Vaše vyúčtování

Vaše vyúčtování

Saal Photo Portal nedostává žádnou provizi z prodeje vašich snímků. To znamená, že zisk z prodeje vašich snímků připadá výhradně vám.

V případě digitálních souborů bude započtena absolutní cena, kterou jste stanovili, v případě fotografických produktů bude započtena v plné výši; v případě fotografických produktů bude započtena cena snížená o náklady na vytvoření fotografického produktu.

Ukázka výpočtu

Například pokud jsou náklady na produkt 100 a vy se rozhodnete stanovit zisk 30 %, bude prodejní cena 130 a váš zisk bude 30. Fotoportál neuplatňuje žádný poplatek.

Prodejní cena: 130
Náklady na výrobek: 30 000 Kč: 100
Váš zisk: 30

Program pro prodejce:
Pokud se navíc rozhodnete svůj účet upgradovat a stát se prodejcem, získáte 30% slevu na všechny produkty. Pokračujeme-li v předchozím příkladu, pokud je cena produktu 100 a vy si nastavíte zisk 30 %, takže prodejní cena bude 130, váš výdělek bude 60. To je 30 ze zvoleného zisku a 30 představující 30% slevu pro váš účet pro prodejce.

Prodejní cena: 130
Náklady na výrobek: 70
Váš zisk: 60

Výplata

Datum, kdy bude částka vašeho výdělku připsána na váš výplatní účet, najdete v sekci Vaše vyúčtování na panelu Prodej. Tam také najdete všechny podrobné informace o svých výdělcích, seskupené podle měsíců.

Najdete zde přehled za každý měsíc a můžete si přímo stáhnout připsané částky.

Zisk bude připsán na způsob výplaty, který jste zadali v sekci Způsob výplaty v rámci Účtů.