Navrhněte si fotoknihu ve vlastním programu

Pro designéry, grafiky nebo fotografy nabízíme profesionální nahrávání. Tak si můžete Vaši fotoknihu upravit např. v programu Photoshop, InDesign, QuarkXPress nebo jiném programu pro upravování. Pro kompletní navržení stránek je důležité, abyste se drželi našich pokynů, které jsou uvedeny níže na stránce jako PSD / ID předlohy. Jen v tomto případě Vám můžeme zaručit perfektní výsledek.

Přenos dat/objednání: Nahrání fotoknihy najdete pod profesionálním nahráváním. Po nahrání a naplnění můžete podle přání změnit také pořadí stránek a na závěr zcela jednoduše provést objednávku.

Poznámky k přenosu dat

Přenos dat / objednávka: V našem internetovém obchodě naleznete možnost PDF nahrávání. Po nahrání můžete v případě potřeby změnit pořadí stránek a dokončit objednávku.

Nahrání PDF do webshopu

 1. Přejděte do webshopu
 2. V seznamu kategorií fotoknih vyberte požadovanou fotoknihu a klikněte na příkaz Navrhnout.
 3. Vyberte možnost Nahrání PDF.
 4. Před nahráním vašeho PDF postupujte podle tohoto návodu.
  • PDF soubory by měly být vytvořeny podle formátu a počtu stránek vašich fotoknih a také v souladu s informacemi uvedenými na této stránce.
  • Pro dosažení dokonalého výsledku musíte zohlednit dané rozměry.
  • Obálka a vnitřní stránky musí mít správné rozměry a být prezentovány ve dvou samostatných souborech PDF.
  • Když je toto splněno, můžete přistoupit k přidávání souborů PDF.
 5. Nahrání souboru PDF může trvat několik minut. Během nahrávání nebudou vaše fotografie zobrazeny v požadovaném formátu. Vyčkejte prosím na dokončení nahrávání všech fotografií.
 6. Počet nahraných fotografií je zobrazen v spodní části stránky webshopu.
 7. Klikněte na „Další“ pro zobrazení náhledu fotoknihy.
 8. Všechny fotografie budou automaticky umístěny na jednotlivé stránky.
 9. Zkontrolujte všechny stránky a proveďte potřebné úpravy

Věnujte pozornost těmto podrobnostem:

 • Podklady vždy poskytujte s použitím barevného prostoru sRGB.
 • Ve Webshopu můžete uploadovat soubory ve formátu PDF nebo JPG.
 • Prvky neumisťujte přímo k čáře ořezu. Jinými slovy, pokryjte celou stránku nebo dodržte vzdálenost asi 1 cm od čáry ořezu. V opačném případě by mohlo dojít ke vzniku efektu halo na okrajích nebo k odříznutí některých důležitých prvků.
 • Fonty: Vezměte prosím na vědomí, že všechny použité fonty musí být vždy vloženy do souboru PDF. Případně je můžete převést na cesty.
 • Minimální velikosti písma: Vezměte prosím na vědomí, že velikost písma se u jednotlivých písem liší. Bezpatková písma (sans-serif), normální nebo tučná, by měla mít velikost alespoň 8 bodů (měření pomocí písma Arial), zatímco patková písma (serif) by měla mít velikost alespoň 10 bodů (měření pomocí písma Times New Roman).
  Pokud je tloušťka písma „Light“, velikost by měla být alespoň 12 bodů. Při použití tenkého písma na tmavém pozadí by měla být velikost písma alespoň 14 bodů.
 • Tloušťka čar: Tloušťka čar by neměla být menší než 1 bod.
 • V souborech nenechávejte žádné soutiskové ani ořezové značky.
 • Uvedený počet stran nezahrnuje obálku (přední a zadní stranu obálky).
 • Hodnota spadávky a spáry se vždy vztahuje na jednu stránku, a proto musí být zohledněna pro každou stránku v kalendáři i ve fotoknihách (např. hodnota x 2 pro levou a pravou stranu).
 • Pro celou obálku fotoknihy (přední stranu a zadní stranu) je potřeba pouze jeden soubor PDF.
 • Vnitřní strana přední a zadní obálky bude rovněž potištěna. Pokud chcete, aby tyto strany zůstaly bílé, ponechte první stranu první dvojstránky a poslední stranu poslední dvojstránky prázdné. (Fotokniha začíná hned první dvojstránkou.)
 • Soubory PDF je nutno optimalizovat v programu Adobe Acrobat Pro (viz pokyny níže).
 • Neexistuje žádný přesný limit velikosti souboru. Pokud je váš soubor příliš velký, obraťte se na naši podporu.
 • Před zadáním objednávky si pečlivě překontrolujte všechny stránky. V případě jakýchkoli problémů kontaktujte naši podporu. Všechny podrobnosti si můžete prohlédnout na celé obrazovce. Neneseme odpovědnost za případné chyby v produktu, pokud jsou viditelné již v náhledu.

