Přidávání a úpravy obrázků

Přidávání a úpravy obrázků

Výběr obrázků

V levém sloupci návrháře je třeba vybrat složku, ve které jsou obrázky uloženy, abyste je mohli přidat do fotografického produktu. Můžete procházet složky nebo zadat cestu, kde jsou obrázky uloženy.

Návrhář se zobrazenými všemi sloupci

Výběrem složky obsahující fotografie se fotografie zobrazí ve spodní části téhož sloupce. Fotografie lze třídit podle názvu, typu, data, použití nebo hodnocení. Náhledy fotografií lze zobrazit v různých velikostech. To lze změnit kliknutím na tlačítko Zobrazit a výběrem požadované velikosti. Lze také zapnout nebo vypnout možnost Zobrazit název souboru.

Možnosti zobrazení miniatur

Fotografie, které již byly zařazeny do fotoproduktu, lze skrýt aktivací možnosti Skrýt použité obrázky. Tím se fotografie přidané do projektu stanou v této nabídce neviditelnými, což zabrání opakovanému přidávání stejných fotografií do projektu. Pokud je tato možnost deaktivována, budou fotografie přidané do projektu označeny zatržítkem. Pokud byly použity více než jednou, zobrazí se s příslušným číslem.
Upozorňujeme, že vzhledem k povaze materiálu není možné umístit obrázky na všechny obálky fotoknihy. Umístění obrázků je možné pouze na fotoknihy s lesklým a matným obalem, bílou koženkou a fotoknihy Professional Line s obalem s akrylovým nebo kartáčovaným kovovým potiskem.

Umístění a oříznutí obrázků

Po výběru obrázku se v horní části zobrazí nabídka s řadou nástrojů, které umožňují změnit umístění obrázku v rámu. V této nabídce se také zobrazuje název obrázku, rozlišení a kvalita. Kvalita obrázku závisí na velikosti obrázku ve fotoproduktu v poměru k jeho rozlišení a mění se v závislosti na velikosti, ve které je obrázek ve fotoproduktu použit. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme nastavit Kvalita obrazu velmi dobrá.

Kolem vybraného obrázku se zobrazí modrý rámeček. Jedná se o ohraničující rámeček obrázku. Klepnutím na tento rámeček, podržením tlačítka myši a pohybem kurzoru do stran můžete zvětšit nebo zmenšit velikost rámečku.

Vybraný obrázek se zobrazenými informacemi a nástroji

Chcete-li zmenšit velikost rámečku, vyberte obrázek a klikněte na tlačítko Oříznout, které se zobrazí v horní nabídce fotografie. Je-li tato funkce aktivní, zobrazí se v rozích snímku bílý rámeček. Kliknutím a přetažením tohoto rámečku obrázek ořízněte.

Nástroj oříznutí vybraný na obrázku

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit obrázek v rámečku obrázku, vyberte obrázek a klikněte na tlačítko lupy se znaménkem plus nebo lupy se znaménkem minus. Tím se obrázek zvětší nebo zmenší, aniž by to ovlivnilo velikost rámečku.

Chcete-li obrázek v rámečku přesunout, klikněte na tlačítko s křížkem, které se zobrazí v horní nabídce, když je obrázek vybrán. Po aktivaci se nad obrázkem zobrazí stejná ikona křížku. To znamená, že můžete obrázek v rámečku přesunout a změnit tak jeho polohu. To provedete tak, že podržíte myš nad motivem obrázku a přetáhnete jej požadovaným směrem. Tuto funkci lze aktivovat také poklepáním na obrázek.

Nástroj pro přerámování vybraný na obrázku

Chcete-li obrázek převrátit, klikněte podle potřeby na tlačítko Zrcadlit vodorovně nebo Zrcadlit svisle. Kliknutím na tlačítko Otočit detail obrázku, které se zobrazí v horní nabídce, když je vybrán obrázek, se obrázek otočí o 90 stupňů v rámci rámečku obrázku. Tato nabídka obsahuje také možnost Vylepšení obrazu. Pokud je tato možnost aktivována, software automaticky upraví obrázek. Tuto možnost doporučujeme vypnout, pokud byly fotografie již dříve upravovány.
Vylepšení obrazu aktivujete kliknutím na ikonu kouzelné hůlky. Pokud má tato ikona šedé pozadí, je vylepšení obrazu aktivní. Další informace naleznete v článku Vylepšení obrazu.

Výměna obrázků

Pokud jsou na fotoproduktu již umístěny dvě nebo více fotografií, můžete jejich pozice prohodit. Vyberte fotografie, které chcete prohodit, a zobrazí se tlačítko Prohodit vybrané obrázky. Kliknutím na toto tlačítko se okamžitě prohodí pozice vybraných fotografií. Pokud jste vybrali více než dvě fotografie, které chcete prohodit, může být nutné kliknout na tlačítko několikrát, dokud nebude každá fotografie na požadované pozici.

Prohodit vybrané snímky

Můžete také kliknout prostředním tlačítkem myši nebo podržet myš či touchpad nad fotografií. Jako kurzor se zobrazí malá miniatura fotografie a nad všemi fotografiemi, které již byly přidány do fotoproduktu, se zobrazí tlačítko Přepnout obrázek. Chcete-li obrázky vyměnit, stačí kliknout na jinou fotografii, u které je také tlačítko Přepnout obrázek, a obrázky si vymění místa.

Přepnout obrázek

Odstranění obrázku z rámečku pro obrázky

Je možné odebrat pouze obsah obrázku bez odstranění rámečku s obrázkem. To provedete tak, že dvakrát kliknete na obrázek a pomocí klávesy DEL na klávesnici obrázek odstraníte. Obrázek bude odstraněn, ale rámeček obrázku zůstane zachován.