Prohlášení o ochraně osobních údajů pro výběrové řízení

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce údajů

1.1 Vážíme si vaší návštěvy a děkujeme za váš zájem. V následujícím textu vás informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji při využívání naší nabídky. Osobními údaji jsou všechny údaje, pomocí kterých vás lze osobně identifikovat.

1.2 Správcem údajů odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Saal Digital Fotoservice GmbH, Zeppelinstraße 36, 91187 Röttenbach, Německo, e-mail: asistence@saal-digital.cz. Správce údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s dalšími osobami rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Příjemcem veškerých osobních údajů je Saal Digital Fotoservice GmbH. K předání třetím osobám nedochází, pokud není uvedeno jinak. Údaje budou předávány třetím stranám, pokud k tomu budeme ze zákona nebo na základě smlouvy povinni. Pokud údaje předáváme třetím stranám, můžete to zjistit z příslušných pododdílů tohoto prohlášení o ochraně údajů (např. správce expedičních služeb). Kromě toho využíváme také smluvní zpracovatele. Pokud jsou osobní údaje předávány v rámci zpracování objednávek, děje se tak na základě smlouvy o zpracování objednávek v souladu s čl. 28 GDPR. Pokud se zpracovatel nachází v nečlenském státě EU (třetí země), zajišťujeme, aby byly zavedeny vhodné záruky v souladu s čl. 44 a násl. nařízení GDPR.

2) Sběr dat při návštěvě naší webové stránky

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu osobních údajů a jiného důvěrného obsahu (např. objednávky či dotazy na správce údajů) používá tato webová stránka SSL, příp. TLS šifrování. Šifrované připojení poznáte pomocí znaků „https://“ a symbolu zámku ve Vašem adresním řádku prohlížeče.

V případě pouhého informativního využití naší webové stránky, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám jiným způsobem neposkytnete informace, shromážďujeme pouze ty údaje, které přenáší Váš prohlížeč na náš server (tzv. „protokoly serveru“). Při návštěvě našeho webu shromažďujeme následující informace, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení webových stránek:

- naše navštívená webová stránka
- datum a čas v době přístupu
- množství dat odeslaných v bajtech
- zdroj / odkaz, ze kterého jste se dostali na webovou stránku
- použitý prohlížeč
- použitý operační systém
- použitá IP adresa v anonymní podobě

Zpracování je prováděno v souladu s DPRG, čl. 6 odst. 1 písm. f na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Údaje nebudou předány nebo jinak využity žádnou třetí stranou. Vyhrazujeme si však právo zpětně kontrolovat protokoly serveru, pokud budou konkrétní důkazy poukazovat na nezákonné použití.

3) Cookies

Aby byla návštěva našeho webu na pohled atraktivní a aby bylo možné využít určité funkce, používáme na různých stránkách tzv. cookies . Jedná se o krátké textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači. Některé soubory cookies, které používáme, jsou smazány na konci relace prohlížení, tedy po uzavření prohlížeče (tzv. krátkodobé cookies). Ostatní cookies zůstávají ve Vašem počítači a umožňují nám nebo naší partnerské společnosti (tzv. cookies třetí strany) rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší příští návštěvě (dlouhodobé cookies). Pokud jsou cookies přítomny, shromažďují a zpracovávají určité informace o uživateli, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze, stejně jako údaje o IP adrese. Dlouhodobé cookies jsou automaticky vymazány po uplynutí stanové doby, která se může lišit v závislosti na cookies.

V některých případech se cookies používají ke zjednodušení procesu objednávání díky uložení nastavení (např. zapamatováním obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu).

V případě, že i osobní údaje jsou zpracovávány jednotlivými cookies, které jsme implementovali, zpracování je prováděno v souladu s DPRG čl. 6 odst. 1 písm. b pro splnění smlouvy, nebo v souladu s DPRG čl. 6 odst. 1 písm. f  pro zachování našich oprávněných zájmů o nejlepší možnou funkčnost webových stránek, stejně tak jako prozákaznický a efektivní design webové stránky při její návštěvě.

