Navrhněte si fotoknihu ve vlastním programu

Pro designéry, grafiky nebo fotografy nabízíme profesionální nahrávání. Tak si můžete Vaši fotoknihu upravit např. v programu Photoshop, InDesign, QuarkXPress nebo jiném programu pro upravování. Pro kompletní navržení stránek je důležité, abyste se drželi našich pokynů, které jsou uvedeny níže na stránce jako PSD / ID předlohy. Jen v tomto případě Vám můžeme zaručit perfektní výsledek.

Přenos dat/objednání: Nahrání fotoknihy najdete pod profesionálním nahráváním. Po nahrání a naplnění můžete podle přání změnit také pořadí stránek a na závěr zcela jednoduše provést objednávku.

Nahrávání PDF

Upozornění k vytváření souborů

Prosím vezmete na vědomí pokyny pro vytváření Vašich projektů v externích programech. Tyto jsme shrnuli níže.

Informace pro profesionály

Nahrávání PDF ve Webshopu

1. Vyberte Webshop.
2. V kategorii Fotokniha vyberte požadovaný formát, nakonfigurujte fotoknihu a klikněte na „Vytvořit“.
3. Vyberte možnost Nahrávání PDF.
4. Před přidáním souborů PDF zvažte následující body:
- PDF musí být vytvořeno v souladu s formátem a počtem stránek fotoknihy a informacemi uvedenými na této stránce.
- Pro dosažení optimálního výsledku je třeba zohlednit stanovené rozměry.
- Titulní a vnitřní stránky musí mít správné rozměry ve dvou samostatných souborech PDF.
Nyní lze přidat oba soubory PDF.
5. Nahrání souborů PDF do internetového obchodu může trvat několik minut. Vaše fotoografie se zatím nebudou zobrazovat v požadovaném formátu nebo pořadí. Počkejte, až bude dokončeno celé nahrávání.
6. Nahrané fotografie najdete ve spodní části obrazovky internetového obchodu.
7. Kliknutím na „Další“ získáte přístup ke správnému náhledu vaší fotoknihy.
8. Všechny fotografie budou automaticky umístěny na stránky.
9. Zkontrolujte všechny stránky a v případě potřeby proveďte úpravy.

Nahrávání PDF

Profesionální informace k tvorbě dat:

 • Vkládejte Vaše data vždy v sRGB. 
 • V našem webshopu můžet nahrát formát PDF nebo jpg.
 • Neumisťujte žádné prvky přímo na ořezovou linii. Doporučujeme, abyste prvky umístili buď za ořezovou linii (pak budou oříznuty), nebo asi 1 cm od ořezu. V opačném případě může dojít k ztrátě důležitých prvků z důvodu ořezu.
 • Fonty: vezměte prosím na vědomí, že všechny použité fonty musí být vždy vloženy do souboru PDF. Případně je můžete převést na cesty.
 • Minimální velikost písma: Vemte prosím na vědomí, že různé typy písma mají také různé velikosti. U bezpatkového lineárního písma by měl být normální a tučný styl písma minimálně ve velikosti 8 pt (měřeno pro písmo Arial). U lineárního serifového písma použijte velikost minimálně 10 pt pro normální a tučný styl (měřeno pro písmo Times New Roman).
 • Tloušťka podtržení: tloušťka podtržení by neměla být menší než 1 pt.
 • Prosím vkládejte Váš dokument bez ořezových či křížových značek!
 • Uvedené čísla stránek u fotoknih nezahrnují obal (přední/zadní stranu).
 • Údaje o ořezu a švu mají vždy hodnotu jedné stránky a musejí být proto brány v úvahu na každé dvoustránce (např. hodnota x 2 pro levou a pravou stránku).
 • U fotoknih je potřebné vložit obal (přední a zadní strana) jako jeden snímek.
 • Vnitřní stránky vazby (u fotoknih) je možné také upravit. Chcete-li tyto stránky ponechat bílé, nechte tyto stránky prázdné. (Kniha začíná přímo na první vnitřní dvojstránce).
 • Soubory PDF musí být po exportu vždy optimalizované přes Adobe Acrobat Pro (návod je uvedený níže).
 • Nahrání není omezeno velikosti dat. V případě otázek neváhejte kontaktovat náš asistenční tým.
 • Před objednáním musí být každá stránka zkontrolována. Pokud se vyskytnou nesrovnalosti, obraťte se prosím na náš asistenční tým. Ve 100% náhledu můžete Vaše soubory překontrolovat. U chyb, které jsou patrné již v náhledu, nebudete mít nárok na uplatnění reklamace. 

