1. Smlouva

Smlouva o výrobě fotoproduktů vzniká mezi firmou Saal Digital a zákazníkem přijetím obrazových souborů přes offline objednávku (fotografický film, CD, USB flash disk a jiné) nebo přes internet dodavatelem (firmou Saal Digital).

2. Ceny, platební podmínky

Ceny zákazníkem objednaných produktů, které jsou uhrazeny pro tvorbu a vytvoření fotografických produktů, jsou stanoveny na základě smluvních cen jednotlivých produktů Saal Digital. Uvedené ceny zahrnují také příslušnou daň z přidané hodnoty. 

3. Místo doručení a plnění

Saal-Digital doručí fotoprodukty na místo doručení, které bylo stanoveno v objednávce. Poštovné je zpoplatněné. Výše poštovného bude zákazníkovi sdělena při objednávce. V případě jiných dodatečných poplatků či daní hradí tuto zákazník. Saal-Digital má právo na dílčí dodávky. Místem plnění je sídlo firmy Saal-Digital.

4. Platba

Fotoprodukty zůstávají majetkem firmy Saal Digital až do úplného zaplacení objednávky zákazníkem. Způsoby platby, kterými je možné provést úhradu, jsou uvedeny na stránkách Saal Digital. Objednávku není možné uhradit v hotovosti. Faktury jsou zasílány pouze ve formátu PDF e-mailem.

5. Ceny

Ceny zahrnují daň z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak. Poštovné je dodatečně přičteno k ceně objednávky. Cena poštovného závisí na množství zboží a místu určení.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Vyloučení odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodání zboží uzavřené na dálku, které je vyráběno podle specifikace zákazníka (312 d odst. 1 BGB podle § 312 d odst. 4 č. 1 BGB).

Konec poučení o odstoupení od smlouvy

7. Odpovědnost

Saal-Digital nese odpovědnost podle zákona za náhradu škody při porušení smluvních povinností, chybějících vlastností, či nesplněných domluvených požadavků zákazníků. Kromě toho je Saal-Digital odpovědný za škody pouze v případě úmyslné nebo hrubé nedbalosti. Saal-Digital není odpovědný za nepřímé škody, následné škody nebo atypické škody jakéhokoliv druhu. To platí také pro náhradu ušlého zisku, možnosti využití nebo jiných nehmotných hodnot.

8. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, čislo kreditní karty) jsou uchovány podle platných zákonů. Osobní údaje o zákaznících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Předávání informací třetím stranám je vyloučeno.

9. Salvátorská klauzule

Pokud je některé ustanovení zcela nebo částečně neplatné, platnost zbývajících ustanovení není dotčena. Neplatné ustanovení bude nahrazeno příslušnou platnou zákonnou úpravou.

10. Upozornění e-mailem

Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zasláno potvrzení o objednávce a doručení. V případě potíží s objednávkou se můžete obrátit na e-mail zákaznícké podpory. Na uvedenou e-mailovou adresu nebudeme zasílat žádné zprávy nebo propagační e-maily, pokud si tak zákazník nepřeje (nekliknutím na souhlas).

11. Doobjednání a doplňkové funkce

Doobjednání, stejně tak jako doplňkové funkce, jsou součástí Vašich fotoproduktů a Vaší objednávky. Kdykoliv můžete napsat e-mail na asistence(at)saal-digital.cz. Tato služba Vám umožní si objednat fotoprodukty znovu, bez nutnosti nahrání dat. Dále získáte online náhled Vašich zakoupených fotoproduktů a máte možnost ho sdílet s Vaší rodinou či přáteli, kteří si mohou, v případě Vašeho souhlasu, produkt také zakoupit.

12. Stížnosti/Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení online sporů, kterou můžete nalézt zde: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Dáváme přednost přímému řešení Vašich problémů ve spolupráci s Vámi, a proto se nezúčastňujeme na spotřebitelském postupu pro urovnání sporů. Kromě toho nejsme povinni účastnit se řešení sporů před spotřebitelským smírčím orgánem. Prosím kontaktujte nás v případě otázek nebo problémů přímo na naší e-mailové adrese: asistence(at)saal-digital.cz

Stav: 01.02.2017