Za určitých okolností spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají vytvářet naše nabídky na internetu tak, aby byly pro Vás zajímavější. Z tohoto důvodu dochází během Vaší návštěvy našich webových stránek k uložení cookies také od partnerských společností (cookies třetí strany) na Vašem pevném disku. V případě, že budeme spolupracovat s uvedenými reklamními partnery, budete individuálně a jednotlivě informováni o používání těchto cookies a také o rozsahu shromážděných informací v následujících odstavcích.

Vezměte prosím na vědomí, že můžete nastavit Váš prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a mohli se tak jednotlivě rozhodnout o jejich přijetí, případně vyloučit jejich přijetí  jen pro určité případy nebo všeobecně. Každý prohlížeč spravuje nastavení cookies jiným způsobem. Toto je popsáno v nápovědě každého prohlížeče, kde Vám bude vysvětleno, jak můžete změnit nastavení cookies.

4) Zpracování údajů pro plnění smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR jsou osobní údaje dále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete za účelem plnění smlouvy. Údaje, které jsou shromažďovány, závisí na tom, které údaje jsou pro zpracování smlouvy nezbytné. Obecně se jedná o jméno, příjmení, ulici, číslo domu, poštovní směrovací číslo, obec, e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně titul a název společnosti. V jednotlivých případech také bankovní údaje, předmět objednávky a obrazové údaje.

V tomto případě budou vaše údaje zpracovávány po dobu trvání stávajícího smluvního vztahu za účelem plnění smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu budou vaše údaje námi uchovávány po dobu dalších 3 let na základě oprávněného zájmu. Pokud existují zákonné archivační lhůty, vychází konečná doba uložení z příslušných specifikací.

Vaše obrazové údaje jsou automaticky ukládány v Německu po dobu 30 dnů od nahrání za účelem vytvoření fotografických produktů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Obrazové údaje budou použity pouze pro tento účel a nebudou předány třetím stranám. Po dokončení a doručení vaší objednávky budou obrazové údaje uchovávány pro účely výroby po dobu až 4 týdnů za účelem vyřízení případných reklamací nebo dodatečných objednávek. V případě reklamace se tato doba prodlužuje o další 4 týdny.

5) Navázání kontaktu

Při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou shromažďovány osobní údaje. Shromažďují se titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa a volitelně telefonní číslo, číslo objednávky a nahrané obrázky. V závislosti na formuláři nebo tématu jsou shromažďovány další informace, jak je patrné z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně za účelem zodpovězení vaší žádosti nebo kontaktování a související technické správy. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je cílem vašeho kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. V takovém případě budeme vaše údaje zpracovávat po dobu trvání existujícího smluvního vztahu, který je nezbytný pro plnění smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu s vámi budeme vaše údaje uchovávat po dobu dalších 3 let na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud existují zákonné archivační lhůty, vychází konečná doba uložení z příslušných specifikací.

5.1 Zpracování údajů pro výběrové řízení

5.1.1 Účel a právní základ

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů) budou Vaše údaje předány našemu personálnímu oddělení prostřednictvím  formuláře s žádostí o pracovní místo v rámci každé nabízené pracovní pozice, abychom Vás mohli považovat za kandidáta pro inzerovanou pozici.

5.1.2 Shromážděná data

 • oslovení
 • jméno
 • příjmení
 • ulice a číslo domu
 • PSČ a město
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo (nepovinné)
 • představa o platu
 • nejbližší možný termín nástupu
 • nahrání podkladů k žádosti o místo

5.1.3 Doba uchovávání údajů

Vaše údaje budou smazány nepozději po 6 měsících od uzavření výběrového řízení, pokud to nebude v rozporu se zákonnou lhůtou pro archivaci.

6) Použití vašich údajů pro přímou reklamu

Údaje o vašich objednávkách a chování při používání newsletteru a webových stránek budeme analyzovat, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší obsah. Může se jednat například o informace o cenách nebo informace o nových produktech, které mohou být předávány jako oznámení e-mailem nebo jako příbalový leták.