Tipy pro profesionály:

PDF-Export (doporučeno při použití InDesignu a QuarkXPressu): U PDF exportu Vám doporučujeme vždy použít možnost "Kvalitní tisk". Nastavte pak prosím u "Výstup" cílový barevný prostor na Pracovní RGB - sRGB IEC61966-2.1 (viz obrázek níže). Pokud používate v programu na rozvržení jako QuarkXPress nebo InDesign funkci „Dvojstránky“ (u fotoknih) dejte si prosím pozor na to, abyste u exportování PDF označili možnost "Dvojstránky" (QuarkXPress = montážní plochy). Je důležité, abychom obdrželi v PDF každou dvojstránku jako jednu stránku. PDF soubory nemusíte sloučit (dvojstránka vazby a vnitřní stránky), nýbrž je můžete nahrát jako 2 PDF soubory.

Pro snížení množství dat a eventuálních masek, transparentnosti a metadat, které se mohou při importu způsobovat problémy, optimalizujte prosím vždy před nahráním Váš soubor PDF.

Photos
Ořez (u PDF exportu): Označte prosím u PDF exportu "Značky a spadávky"  a vyberte "Použít nastavení spadávky z dokumentu", pokud jste v dokumentu nastavili ořez již předem.
Photos

Přednastavení Adobe PDF: Abyste předešli problémům s přípravou tiskových dat, nabízíme vám také zdarma ke stažení soubor .joboptions společnosti Saal Digital pro export do formátu PDF. Tento soubor můžete použít pro všechny verze aplikace InDesign. Soubor .joboptions si stáhněte zde a instalujte ho do svého počítače.

Pro zavedení soubor .joboptions do aplikací InDesign nebo Photoshop klikněte na Soubor a v rámci Přednastavení Adobe PDF vyberte Definovat. Pak klikněte na Načíst a z umístění ve vašem počítači vyberte Saal Digital.joboptions.

Nyní můžete vybrat profil Saal Digital v nabídce Přednastavení Adobe PDF a pak exportovat své PDF.

Photos

Optimalizovat PDF

V samostatném souboru PDF zvolte příkaz Soubor > Uložit jako > Optimalizovaný PDF a proveďte následující nastavení:

Kompatibilita na: „Zachovat stávající“

 • Fotografie: Tady dororučujeme bikubické převzorkování fotografií z 300 dpi na 300 dpi příp. 301 dpi (JPEG, maximální kvalita)
 • Písma: Vyberte "Nerušit vložení žádného písma"
 • Průhlednost: tady vyberte „Vysoké rozlišení“
 • Vypustit objekty: vybrat všechny možnosti, kromě
  - převedení hladkých linií do zaoblených
  - rozpoznat a sloučit obrazové fragmenty
 • Vypustit uživatelská data: vybrat všechny možnosti
 • Vyčistit: Ve volbě komprese objektů vyberte vše kromě „Komprese struktury dokumentu“ 
  - ve streamech, které používají kódování LZW, použít místo toho Flate
  - vypustit pojmenovaná cílová místa
  - optimalizovat PDF pro rychlé zobrazování z webu

Speciálně pro Photoshop
Pokud pracujete v programu pro úpravu obrázků jako je Photoshop, doporučujeme Vám uložit dvoustránky jako jpg (kvalita 10).  Označte Vaše snímky čísly (01..., 02..., ...). Pomocí těchto čísel pak můžete knihu automaticky vyplnit.

Exportovat vícestránkové PDF z Photoshopu
V CS3/CC/CS6: Ve Photoshopu máte možnost uložit více dokumentů do vícestránkového souboru PDF. Jděte na Soubor -> Automatizovat -> Prezentace PDF. Klikněte na tlačítko "Přidat otevřené soubory", aby byly všechny otevřené soubory uloženy. Kromě toho musíte vybrat "vícestránkový dokument".
V CS4: V CS4 je tato funkce v Adobe Bridge integrována. Vyberte ve složce požadované soubory. Přejděte na panel výstupu (Okno -> Pracovní plocha -> Výstup; zobrazí se na pravé straně). Vyberte PDF a v menu "Předlohy" nastavte "Vlastní nastavení". Nyní musíte zadat přesnou velikost stránek. V oblasti "Layout (Rozvržení)" musíte nastavit odstup textu (nahoře, dole ...) na nulu. U "Překrývání", "Záhlaví", "Zápatí" a "Kopie" by nemělo být nic označeno. Oblast vodotisku můžete ignorovat a dokument uložit.

Speciálně pro Scribus
Počínaje verzí 1.4.4 může být do PDF vloženo písmo. U všech starších verzí musí být písmo vždy převedeno před exportem PDF na obrysy, protože Scribus nemůže Vaše písmo u PDF exportu vložit.

Upozornění: Skladba vícestránkových fotoproduktů ve Scribusu je sice možná, ale u PDF exportu jsou dvojstránky exportovány jako samostatné jednotlivé stránky. Soubor PDF (u fotoknih) je ale ve webshopu potřebný se souvisejícími dvojstránkami. Abyste mohli přesto Vaše soubory vytvořit ve Scribusu, doporučujeme Vám vložit jednotlivé stránky ve formátu dvojstránek a označit je odpovídající pomocnou linií.

Navrhnout nyní
Navrhnout nyní