Tak získáte tu správnou barvu

Společnost Saal Digital používá systém správy barev kompatibilní s ICC. Barevné profily vložené do vašich souborů jsou rozpoznány a zohledněny při výrobě. Vaše soubory nikdy neupravujeme ani neprovádíme zbytečné optimalizace. Tím je zajištěno, že vaše soubory budou zpracovány přesně podle vašich představ.

Důležité: Zkalibrujte monitor a vypněte vylepšení obrazu, pokud je povoleno.

Optimální předpoklady pro tisk fotografií
Pouze kalibrací a profilováním monitoru dosáhnete nejlepších barev. Výsledek již můžete vidět na svém monitoru.

Jakou výhodu má správa barev?

Optimálního náhledu tisku dosáhnete pomocí přednastaveného monitoru a naší správy barev - "Co vidíte, to dostanete". V ideálním případě tato kombinace funguje tak dobře, že si téměř nevšimnete rozdílu mezi tím, co vidíte na monitoru, a skutečným fotografickým produktem.

To je však možné pouze v případě, že jsou v procesu reprodukce obrazu dodrženy všechny standardy.

Co pro vás může společnost Saal Digital udělat?

 • Každodenní opakovaná kalibrace zajišťuje, že profilované stroje pracují v malé odchylce.
 • Stav fotochemického procesu je denně kontrolován, aby se výkyvy vyrovnaly dříve, než ovlivní kvalitu fotografií.
 • Pro každý typ papíru, který dodáváme, máme k dispozici profil ICC.
 • Používáme software pro správu barev, který dokáže číst vložené barevné profily a převádět obrazová data pro správnou reprodukci barev na našich strojích. U souborů bez vložených profilů se jako výchozí barevný prostor používá sRGB.

Pozor: Vždy nám prosím posílejte soubory ve formátu JPG místo TIFF, aby bylo možné správně rozpoznat barevné profily!

Co je třeba udělat?

Osvětlení
Zajistěte, aby byl v místnosti dostatek světla. Jas a teplota barev by měly být co nejstálejší a reprodukovatelné. V ideálním případě by se mělo jednat o uzavřenou místnost bez oslnění, která není ovlivňována změnami denního světla.

Monitor
Správné přednastavení monitoru je nejdůležitějším předpokladem správy barev:

 • Jas monitoru by se měl pohybovat mezi 90 a
  120 cd/qm
  .
 • Teplota barev musí být nastavena na 5.000 Kelvinů (D50).
 • Gamma monitoru by měla být nastavena na hodnotu 2,2.

Monitor musí být kalibrován, aby zobrazoval správné barvy a jas.

Kalibrace monitoru pomocí kolorimetru
Profesionální správa barev na vysoké úrovni není možná bez správného hardwaru. Na trhu je mnoho cenově dostupných kolorimetrů, které odvádějí dobrou práci. Někteří prodejci nabízejí kolorimetr s doplňkovým softwarem, který umožňuje vytvořit ICC profil monitoru. To může být dobrou alternativou k nákupu nového a drahého monitoru.

Navrhnout nyní
Navrhnout nyní