6.1 Přihlášení k odběru našeho e-mailového zpravodaje

Pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového zpravodaje, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších případně údajů je dobrovolné a slouží k tomu, abychom vás mohli osobně oslovit. Pro zasílání newsletteru používáme tzv. double opt-in postup. To znamená, že vám e-mailový newsletter zašleme až poté, co nám výslovně potvrdíte, že se zasíláním newsletteru souhlasíte. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail, ve kterém vás požádáme, abyste kliknutím na příslušný odkaz potvrdili, že si přejete dostávat budoucí zpravodaje.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Při registraci k odběru newsletteru ukládáme vaši IP adresu zadanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a datum a čas registrace, abychom mohli později vysledovat případné zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromažďujeme při registraci k odběru newsletteru, budou použity výhradně za účelem oslovení v reklamě prostřednictvím newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného v newsletteru nebo zasláním zprávy výše uvedenému správci údajů. Po vašem odhlášení bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho distribučního seznamu newsletteru, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo použít údaje nad jejich rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

6.2 Zasílání e-mailového zpravodaje stávajícím zákazníkům

Pokud jste nám při nákupu zboží nebo služeb poskytli svou e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo pravidelně vám e-mailem zasílat nabídky na podobné zboží nebo služby z našeho sortimentu. V souladu s článkem 7 odst. 3 UWG (zákon proti nekalé soutěži) k tomu od vás nepotřebujeme získat zvláštní souhlas. V tomto ohledu se zpracování údajů provádí výhradně na základě našeho oprávněného zájmu na personalizované přímé reklamě podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud jste původně vyjádřili nesouhlas s použitím vaší e-mailové adresy pro tento účel, nebudeme vám e-mail zasílat. Jste oprávněni kdykoli s účinností do budoucna vznést námitku proti používání vaší e-mailové adresy pro výše uvedený reklamní účel, a to oznámením správci údajů uvedenému na začátku. Za to musíte uhradit pouze náklady na přenos podle základních tarifů. Po obdržení vaší námitky bude používání vaší e-mailové adresy pro reklamní účely okamžitě ukončeno.

7) Zpracování dat pro zpracování objednávek

7.1 Při zpracování vaší objednávky spolupracujeme s několika poskytovateli služeb, kteří nám zcela nebo částečně pomáhají při plnění uzavřených smluv. Některá osobní data jsou těmto poskytovatelům služeb předávána v souladu s následujícími informacemi. Námi shromážděné osobní údaje budou předány přepravní společnosti pověřené doručením v rámci zpracování smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro doručení zboží. Vaše platební údaje předáme pověřené úvěrové instituci v rámci zpracování platby, pokud je to nezbytné pro zpracování platby. V případě využití poskytovatelů platebních služeb vás o tom níže výslovně informujeme. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

7.2 Využívání poskytovatelů platebních služeb

-Paypal
Nabízíme platby prostřednictvím služby Paypal. Platbu provádí společnost PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal"). Další informace o zákonech na ochranu osobních údajů naleznete v prohlášení společnosti PayPal o ochraně osobních údajů: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full

- Computop
Nabízíme platbu kreditní kartou. Platbu provádí společnost Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, Německo. Další informace o zákoně o ochraně osobních údajů, včetně informací o používaných úvěrových agenturách, naleznete v prohlášení společnosti Computop o ochraně osobních údajů: https://computop.com/uk/data-protection.

- Novalnet AG
Nabízíme platbu prostřednictvím služby iDeal. Platbu provádí společnost Novalnet AG, Zahlungsinstitut (ZAG), Feringastraße 4, 85774 Unterföhring, Německo. Další informace o zákoně o ochraně osobních údajů, včetně informací o používaných úvěrových agenturách, naleznete v prohlášení společnosti Novalnet o ochraně osobních údajů: https://www.novalnet.com/privacy-policy/.

