Šablony e-mailů

Šablony e-mailů

Zde můžete vytvářet e-mailové šablony, které optimalizují komunikaci s kontakty, šetří čas a omezují opakované psaní.

Chcete-li vytvořit novou e-mailovou šablonu, jednoduše klikněte na tlačítko Přidat. Zobrazí se okno umožňující vytvořit novou e-mailovou šablonu:
Název: Zadejte název své e-mailové šablony. Tento název bude viditelný pouze pro vás a neuvidí ho vaše kontakty.
Text: Zde zadejte obsah své e-mailové šablony.
Po vyplnění polí klikněte na tlačítko Uložit. Vytvořená šablona se nyní zobrazí v nabídce Šablony e-mailů. Můžete si vytvořit tolik šablon, kolik potřebujete. Chcete-li v šabloně provést změny, jednoduše na ni klikněte a proveďte potřebné změny. Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit.

Okno Šablony e-mailů

Používání šablon e-mailů

E-mailové šablony můžete využít při sdílení galerie nebo projektu se svými kontakty. V části Nastavení sdílení se po výběru možnosti Sdílet s kontakty a výběru kontaktů, se kterými chcete sdílet, zobrazí okno, ve kterém můžete vybrat šablonu.

Výběr e-mailové šablony

Zde najdete okno označené jako E-mailové šablony. Po kliknutí na něj se zobrazí seznam dostupných e-mailových šablon, ze kterých si můžete vybrat. Jakmile si vyberete šablonu, její obsah automaticky vyplní pole Zpráva. Poté ji můžete podle potřeby upravit. Nezapomeňte kliknout na tlačítko Odeslat zprávu, čímž odešlete zprávu vybraným kontaktům.

 

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím:

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím: