Režimy designu pro fotoknihy

Režimy navrhování fotoknih

Při navrhování fotoknihy nabízí počítaćový software různé režimy návrhu, ze kterých si můžete vybrat. Každý režim má specifický způsob zahájení návrhu produktu a poskytuje různé automatické nástroje pro rychlý a snadný návrh fotoknihy podle vašich potřeb. Všimněte si, že režimy návrhu jsou k dispozici také při navrhování kalendářů.

Po výběru produktu a nastavení možností materiálu vám software nabízí tři různé režimy návrhu. Podle toho, kolik času máte nebo chcete strávit navrhováním, si můžete vybrat z následujících možností:
Fotokniha v minutě, režim, který automaticky navrhne výrobek a umožňuje provádět změny, jakmile je výrobek navržen.
Režim pohodlného procesu návrhu, kdy se obrázky na stránky umisťují jeden po druhém s pomocí programu.
Režim prázdné šablony, v němž lze navrhnout výrobek od začátku bez jakékoli nápovědy nebo softwaru.
Režimy návrhu

Fotokniha v minutě

Tento režim je ideální, pokud chcete navrhnout fotoknihu co nejrychleji. Po výběru tohoto režimu se zobrazí okno s různými liniemi designu. Pomocí rozbalovací nabídky v levém horním rohu je můžete filtrovat podle kategorií. Každá linie designu aplikuje na fotoknihu objekty, jako jsou kliparty a pozadí, podle určitého stylu. Klepnutím na některou z nich ji vyberete.

Linie designu

Dalším krokem je výběr všech fotografií, které budou tvořit vaši fotoknihu. Ty budou automaticky umístěny podle zvolené linie návrhu. Po výběru fotografií se otevře nabídka umožňující zvolit počet stránek. Program provede doporučení na základě počtu dříve vybraných fotografií. Konkrétní počet stránek lze zvolit v rámečku ve spodní části. Po nastavení počtu stránek klepněte na tlačítko Vybrat. Stránky lze v případě potřeby později v návrháři přidat nebo odstranit.

Okno pro výběr stránek

Počítačový software zpracuje zvolené parametry a podle nich automaticky vytvoří fotoknihu. Po vytvoření je nutné zkontrolovat všechny stránky, abyste se ujistili, že vše odpovídá požadavkům, a provést případné změny.

Fotokniha vytvořená pomocí režimu V minutě

Přestože je fotokniha již navržena, je možné všechny již umístěné objekty a obrázky upravit, přidat další prvky nebo je odstranit. Můžete také přidat text kliknutím na tlačítko Přidat text v horní nabídce a změnit rozvržení otevřením nabídky Návrhy vpravo a výběrem jiného. Dokonce je možné změnit i designovou linii zobrazených rozvržení otevřením pole Linie designu a výběrem jiné.

Nabídka Stránky v dolní části umožňuje procházet stránky. Stránky označené červeně znamenají, že ještě nebyly zkontrolovány. Všechny stránky musí být zkontrolovány. V této nabídce Stránky můžete přidávat a odstraňovat stránky kliknutím na příslušná tlačítka vlevo. Můžete také změnit pořadí stránek tak, že vyberete stránku z nabídky v dolní části a přetáhnete ji na požadované místo, aniž byste pustili tlačítko myši.

Pohodlný proces návrhu

V tomto režimu se produkt navrhuje stránku po stránce pomocí softwarové nápovědy. Nabízí různé možnosti umístění obrázků na stránky a také návrhy rozvržení, které upravují již umístěné objekty. Po výběru tohoto režimu je třeba vybrat linii designu, na které budou návrhy rozvržení založeny. Dále vyberte počet stránek pro fotoknihu. Stránky lze později v návrháři přidávat nebo odebírat. Po výběru počtu stránek klikněte na tlačítko Vybrat. Návrhář otevře fotoknihu se zadanými specifikacemi a prázdnými stránkami připravenými k návrhu.

Možnosti umístění obrázků zobrazené pomocí režimu pohodlného procesu návrhu

Přetažením obrázku z levého sloupce se zobrazí tři možnosti vložení obrázku na stránky. Chcete-li vybrat jednu z těchto možností, přetáhněte obrázek na požadovanou možnost.

1. Nové rozvržení. Obrázek bude vložen do fotoknihy pomocí navrženého rozložení. Přitom se zohlední všechny obrázky a prvky, které již byly na stránce umístěny. Navzdory navrženému rozložení lze po použití této možnosti vybrat jiné rozložení z nabídky Návrhy. Obrázky se automaticky přizpůsobí novému rozvržení.

Možnost nového rozvržení vybraná pomocí režimu pohodlného procesu návrhu

2. Jako pozadí. Obrázek je umístěn jako pozadí ve fotoknize a jako takové se chová, přičemž zcela zakrývá obě stránky.

Obrázek umístěný jako pozadí pomocí režimu pohodlného procesu návrhu

3. Přidání beze změny rozvržení. Obrázek se umístí do fotoknihy na místo, kam je vhozen, aniž by se změnily již umístěné prvky. Musí být správně umístěn, a to buď ručně, nebo výběrem rozvržení z nabídky vpravo.

Obrázek přidaný beze změny rozvržení pomocí režimu pohodlného procesu návrhu

Pokud přetáhnete obrázek z levé nabídky na stránky s již umístěnými obrázky, zobrazí se nad nimi možnost Nahradit obrázek. Přetažením obrázku na tuto možnost se stávající obrázek nahradí novým.

Prázdná šablona

V tomto režimu musíte fotoknihu navrhnout vy od začátku. Pomocí mnoha nástrojů, které program nabízí, je možné přidávat obrázky, výplňové rámečky, texty, kliparty, pozadí a konfigurovat je podle potřeb. Upozorňujeme, že tento režim nenabízí žádné návrhy ani pomoc programu. Doporučujeme proto použít některý z ostatních režimů, abyste mohli využít návrhy a pomoc při umísťování obrázků na stránky a také využít veškerý potenciál, který nabízejí různé nástroje pro návrh, jež program poskytuje.

Speciální obaly

Obrázky a loga můžete přidávat na lesklé, matné obaly a obal z bílé umělé kůže. U ostatních speciálních obalů však lze přidávat pouze text a naše kliparty; obrazové soubory nelze vzhledem k povaze materiálu použít. Případně si můžete vybrat fotoknihu Professional Line s akrylovým obalem nebo obalem z broušeného kovu a přizpůsobit si tak obal podle svých představ.