8) YouTube (videa)

Na tyto webové stránky jsme integrovali komponenty YouTube. Provozovatelem YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatně zveřejňovat videoklipy a ostatním uživatelům je prohlížet, hodnotit a komentovat, rovněž bezplatně. YouTube umožňuje zveřejňovat všechny typy videí, proto jsou prostřednictvím tohoto internetového portálu přístupné kompletní filmové a televizní pořady, ale také hudební videoklipy, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli. Pokaždé, když vyvoláte jednu z jednotlivých stránek tohoto portálu, kterou provozujeme a na které je integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč ve vašem IT systému automaticky vyzván příslušnou komponentou YouTube ke stažení reprezentace příslušné komponenty YouTube z YouTube. Další informace o službě YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/. V rámci tohoto technického postupu získávají YouTube a Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek jste navštívili. pokud jste současně přihlášeni na YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek jste navštívili, když vyvoláte podstránku, která obsahuje video YouTube. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují je k vašemu účtu YouTube.

YouTube a Google vždy obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci o tom, že jste navštívili naše webové stránky, pokud jste přihlášeni na YouTube současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje bez ohledu na to, zda kliknete na video YouTube, či nikoli. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace předávány službám YouTube a Google, můžete tomu zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Tyto operace zpracování jsou prováděny pouze v případě, že jste k nim dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti YouTube si můžete prohlédnout na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

9) Marketing

9.1 Google Ads (sledování konverzí) a remarketing

Na těchto webových stránkách využíváme službu sledování konverzí a remarketing Google Ads, kterou provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Ads je online reklamní systém, který nám umožňuje propagovat a optimalizovat naše služby a produkty.

Prostřednictvím služby Google Ads Conversion Tracking and Remarketing jsme schopni sledovat konkrétní akce uživatelů, ke kterým dochází po kliknutí na naši reklamu Google Ads. Tento nástroj nám umožňuje měřit účinnost našich reklamních kampaní, vyhodnocovat úspěšnost různých reklamních opatření a zlepšovat naše webové stránky spolu s našimi reklamními aktivitami.

Reklamy se zobrazují na základě vyhledávacích dotazů na webových stránkách reklamní sítě Google. Kromě toho používáme pro reklamy ve vyhledávání seznamy pro remarketing reklam. To nám umožňuje přizpůsobit reklamní kampaně ve vyhledávání uživatelům, kteří již dříve navštívili naše webové stránky. Prostřednictvím těchto služeb můžeme kombinovat naše reklamy s určitými vyhledávacími výrazy nebo zobrazovat reklamy pro předchozí návštěvníky, například reklamy na služby, které si návštěvníci prohlíželi na našich webových stránkách. Proto můžeme zobrazovat reklamu založenou na zájmech uživatelů na jiných webových stránkách v rámci reklamní sítě Google (jako "reklamy Google" v rámci vyhledávání Google nebo na jiných webových stránkách).

Během každé návštěvy našich webových stránek, na kterých je integrována součást Google Ads, jsou shromažďovány informace o akcích, které provádíte, a předávány společnosti Google za účelem vyhodnocení relevance a účinnosti našich reklam. Pokud jste současně přihlášeni ke službě Google, jsou tyto informace přímo spojeny s vaším účtem Google.

Pro sledování konverzí se ve vašem zařízení ukládají soubory cookie, jejichž platnost vyprší po 30 dnech. Proti ukládání údajů při sledování konverzí máte možnost vznést námitku tím, že v nastavení prohlížeče zakážete používání souborů cookie.

Používání sledování konverzí a remarketingu Google Ads se provádí pouze s vaším výslovným souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

9.2 DoubleClick

Tyto webové stránky obsahují komponenty DoubleClick společnosti Google. DoubleClick je značka společnosti Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), pod kterou se prodávají speciální online marketingová řešení pro reklamní agentury a vydavatele.

Služba DoubleClick by Google přenáší údaje na server DoubleClick při každé impresi i při kliknutí nebo jiných aktivitách. Každý z těchto přenosů dat vyvolá požadavek na soubor cookie ve vašem prohlížeči. Pokud prohlížeč tento požadavek přijme, DoubleClick nastaví soubor cookie ve vašem IT systému. Účelem souboru cookie je optimalizace a zobrazování reklamy. Soubor cookie se používá mimo jiné k zobrazování a zobrazování reklamy relevantní pro uživatele a k vytváření zpráv o reklamních kampaních nebo k jejich zlepšování. Dále se soubor cookie používá k zamezení vícenásobného zobrazení stejné reklamy.

