Seznam úkolů

Seznam úkolů

Po prvním kliknutí na panel Prodej se zobrazí průvodce, který vám pomůže vyplnit všechny informace potřebné k nastavení účtu a začít prodávat své fotografie a vydělávat peníze.

Průvodce

Pokud jste nevyplnili některé kroky, zobrazí se v horní části nabídky panelu Prodej tlačítko Úkoly.

Ikona úkolů

Když na něj kliknete, zobrazí se seznam položek, které je třeba dokončit, abyste mohli začít prodávat své snímky. Informace, které již byly vyplněny, se zobrazí se zeleným zaškrtnutím. Informace, které je ještě třeba doplnit, budou mít šedou ikonu přesýpacích hodin, která upozorňuje, že je třeba je doplnit.

Seznam úkolů na panelu prodeje

Kliknutím na některou z těchto položek se automaticky dostanete na určený panel, kde můžete zadat příslušné údaje. Jakmile dokončíte každou položku v seznamu, všimnete si, že tlačítko Úkoly z nabídky panelu Prodej zmizí. To znamená, že váš účet je připraven začít prodávat a vydělávat peníze.

Panel prodeje bez seznamu úkolů