1. Smlouva
Smlouva o výrobě fotografických produktů je uzavřena mezi společností Saal Digital Fotoservice GmbH  (Saal-Digital) a zákazníkem tehdy, pokud společnost Saal-Digital obdrží objednávku přes designový program, webshop nebo aplikaci a zasláním potvrzení objednávky obdrží během 5 dnů smlouvu. Dodatečně bude zasláno i potvrzení o odeslání. Zde platí informace našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. 2. Ceny, platební podmínky
Poplatek, který zákazník zaplatí společnosti Saal-Digital za vyrobení fotoproduktů, je určen cenami společností Saal Digital platnými v okamžiku uzavření smlouvy. Ceny zahrnují DPH, pokud není uvedeno jinak. Náklady na doručení jsou vypočítány dodateně podle skupiny produktů a místa určení.

3. Dodání a místo plnění
Společnost Saal-Digital doručuje fotografické produkty na adresu uvedenou v objednávce. Za doručení se účtují náklady na dopravu. O výši přepravních nákladů je zákazník informován při objednávce. Pokud během přepravy vznikne povinnost platit daně nebo clo, tyto náklady ponese zákazník. Společnost Saal-Digital je oprávněna doručovat dílčí zásilky. Místem výkonu je sídlo společnosti Saal-Digital.

4. Platba
Fotorodukty zůstávají vlastnictvím společnosti Saal-Digital, dokud není obdržena platba v plné výši. Platba se provádí výhradně bezhotovostním způsobem, který zákazník uvedl v objednávce. Faktury jsou zasílány přes e-mail ve formě PDF.

5. Právo na odstoupení a vrácení
Právo na odstoupení od smlouvy podle  § 312g odst. 2 č. 1 německého občanského zákoníku se nevztahuje na smlouvy uzavřené na dálku podle § 312g odst. 2 č. 1 německého občanského zákoníku pro dodání zboží, které je vyrobeno dle specifikací zákazníka nebo je jasně přizpůsobeno osobním potřebám. 6. Ručení
Společnost Saal-Digital odpovídá za škody v případě porušení podstatných smluvních povinností, absence oprávněných vlastností a nároků zákazníka podle zákona o odpovědnosti za výrobek. Společnost Saal-Digital navíc nese odpovědnost za škody v případě záměrné nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti Saal-Digital a jejích zástupců. Společnost Saal-Digital nenese odpovědnost za nepřímé, následné nebo netypické škody jakéhokoli druhu. To se týká i náhrad ušlého zisku, ušlé možnosti použití nebo nehmotného majetku.

7. Salvátorská klauzule
Pokud je některé ustanovení zcela nebo zčásti neplatné, neovlivní to platnost zbývajících ustanovení. Neplatné ustanovení se nahrazuje příslušným zákonným ustanovením.

8. Stížnosti/řešení sporů
Evropská Komise poskytuje platformu pro online řešení sporů, kterou najdete na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Dáváme přednost vyjasnění Vašich obav přímo s Vámi, a proto se neúčastníme rozhodčích řízení. Kromě toho nejsme povinni účastnit se řízení o urovnání sporu před rozhodčím orgánem. Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy, kontaktujte nás prosím přímo. Můžete nás kontaktovat pomocí formuláře zde: https://www.saal-digital.cz/support/

K datu: 25.05.2018