DoubleClick používá ID souboru cookie, které je nutné pro zpracování technického postupu. ID souboru cookie je potřebné například k zobrazení reklamy v prohlížeči. DoubleClick může ID souboru cookie použít také k zaznamenání toho, které reklamy již byly v prohlížeči zobrazeny, aby se zabránilo duplicitnímu umístění. ID souboru cookie dále umožňuje společnosti DoubleClick zaznamenávat konverze.

Soubor cookie společnosti DoubleClick neobsahuje žádné osobní údaje. Soubor cookie DoubleClick však může obsahovat další identifikátory kampaně. Identifikátor kampaně slouží k identifikaci kampaní, se kterými jste již byli v kontaktu.

Pokaždé, když vyvoláte některou z jednotlivých stránek těchto webových stránek, které provozujeme a na kterých je integrována komponenta DoubleClick, způsobí internetový prohlížeč ve vašem IT systému, že příslušná komponenta DoubleClick předá společnosti Google údaje pro účely online reklamy a vyúčtování provizí. V rámci tohoto technického procesu získává společnost Google poznatky o údajích, které používá také k vytváření výkazů provizí. Google může mimo jiné sledovat, že jste na našich webových stránkách klikli na určité odkazy.

Nastavení souborů cookie společnosti DoubleClick a našich webových stránek můžete kdykoli zabránit tím, že odpovídajícím způsobem upravíte nastavení svého internetového prohlížeče. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Tyto operace zpracování jsou prováděny pouze v případě udělení výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti DoubleClick by Google si můžete prohlédnout na adrese: https://policies.google.com/?hl=en.

9.3 Microsoft Ads (dříve Bing Ads)

Na těchto webových stránkách jsme integrovali reklamní komponenty společnosti Microsoft. Microsoft Advertising provozuje společnost Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521.

Microsoft Advertising je online reklamní systém, který nám umožňuje propagovat a optimalizovat naše služby a produkty. Prostřednictvím služby Microsoft Advertising, konkrétně nástroje Conversion and Tracking Tool, jsme schopni sledovat určité akce uživatelů, ke kterým dochází po kliknutí na naši reklamu Microsoft Bing.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto webu, které provozujeme a na kterých je integrována součást Microsoft Advertising, jsou shromažďovány informace o akcích, které jste provedli, a předávány společnosti Microsoft za účelem vyhodnocení relevance a účinnosti našich reklam. Společnost Microsoft a my můžeme identifikovat, že někdo kliknul na reklamu, byl přesměrován na naši online nabídku a dostal se na předem určenou cílovou stránku (tzv. konverzní stránku).

Dále můžeme pomocí remarketingových seznamů vytvořených na základě aktivit návštěvníků na našich webových stránkách segmentovat cílové skupiny a na základě těchto segmentů pak optimalizovat naše reklamní kampaně v Bingu.

Tyto procesy jsou prováděny pouze v případě, že jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Pokud se nechcete účastnit procesu sledování reklam Bing, můžete v nastavení prohlížeče deaktivovat potřebné nastavení souboru cookie nebo použít stránku Microsoft opt-out: choice.microsoft.com/en-GB/opt-out.

Další informace o ochraně údajů a souborech cookie používaných službou Microsoft Bing Ads naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft na adrese: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

Společnost Microsoft uchovává údaje po dobu maximálně 180 dní.

9.4 Meta

Na našich webových stránkách využíváme "Meta Conversion Tracking Pixel" a také "Custom Audience Pixel", které poskytuje společnost Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (Facebook)).

Meta Conversion Tracking Pixel nám umožňuje sledovat chování uživatelů poté, co byli kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky, a měřit tak účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu.

Pixel Custom Audience je malý kus kódu v jazyce JavaScript, který je integrován do všech našich webových stránek a nabízí různé funkce pro odesílání událostí specifických pro aplikaci a údajů definovaných uživatelem společnosti Facebook. Tento pixel používáme k zaznamenávání informací o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Pixel zachycuje a odesílá společnosti Facebook informace o nastavení prohlížeče uživatele, zaheslovanou verzi Facebook ID a navštívenou adresu URL. To nám umožňuje opětovně cílit naše návštěvníky pro reklamní účely pomocí reklam na Facebooku vytvořením reklamy zaměřené na publikum.

Takto shromážděné údaje jsou pro nás anonymní, tj. nevidíme osobní údaje jednotlivých uživatelů. Tyto údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook, a proto vás na základě našich znalostí informujeme. Společnost Facebook může tyto údaje propojit s vaším účtem na Facebooku a také je použít pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů společnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Společnosti Facebook a jejím partnerům můžete povolit umisťování reklam na Facebooku i mimo něj. Pro tyto účely může být ve vašem počítači uložen také soubor cookie.

Tyto procesy jsou prováděny pouze v případě, že jste udělili svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Proti shromažďování vašich údajů pomocí Facebook Pixel nebo proti používání vašich údajů pro zobrazování reklam na Facebooku můžete vznést námitku na následující adrese: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Vhodnost předávání údajů do třetí země, USA, zajišťujeme souhlasem se standardními smluvními doložkami EU.

10) Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited (https://about.google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované profily používání a používají se soubory cookie (viz bod „Soubory cookie“). Informace generované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek, jako např.

 1. typ/verze prohlížeče,
 2. používaný operační systém,
 3. URL odkazu (dříve navštívená stránka),
 4. název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa) a
 5. čas požadavku na server,

jsou přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Tyto informace jsou využívány k vyhodnocování používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu pro účely průzkumu trhu a návrhu těchto internetových stránek v souladu s požadavky. Tyto informace mohou být také předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí strany naším jménem. Vaše IP adresa nebude v žádném případě sloučena s jinými údaji společnosti Google. IP adresy jsou anonymizovány tak, aby nebylo možné jejich přiřazení (maskování IP).

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Tyto operace zpracování budou prováděny pouze v případě, že jste k nim udělili výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ.

Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (vč. vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs).

Alternativně k doplňku prohlížeče, zejména pro prohlížeče na mobilních zařízeních, můžete sběru dat službou Google Analytics zabránit také kliknutím na následující odkaz: Deaktivovat službu Google Analytics. Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Soubor cookie opt-out je platný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky a je uložen ve vašem zařízení. Pokud soubory cookie v tomto prohlížeči vymažete, musíte soubor cookie opt-out znovu nastavit.

Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics si můžete prohlédnout na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

11) Správce značek Google

Používáme službu Google Tag Manager od společnosti Google. „Google“ je skupina společností a skládá se ze společnosti Google Ireland Ltd (poskytovatel služby), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, jakož i Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a dalších přidružených společností Google LLC.

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek. Google Tag Manager je pomocnou službou a sám zpracovává osobní údaje pouze pro technicky nezbytné účely. Google Tag Manager se stará o načítání dalších komponent, které zase mohou shromažďovat údaje. Google Tag Manager k těmto údajům nepřistupuje.

Tyto operace zpracování se provádějí výhradně v případě udělení výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Další informace o Google Tag Manageru, jakož i zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

12) Analytika

12.1 Hotjar

Na těchto webových stránkách jsme integrovali komponenty Hotjar pro statistické vyhodnocování údajů o návštěvnících. Provozující společností je Hotjar Limited, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.

Hotjar je nástroj pro analýzu a zpětnou vazbu, který analyzuje chování a zpětnou vazbu uživatelů na našich webových stránkách. Pomocí různých nástrojů, jako jsou Heatmaps, Conversion Funnels a Surveys, můžeme zachytit informace, jako je chování při klikání, rolování a další interakce návštěvníků na našich webových stránkách. Pomocí aplikace Hotjar můžeme zlepšovat a optimalizovat naše webové stránky a nabídky. Další informace o funkcích aplikace Hotjar naleznete na adrese Hotjar.

