Všeobecné obchodní podmínky

1. Smlouva
Smlouva o výrobě fotografických produktů je uzavřena mezi společností Saal Digital Fotoservice GmbH (Saal-Digital) a zákazníkem tehdy, pokud společnost Saal-Digital obdrží objednávku přes designový program, webshop nebo aplikaci a obdrží smlouvu během 5 dnů zasláním potvrzení objednávky. Dodatečně bude zasláno i potvrzení o odeslání. Soudní příslušnost je v sídle prodávajícího. V případě vyloučení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží platí zákon Spolkové republiky Německo . Platí informace uvedené v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Ceny, platební podmínky
Poplatek, který zákazník zaplatí společnosti Saal-Digital za vyrobení fotoproduktů, je určen cenami společností Saal Digital platnými v okamžiku uzavření smlouvy. Ceny zahrnují DPH, pokud není uvedeno jinak. Náklady na doručení jsou vypočítány dodateně podle skupiny produktů a místa určení.

3. Dodání a místo plnění
Společnost Saal-Digital doručuje fotografické produkty na adresu uvedenou v objednávce. Za doručení se účtují náklady na dopravu. O výši přepravních nákladů je zákazník informován při objednávce. Pokud během přepravy vznikne povinnost platit daně nebo clo, tyto náklady ponese zákazník. Společnost Saal-Digital je oprávněna doručovat dílčí zásilky. Místem výkonu je sídlo společnosti Saal-Digital.

4. Platba
Fotorodukty zůstávají vlastnictvím společnosti Saal-Digital, dokud není obdržena platba v plné výši. Platba se provádí výhradně bezhotovostním způsobem, který zákazník uvedl v objednávce. Faktury jsou zasílány přes e-mail ve formě PDF.

5. Kupóny
Pokud není v podmínkách kupónu uvedeno jinak, platí pro všechny kupóny vždy následující: kupóny nelze kombinovat s jinými akcemi nebo kupóny. Nezahrnuje náklady na dopravu a lze je uplatnit pouze jednou za domácnost. Poukazy nelze použít k nákupu dárkových poukazů.

6. Dárkové kupóny
Kupón není možné rozdělit do vícero objednávek. Minimální hodnota objednávky je tedy hodnota kupónu. Nezahrnuje náklady na dopravu. Poukaz můžete uplatnit v softwaru Saal Designer, v našem internetovém obchodě nebo v naší aplikaci. Z technických důvodů lze na jednu objednávku uplatnit pouze jeden kupón.

7. Právo na odstoupení a vrácení
Právo na odstoupení od smlouvy podle § 312g odst. 2 č. 1 německého občanského zákoníku se nevztahuje na smlouvy uzavřené na dálku podle § 312g odst. 2 č. 1 německého občanského zákoníku pro dodání zboží, které je vyrobeno dle specifikací zákazníka nebo je jasně přizpůsobeno osobním potřebám.

8. Ručení
Společnost Saal-Digital odpovídá za škody v případě porušení podstatných smluvních povinností, absence oprávněných vlastností a nároků zákazníka podle zákona o odpovědnosti za výrobek. Společnost Saal-Digital navíc nese odpovědnost za škody v případě záměrné nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti Saal-Digital a jejích zástupců. Společnost Saal-Digital nenese odpovědnost za nepřímé, následné nebo netypické škody jakéhokoli druhu. To se týká i náhrad ušlého zisku, ušlé možnosti použití nebo nehmotného majetku.

9. Stížnosti/řešení sporů
Evropská Komise poskytuje platformu pro online řešení sporů, kterou najdete na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr


Dáváme přednost vyjasnění Vašich obav přímo s Vámi, a proto se neúčastníme rozhodčích řízení. Kromě toho nejsme povinni účastnit se řízení o urovnání sporu před rozhodčím orgánem. Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy, kontaktujte nás prosím přímo. Můžete nás kontaktovat pomocí formuláře zde: https://www.saal-digital.cz/support/


K datu: Březen 2020