Tipy pro profesionály:

PDF-Export (doporučeno při použití InDesignu a QuarkXPressu): U PDF exportu Vám doporučujeme vždy použít možnost "Kvalitní tisk". Nastavte pak prosím u "Výstup" cílový barevný prostor na Pracovní RGB - sRGB IEC61966-2.1 (viz obrázek níže). Pokud používate v programu na rozvržení jako QuarkXPress nebo InDesign funkci „Dvojstránky“ (u fotoknih) dejte si prosím pozor na to, abyste u exportování PDF označili možnost "Dvojstránky" (QuarkXPress = montážní plochy). Je důležité, abychom obdrželi v PDF každou dvojstránku jako jednu stránku. PDF soubory nemusíte sloučit (dvojstránka vazby a vnitřní stránky), nýbrž je můžete nahrát jako 2 PDF soubory. 

Pro snížení množství dat a eventuálních masek, transparentnosti a metadat, které se mohou při importu způsobovat problémy, optimalizujte prosím vždy před nahráním Váš soubor PDF.

Zadání na export

Ořez (u PDF exportu): Označte prosím u PDF exportu "Značky a spadávky"  a vyberte "Použít nastavení spadávky z dokumentu", pokud jste v dokumentu nastavili ořez již předem.

Adobe PDF přednastavení: Aby se zabránilo problémům při výrobě předem připravených souborů, nabízíme Vám nyní zdarma ke stažení náš Saal Digital Joboptions pro PDF-Export. Tento můžete použít pro všechny verze InDesignu. Prosím stáhněte si k tomu Joboptions zde a instalujte ho na Vašem počítači.

Aby bylo možné Joboptions nahrát v InDesignu nebo Photoshopu, klikněte na Soubor a vyberte si v Přednastavení Adobe PDF možnost Definovat. Zvolte si možnost Načíst a vyberte si Saal Digital.joboptions z Vašeho počítače.

Nyní si můžete pod Přednastavení Adobe PDF vybrat profil Saal Digital a následně exportujte Váš PDF soubor.

Optimalizovat PDF

V samostatném souboru PDF zvolte příkaz Soubor > Uložit jako > Optimalizovaný PDF a proveďte následující nastavení:

Kompatibilita na: „Zachovat stávající“

 • Fotografie: Tady dororučujeme bikubické převzorkování fotografií z 300 dpi na 300 dpi příp. 301 dpi (JPEG, maximální kvalita)
 • Písma: Vyberte "Nerušit vložení žádného písma"
 • Průhlednost: tady vyberte „Vysoké rozlišení“
 • Vypustit objekty: vybrat všechny možnosti, kromě
  - převedení hladkých linií do zaoblených
  - rozpoznat a sloučit obrazové fragmenty
 • Vypustit uživatelská data: vybrat všechny možnosti
 • Vyčistit: Ve volbě komprese objektů vyberte vše kromě „Komprese struktury dokumentu“ 
  - ve streamech, které používají kódování LZW, použít místo toho Flate
  - vypustit pojmenovaná cílová místa
  - optimalizovat PDF pro rychlé zobrazování z webu

Speciálně pro Photoshop
Pokud pracujete v programu pro úpravu obrázků jako je Photoshop, doporučujeme Vám uložit dvoustránky jako jpg (kvalita 10).  Označte Vaše snímky čísly (01..., 02..., ...). Pomocí těchto čísel pak můžete knihu automaticky vyplnit.

Exportovat vícestránkové PDF z Photoshopu
V CS3/CC/CS6: Ve Photoshopu máte možnost uložit více dokumentů do vícestránkového souboru PDF. Jděte na Soubor -> Automatizovat -> Prezentace PDF. Klikněte na tlačítko "Přidat otevřené soubory", aby byly všechny otevřené soubory uloženy. Kromě toho musíte vybrat "vícestránkový dokument".
V CS4: V CS4 je tato funkce v Adobe Bridge integrována. Vyberte ve složce požadované soubory. Přejděte na panel výstupu (Okno -> Pracovní plocha -> Výstup; zobrazí se na pravé straně). Vyberte PDF a v menu "Předlohy" nastavte "Vlastní nastavení". Nyní musíte zadat přesnou velikost stránek. V oblasti "Layout (Rozvržení)" musíte nastavit odstup textu (nahoře, dole ...) na nulu. U "Překrývání", "Záhlaví", "Zápatí" a "Kopie" by nemělo být nic označeno. Oblast vodotisku můžete ignorovat a dokument uložit. 

Speciálně pro Scribus
Počínaje verzí 1.4.4 může být do PDF vloženo písmo. U všech starších verzí musí být písmo vždy převedeno před exportem PDF na obrysy, protože Scribus nemůže Vaše písmo u PDF exportu vložit.

Upozornění: Skladba vícestránkových fotoproduktů ve Scribusu je sice možná, ale u PDF exportu jsou dvojstránky exportovány jako samostatné jednotlivé stránky. Soubor PDF (u fotoknih) je ale ve webshopu potřebný se souvisejícími dvojstránkami. Abyste mohli přesto Vaše soubory vytvořit ve Scribusu, doporučujeme Vám vložit jednotlivé stránky ve formátu dvojstránek a označit je odpovídající pomocnou linií.

Navrhnout nyní
Navrhnout nyní