Při návštěvě našich webových stránek shromažďuje služba Hotjar informace o vašem uživatelském chování, např. které stránky navštívíte, jak dlouho na stránce zůstanete a jaké akce provedete. Shromažďovány jsou také technické údaje, jako je anonymizovaná IP adresa, velikost obrazovky a informace o prohlížeči. Tyto údaje jsou anonymizovány a nikdy nejsou sdíleny přímo se společností Hotjar.

Tyto činnosti zpracování jsou prováděny pouze v případě, že jste k nim dali výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Shromažďování údajů společností Hotjar můžete deaktivovat na stránce pro odhlášení společnosti Hotjar. zde a zvolením možnosti Deaktivovat službu Hotjar. Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Hotjar naleznete na adrese Ochrana osobních údajů Hotjar.

Hotjar ukládá shromážděná data po dobu 365 dnů. Po uplynutí této doby se data automaticky odstraní.

12.2 Microsoft Clarity

Na těchto webových stránkách jsme integrovali komponenty Microsoft Clarity. Provozující společností je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Clarity je nástroj pro analýzu webu, který zpracovává údaje, včetně přenosu údajů do USA, kde neexistuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Společnost Microsoft používá standardní smluvní doložky, aby zajistila soulad s evropskými standardy ochrany údajů.

Při každém přístupu na stránku našeho webu s komponentami Microsoft Clarity je zahájeno zpracování údajů společností Microsoft. Společnost Microsoft může získávat, zpracovávat a používat informace o používání našich webových stránek pro analýzu chování uživatelů. To může zahrnovat informace, jako je chování při klikání, chování při rolování a další interakce návštěvníků na našich webových stránkách. Další informace o zpracování dat společností Microsoft Clarity naleznete v prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů, které je k dispozici zde:.

Zpracování se provádí pouze s vaším výslovným souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Další informace o standardních smluvních doložkách společnosti Microsoft naleznete zde. Používání služby Microsoft Clarity s sebou nese rizika vyplývající z předávání údajů do zemí bez odpovídající úrovně ochrany údajů v EU, společnost Microsoft se však zavazuje dodržovat evropské standardy ochrany údajů.

Společnost Microsoft uchovává shromážděné údaje po dobu 30 dnů. Po uplynutí této doby jsou data automaticky vymazána.

12.3 Kamera UX

Do naší aplikace jsme integrovali komponenty UX Cam, které slouží k analýze chování uživatelů. Provozující společností je UXCam GmbH, Badstraße 20, 13357 Berlin, Německo.

UX Cam je analytický nástroj, který nám pomáhá pochopit, jak uživatelé s naší aplikací pracují. Pomocí UX Cam můžeme naši aplikaci vylepšovat a optimalizovat pro lepší uživatelský zážitek. Více informací o funkcích UX Cam naleznete na adrese UX Cam.

Pokud se rozhodnete používat naši aplikaci, shromažďujeme následující údaje, abychom mohli poskytovat naše služby: Každému uživateli je přiřazeno jedinečné a konzistentní náhodné pseudoID, které slouží ke sledování jeho interakcí s aplikací. Shromažďujeme informace o typu, verzi, modelu a operačním systému zařízení, které koncový uživatel používá. Kromě toho shromažďujeme informace o zemi, ze které uživatel k aplikaci přistupuje, ale neshromažďujeme konkrétní informace o poloze nad rámec úrovně země. Pomocí kamery UX Cam sledujeme obrazovky, které koncový uživatel v aplikaci navštíví, a zaznamenáváme interakce koncového uživatele v aplikaci, včetně akcí na obrazovce (například klepnutí a posunutí) a gest.

Tyto činnosti zpracování probíhají na základě našich oprávněných zájmů na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněným zájmem, který sledujeme, je zlepšování a optimalizace aplikace ve prospěch všech uživatelů aplikace.

UX Cam uchovává shromážděné údaje po dobu 365 dnů. Po uplynutí této doby jsou údaje automaticky vymazány.

