Přidání projektu do galerie

Přidání projektu do galerie

Kromě obrázků můžete do galerie přidávat také projekty. Na panelu Projekty vyberte projekt, který chcete přidat do galerie. Tento projekt již musí být sdílený. Pokud není, musíte přejít do nastavení sdílení a aktivovat sdílení. Můžete také povolit jeho objednání.
Jakmile je projekt sdílený, v rozevírací nabídce projektu se objeví možnost Přidat do galerie. Tuto možnost najdete také v pravé nabídce po výběru projektu.

Možnosti projektu se zobrazí

Stačí jen vybrat galerii, do které jej chcete zařadit.

Výběr galerie

Pokud přejdete na panel Galerie a otevřete galerii, do které jste projekt přidali, uvidíte, že váš projekt byl přidán.

Galerie obsahující projekt

A pokud otevřete sdílený odkaz galerie, uvidíte, že projekt je k dispozici a byl do galerie přidán.

Zobrazení galerie s projektem

Pokud jej chcete z galerie odstranit, musíte přejít na panel Galerie a otevřít galerii, do které byl projekt přidán.
Zde je třeba projekt vybrat a kliknout na křížek v nabídce vpravo, kde je uvedena galerie, do které je přidán. Nebo můžete rozbalit nabídku projektu a vybrat možnost Odebrat projekt z galerie.

Tlačítko Odstranit projekt

 

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím:

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím: