Profesionálové

Věnujte pozornost těmto podrobnostem:

 • Podklady vždy poskytujte s použitím barevného prostoru sRGB.
 • Ve Webshopu můžete uploadovat soubory ve formátu PDF nebo JPG.
 • Prvky neumisťujte přímo k čáře ořezu. Jinými slovy, pokryjte celou stránku nebo dodržte vzdálenost asi 1 cm od čáry ořezu. V opačném případě by mohlo dojít ke vzniku efektu halo na okrajích nebo k odříznutí některých důležitých prvků.
 • Fonty: Vezměte prosím na vědomí, že všechny použité fonty musí být vždy vloženy do souboru PDF. Případně je můžete převést na cesty.
 • Minimální velikosti písma: Vezměte prosím na vědomí, že velikost písma se u jednotlivých písem liší. Bezpatková písma (sans-serif), normální nebo tučná, by měla mít velikost alespoň 8 bodů (měření pomocí písma Arial), zatímco patková písma (serif) by měla mít velikost alespoň 10 bodů (měření pomocí písma Times New Roman).
  Pokud je tloušťka písma „Light“, velikost by měla být alespoň 12 bodů. Při použití tenkého písma na tmavém pozadí by měla být velikost písma alespoň 14 bodů.
 • Tloušťka čar: Tloušťka čar by neměla být menší než 1 bod.
 • V souborech nenechávejte žádné soutiskové ani ořezové značky.
 • Uvedený počet stran nezahrnuje obálku (přední a zadní stranu obálky).
 • Hodnota spadávky a spáry se vždy vztahuje na jednu stránku, a proto musí být zohledněna pro každou stránku v kalendáři i ve fotoknihách (např. hodnota x 2 pro levou a pravou stranu).
 • Pro celou obálku fotoknihy (přední stranu a zadní stranu) je potřeba pouze jeden soubor PDF.
 • Vnitřní strana přední a zadní obálky bude rovněž potištěna. Pokud chcete, aby tyto strany zůstaly bílé, ponechte první stranu první dvojstránky a poslední stranu poslední dvojstránky prázdné. (Fotokniha začíná hned první dvojstránkou.)
 • Soubory PDF je nutno optimalizovat v programu Adobe Acrobat Pro (viz pokyny níže).
 • Neexistuje žádný přesný limit velikosti souboru. Pokud je váš soubor příliš velký, obraťte se na naši podporu.
 • Před zadáním objednávky si pečlivě překontrolujte všechny stránky. V případě jakýchkoli problémů kontaktujte naši podporu. Všechny podrobnosti si můžete prohlédnout na celé obrazovce. Neneseme odpovědnost za případné chyby v produktu, pokud jsou viditelné již v náhledu.

Profesionální tipy:

Při použití funkce exportu do PDF (doporučeno při použití InDesignu a QuarkXPressu) doporučujeme při exportu použít "Tisk ve vysoké kvalitě" nebo použít naši předvolbu Adobe PDF Saal Digital. V části "Výstup" změňte cílový barevný prostor na barevný prostor RGB - sRGB IEC61966-2.1 (viz obrázek níže). Pokud používáte funkci "Dvojstránky" (pro fotoknihy) s rozvrhovacím programem, jako je QuarkXPress nebo InDesign, ujistěte se, že máte zaškrtnuté políčko "Tiskové archy" (QuarkXPress = Montážní plochy). Je důležité, abychom každou dvoustranu obdrželi jako stránku v souboru PDF.

Upozorňujeme, že při použití našich šablon je aktivováno zaškrtávací políčko "Použít nastavení rozhraní dokumentu" (viz obrázek níže).

Nemusíte kombinovat PDF (dvoustranu obálky a vnitřní strany), ale můžete nahrát i dvě PDF.

Před odesláním PDF vždy optimalizujte, abyste snížili objem dat a převedli všechny masky, průhlednosti a metadata, které by mohly při importu způsobit problémy.

Photos
Ořezávání (pro export do PDF): V poli pro export do PDF v části "Značky a spadávky" zaškrtněte políčko "Použít nastavení rozhraní dokumentu", pokud jste ořezání v dokumentu definovali dříve.
Photos

Předvolby Adobe PDF: Abychom se vyhnuli problémům s produkcí dat pro tisk, nabízíme vám také export do PDF, který si můžete zdarma stáhnout z našich možností práce u Saal Digital. Můžete je použít pro všechny verze aplikace InDesign. Stáhněte si prosím možnosti úloh zde a nainstalujte je do svého počítače.

Chcete-li možnosti úloh načíst v InDesignu nebo Photoshopu, klikněte na Soubor a v části Předvolby Adobe PDF vyberte možnost Definovat. Poté klikněte na tlačítko Načíst a vyberte Saal Digital.joboptions z uloženého umístění v počítači.

Nyní můžete vybrat profil Saal Digital v části Předvolby Adobe PDF a poté exportovat soubor PDF.

Photos