Správa projektů

Řízení projektů

Projekty můžete ukládat lokálně ve svém zařízení a v cloudu, pokud máte účet a jste přihlášeni. To vám umožní navrhovat produkty vlastním tempem nebo je ukládat pro budoucí objednávky.

Uložení projektu

Navržená fotokniha

V návrháři se po kliknutí na tlačítko Uložit v horní nabídce zobrazí okno, kde můžete zadat název projektu. Po napsání se po kliknutí na tlačítko Uložit projekt uloží lokálně do zařízení. Kliknutím na Uložit online se projekt uloží do cloudu Saal Cloud a bude přístupný z libovolného zařízení prostřednictvím online návrháře. Pro uložení online musíte mít účet a být přihlášeni.

Okno Uložit projekt

Pokud již byl projekt uložen, kliknutím na Uložit se zobrazí stejné okno s názvem přiděleným projektu. Opětovným kliknutím na Uložit uložíte provedené změny. Pokud dojde ke změně názvu, například přidáním čísla 02, uloží se kopie projektu s novým názvem, přičemž původní projekt zůstane nedotčen.

Všechny uložené projekty, ať už online, nebo místní, jsou k dispozici ve složce Projekty. Do této složky se dostanete z návrháře kliknutím na toto tlačítko v horní nabídce nebo při spuštění softwaru kliknutím na tlačítko Projects (Projekty) v pravé nabídce.

Složka Projects (Projekty)

V této složce lze spravovat všechny uložené projekty. Projekty je možné vyhledávat podle názvu pomocí pole Hledat v horní části. U každého projektu se zobrazí informace o produktu a název, pod kterým byl uložen. Možnosti správy každého projektu jsou zobrazeny vpravo.

Pokud byl projekt uložen do zařízení, zobrazí se tlačítko Uložit online. Pokud na něj po přihlášení kliknete, projekt se nahraje do cloudu a stav projektu se změní na Saal Cloud. To znamená, že kromě toho, že bude projekt uložen v zařízení, kde byl vytvořen, bude také uložen v cloudu, v účtu, ke kterému jste přihlášeni.

Více projektů uložených v nabídce Projekty

Kliknutím na ikonu koše napravo od projektu uložený projekt odstraníte jak lokálně, tak online.

Chcete-li projekt otevřít v návrháři, klikněte na samotný projekt nebo klikněte na tlačítko klíče vpravo od projektu.

Zálohování

Software umožňuje v případě potřeby přístup ke starším verzím uložených projektů. Za tímto účelem klikněte pravým tlačítkem myši na projekt ve složce Projekty. Zobrazí se nabídka s možnostmi, jako jsou Úpravy, Export, Odstranit a Záložní kopie. Po najetí na možnost Záložní kopie se zobrazí seznam dostupných záložních verzí spolu s příslušnými daty uložení. Kliknutím na záložní verzi ji otevřete v rozhraní Designer. Po úpravách doporučujeme upravenou verzi uložit pod jiným názvem pro budoucí použití.

Zobrazená záložní kopie

Export projektů

Projekt je možné exportovat jako náhled, aby jej bylo možné sdílet před tiskem, nebo exportovat soubor programu pro jeho spuštění na jiném zařízení. V programu na ploše klikněte na tlačítko Sdílet v horní nabídce a zobrazí se možnosti.

Kliknutí na tlačítko Sdílet, zobrazí se možnosti exportu

Export náhledu PDF

Tato možnost umožňuje exportovat verzi projektu ve formátu PDF, kterou lze sdílet jako náhled. Do souboru s náhledem PDF je možné přidat vodoznak. V nabídce Nastavení se pod položkou Vodoznak zobrazí textové pole. Pokud je povolena možnost PDF export: zobrazit vodoznak, text zadaný do textového pole vodoznaku se při exportu souboru PDF náhledu použije jako vodoznak. Upozorňujeme, že soubor náhledu PDF není soubor v plném rozlišení a je určen pouze k náhledu.

Aktivní možnost vodoznaku PDF

Exportovat projekt

Výběrem této možnosti se vyexportuje soubor SSWPR odpovídající programu. Tento soubor lze otevřít na jiném zařízení s nainstalovaným softwarem pro stolní počítače.

Tlačítko Exportovat projekt v nabídce Projekty

Ze složky Project (Projekt) lze také exportovat soubor SSWPR kliknutím na tlačítko Export project (Exportovat projekt) vpravo od projektu. Otevře se okno umožňující vybrat, kam a pod jakým názvem se má soubor SSWPR odpovídající projektu uložit.

Import projektu

Chcete-li importovat projekt, klikněte na tlačítko Import Project (Importovat projekt) v pravém horním rohu složky Project (Projekt) a vyberte soubor SSWPR, který chcete importovat. Po importu se projekt objeví v nabídce Projects (Projekty).