13) Práva subjektu údajů

13.1 Platný zákon o ochraně osobních údajů vám přiznává komplexní práva subjektů údajů (právo na informace a zásah) vůči správci údajů při zpracování vašich osobních údajů, o kterých vás informujeme níže:

- Právo na informace podle čl. 15 GDPR: Máte zejména právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme, k účelům zpracování, kategoriím zpracovávaných osobních údajů, příjemcům nebo kategoriím příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uložení nebo plánované době uložení, kritériím pro určení doby uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, stížnost k dozorovému úřadu, původ vašich údajů, pokud nebyly získány od vás, existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o použité logice a rozsahu týkajícím se vaší osoby a požadovaných účincích takového zpracování, jakož i vaše právo být informován o zárukách poskytovaných v souladu s článkem 46 GDPR pro předávání vašich údajů do třetích zemí;

právo na opravu podle článku 16 GDPR: Máte právo na okamžitou opravu nesprávných údajů, které se vás týkají, a/nebo na doplnění vašich neúplných údajů, které uchováváme;

- Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR: Máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud jsou splněny požadavky čl. 17 odst. 1 GDPR. Toto právo se však neuplatní zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;

- Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud je ověřena přesnost vašich údajů, které jsou předmětem sporu, pokud odmítnete vymazat vaše údaje z důvodu nepřípustného zpracování údajů a místo toho požadujete omezení zpracování vašich údajů, pokud potřebujete vaše údaje k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, poté, co tyto údaje po dosažení účelu již nepotřebujeme, nebo pokud jste podali námitku z důvodů vaší konkrétní situace, pokud ještě není jasné, zda převažují naše oprávněné důvody;

- Právo na informace podle čl. 19 GDPR: Pokud jste uplatnili své právo na to, aby správce údajů provedl opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je povinen o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být o těchto příjemcích informováni.

- Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR: Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, aktuálním a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné;

- Právo odvolat souhlas udělený podle čl. 7 odst. 3 GDPR: Máte právo kdykoli odvolat jednou udělený souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucna. V případě odvolání souhlasu dotčené údaje neprodleně vymažeme, pokud se další zpracování nemůže opírat o právní základ pro zpracování bez souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Odvolání lze provést zprávou na kontaktní údaje odpovědné osoby;

- Právo na odvolání podle článku 77 GDPR: Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týká, je v rozporu s GDPR, máte právo se odvolat k dozorovému úřadu, zejména v členském státě, kde máte bydliště, kde pracujete nebo kde máte podezření na porušení, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

13.2 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

POKUD V RÁMCI ZOHLEDNĚNÍ ZÁJMŮ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO PŘEVAŽUJÍCÍHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA Z DŮVODŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE.

POKUD UPLATNÍTE SVÉ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT. VYHRAZUJEME SI VŠAK PRÁVO NA DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ, POKUD PROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ DŮVODY HODNÉ OCHRANY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY. MŮŽETE UPLATNIT ROZPOR, JAK JE POPSÁNO VÝŠE.

POKUD UPLATNÍTE SVÉ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME ZPRACOVÁVAT DOTČENÉ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.

14) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se řídí příslušnou zákonnou dobou uchovávání (např. obchodní a daňová doba uchovávání). Po uplynutí této doby budou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou nezbytné pro plnění nebo zahájení smlouvy a/nebo pokud již neexistuje žádný oprávněný zájem na dalším uchovávání z naší strany.

15) Změny prohlášení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo příležitostně upravit toto prohlášení o ochraně údajů tak, aby vždy odpovídalo aktuálním právním požadavkům, nebo provést změny našich služeb v prohlášení o ochraně údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové prohlášení o ochraně osobních údajů pak bude platit pro vaši další návštěvu.

16) Použitelnost

Tento překlad má pouze informativní charakter a není právně závazným dokumentem. Původní ustanovení jsou uvedena v originálním německém znění.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

THALES Rechtsanwälte.Datenschutz
Dr. Christian Szidzek & Partner
Prymstraße1
97070 Würzburg
E-mail: info@thales-datenschutz.de

Dozorový úřad

LDA Bayern
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach

Stav: 26.10.2023

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím:

Vaše nastavení jazyka neodpovídá jazyku těchto webových stránek. Zvolte prosím: