Přidání prvků do fotografického produktu

Přidání prvků

Do fotoproduktu lze zahrnout různé prvky a vytvořit tak personalizovaný návrh, například obrázky, text, výplňová pole a kliparty.

Přidání obrázků

Do fotoproduktu lze přidávat obrázky různými způsoby:

1. V nabídce v levém sloupci výběrem obrázku a jeho přetažením na pracovní plochu.

Přetažení obrázků z levého sloupce

2. Přetažením obrázků přímo z přehledu složek do návrháře. Takto přidané obrázky se objeví v levém sloupci návrháře spolu s ostatními obrázky.

3. Klepnutím na tlačítko Přidat fotografii se zobrazí rámeček s obrázkem na produktu fotografií. Do tohoto rámečku s obrázky můžete přetáhnout obrázek z levého sloupce nebo rámeček s obrázky vybrat a kliknout na tlačítko Vybrat obrázek v horní části rámečku. Kliknutím na toto tlačítko se otevře prohlížeč a umožní vám vybrat obrázek ze zařízení, který chcete zahrnout do fotoproduktu. Boxy pro obrázky se používají v rozloženích.

Možnosti Vložit obrázek a Nahradit obrázek v rozložení

Pokud již byl do fotoproduktu umístěn obrázek a z levého sloupce je do fotoproduktu přetažen jiný obrázek, zobrazí se možnost Nahradit obrázek. Pokud na tuto možnost přetažený obrázek spadne, bude již umístěný obrázek ve fotoproduktu nahrazen novým obrázkem.

4. Klepnutím pravým tlačítkem myši na obrázek v nabídce v levém sloupci se zobrazí nabídka. Výběrem možnosti Vložit obrázek se obrázek automaticky umístí do fotoproduktu.

Tlačítko Vložit obrázek z levého sloupce

Vložit text

Text lze do fotoproduktu přidat kliknutím na tlačítko Přidat text v horní nabídce programu.

Přidáno nové textové pole

Po kliknutí se uprostřed fotoproduktu zobrazí textové pole, které můžete přizpůsobit. Do tohoto pole lze text napsat dvěma způsoby:

1. Výběrem textového pole a kliknutím na tlačítko Textový editor nad ním. Tím se otevře okno textového editoru, do kterého můžete napsat text, který chcete přidat. Toto okno textového editoru obsahuje také všechny nástroje pro konfiguraci textu. Přímo odtud můžete text upravovat. Chcete-li text napsaný v textovém editoru přidat do fotografického produktu, stiskněte v tomto editoru tlačítko OK.

Okno textového editoru

2. V okně programu poklepáním myší na textové pole se aktivuje klávesnice pro přidání textu. Nástroje pro konfiguraci textu jsou k dispozici také v pravém sloupci, a to výběrem textu a kliknutím na tlačítko Textové pole. Zde lze mimo jiné přizpůsobit písmo, velikost, zarovnání a barvu textu.

Přidání výplňového pole

Výplňové rámečky lze do fotografického produktu přidat kliknutím na tlačítko Přidejte výplň v horní nabídce programu. Ve výchozím nastavení je vytvořen barevný obdélník.

Přidáno nové pole pro výplň

Chcete-li změnit velikost výplňového rámečku, klikněte na jeho rámeček a při stisknutém tlačítku myši přesuňte kurzor na požadovanou velikost a tvar. Tímto způsobem můžete například aplikovat texturu na jednu stránku fotoknihy.

Nabídku konfigurace rámečku výplně zobrazíte kliknutím na tlačítko Upravit výplň, které se zobrazí v horní části, když je vybráno, nebo na tlačítko Pole vyplnění v nabídce vpravo.
V pravé horní nabídce jsou k dispozici různé typy výplní: Výplně jsou v různých variantách: Barva, Přechod nebo Vzorek. Každý typ má jiné možnosti přizpůsobení.

Přidání klipartů

Kliparty lze do fotografického produktu přidat kliknutím na tlačítko Kliparty v pravé horní nabídce. Zobrazí se velký výběr klipartů. Ty lze filtrovat podle kategorií nebo podle klíčového slova zadaného do pole Hledat, abyste rychle našli kliparty na konkrétní téma.

Přidány kliparty

Chcete-li klipart přidat do fotoproduktu, vyberte jej z této nabídky podržením tlačítka myši a přetáhněte jej do fotoproduktu. Dalším způsobem, jak klipart přidat, je kliknout na něj pravým tlačítkem myši a kliknout na příkaz Vložit klipart.
Přidaný klipart se ve fotoproduktu zobrazí ve výchozí velikosti. Velikost budete muset upravit tak, aby vyhovovala vašim potřebám návrhu.

 

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím:

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím: