vzdálenost od středu stránky: Vzdálenost uvažovaná při přiblížení ke středu stránky.

Přichycení k objektům na vzdálenost 2 cm

Mřížka

Ve výchozím nastavení není v poli Mřížka vybrána žádná mřížka. Kliknutím na toto pole získáte možnost aktivovat mřížku 0,5 cm, 1 cm nebo 2 cm. Výběrem jedné z těchto možností se na fotografickém produktu zobrazí modrá mřížka zvolené velikosti, která pomáhá při umisťování objektů. Do vstupního pole můžete také zadat vlastní hodnoty a definovat tak vlastní velikost mřížky. Upozorňujeme, že tato mřížka je pouze orientační a nebude vytištěna na výsledném produktu.

0,5 cm mřížka

Povolení zaškrtávacího políčka Přichytit k mřížce umožní, aby se objekty při přesunu nebo změně velikosti přichytily k mřížce.

Vrstvy

V této části najdete všechny objekty umístěné na stránce. Máte možnost uzamknout objekty, čímž zabráníte jejich přesunu při výběru. To je užitečné, pokud ještě pracujete na umístění objektů, ale chcete, aby některé objekty zůstaly na svých pozicích pevně umístěny. Jejich uzamčením zajistíte, že tyto objekty zůstanou na určených pozicích, zatímco s ostatními objekty budete volně pohybovat. Chcete-li objekt uzamknout nebo odemknout, klikněte na ikonu zámku umístěnou na pravé straně objektu.

Vrstvy v nabídce Strany