Vaše vyúčtování

Vaše vypořádání

Portál Saal Photo nedostává žádnou provizi z prodeje vašich snímků. To znamená, že zisk z prodeje vašich snímků připadá výhradně vám.

V případě digitálních souborů bude započtena absolutní cena, kterou jste stanovili, v případě fotografických produktů bude započtena v plné výši, snížená o náklady na vytvoření fotografického produktu.

Ukázka výpočtu

Pokud například náklady na produkt činí 100 € a vy se rozhodnete stanovit zisk ve výši 30 %, bude prodejní cena činit 130 € a váš zisk 30 €. Fotoportál neuplatňuje žádný poplatek.

Prodejní cena: 130 €
Náklady na výrobek: 100 €
Váš zisk: 30 €

Prodejce: V případě, že se jedná o prodejce, můžete si vybrat, zda chcete prodat produkt, který je v prodeji:
Pokud se navíc rozhodnete svůj účet povýšit na profesionální účet Saal Digital, získáte 35% slevu na všechny produkty. Pokračujeme-li v předchozím příkladu, pokud je cena produktu 100 € a vy si nastavíte zisk 35 %, takže prodejní cena bude 130 €, váš výdělek bude 65 €. To je 30 € ze zvoleného zisku a 35 € představující 35% slevu z vašeho účtu Saal Digital Professional.

Prodejní cena: 130 €
Náklady na produkt: 1,5 mil: 70 €
Váš zisk: 65 €

Výplata

Datum, kdy bude částka vašeho výdělku připsána na váš výplatní účet, naleznete v sekci Vaše vypořádání v rámci prodejního panelu. Tam také najdete všechny podrobné informace o svých výdělcích, seskupené podle měsíců.

Najdete zde přehled za každý měsíc a můžete si přímo stáhnout připsané částky.

Zisk bude připsán na způsob výplaty, který jste zadali v sekci Způsob výplaty v rámci Účtů.