Skupinové galerie

Skupinové galerie

Kromě vytváření individuálních galerií můžete také vytvářet galerie pro skupinové obrázky, které jsou přístupné ze všech individuálních QR galerií. To umožňuje každému účastníkovi objednat skupinové fotografie. Chcete-li tuto funkci nastavit, klikněte na tlačítko Přidat a poté vyberte možnost Přidat novou skupinovou galerii. Tím se vytvoří skupinová galerie, do které můžete nahrát sdílené fotografie.

Skupinová galerie

Chcete-li do této skupinové galerie přidat snímky, otevřete ji kliknutím na Upravit. Jakmile se ocitnete uvnitř galerie, klikněte na Přidat, poté vyberte možnost Přidat obrázky a vyberte umístění, kde jsou uloženy skupinové fotografie, které chcete nahrát.

Ve výchozím nastavení zdědí skupinová galerie nastavení z nadřazené galerie. Všimněte si, že je možné nastavit jiná nastavení kliknutím na tlačítko Nastavení prodeje uvnitř skupinové galerie a zrušením zaškrtnutí Zdědit nastavení nadřazené galerie. Poté je třeba povolit její pořadí a nakonfigurovat její nastavení, což vám umožní nastavit jiný ceník, pokud si to přejete.